Hälsopsykologi Instudering at Växjö University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Hälsopsykologi instudering an der Växjö University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Hälsopsykologi instudering Kurs an der Växjö University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vad är symptomperceptionsmodellen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Symptomperceptionsmodellen handlar om att varje individ uppfattar och agerar utifrån symptom på olika sätt, baserat på tidigare erfarenheter och känslor. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är hälsouppfattningsmodellen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hälsouppfattningsmodellen handlar om hur individer uppfattar sin egna hälsa och hur viktigt man själv anser att hälsoförändring är.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka tre förutsättningar krävs för hälsoförändring enligt Hälsouppfattningsmodellen?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Att personen måste uppleva ett tillräckligt hälsohot.

2. Personen måste anse sig sårbar för hälsohotet.

3. Personen måste tro att en förändring ger mer än vad det tar, dvs att det är värt att förändra beteendet.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär Stress - sårbarhetsmodellen?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Denna modell handlar om interaktionen mellan stress och sårbarhet. Desto sårbarare vi är, desto mindre stresspåslag krävs för att vi ska bli sjuka. På samma sätt kan hög mängd stress leda till större sårbarhet. Modellen beskriver hur dessa två hänger ihop.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är den biopsykosociala modellen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Att hälsa påverkas av en kombination av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka två livsfaser finns det?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Yngre äldre - fr.o.m 65 upp till 75 års ålder

2. Äldre äldre - från 75 år och uppåt

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka olika typer av åldrande finns det?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Kronologisk ålder - den ålder vi "är"

2. Funktionell ålder - hur funktionell är kroppen och psyket? En 70-åring kan ha kroppen och psyket av en 50-åring.

3. Social ålder - vad räknas som ålder? Vad definierar vi som ålder?

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är aktivitetsteorin?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En teori om åldrande. Handlar om att man blir gammal först när man blir passiv och inaktiv. Man måste vara aktiv för att hålla sig ung.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är disengagemangsteorin?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En teori om åldrande. Det är naturligt att tagga ner när man blir äldre. Man kanske engagerar sig åt färre aktiviteter, men dessa utför man istället helhjärtat.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är kontinuitetsteorin?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

 

En teori om åldrande. Man mår bra av att hålla fast vid sina rutiner och intressen som finns kvar från tidigare faser i livet. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är gerotrancendensteorin?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En teori om åldrande. När man blir äldre utvidgar man sitt inre liv. Man blir mindre aktivitetsorienterad och intresserar sig istället för att vidga sina vyer.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad kännetecknar god hälsa?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Avsaknad av sjukdom 

2. Fysisk styrka

3. Hälso-beteende

4. God fysisk kondition och vitalitet

5. Välbefinnande - nöjdhet och lycka

Lösung ausblenden
  • 1019 Karteikarten
  • 70 Studierende
  • 1 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Hälsopsykologi instudering Kurs an der Växjö University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vad är symptomperceptionsmodellen?

A:

Symptomperceptionsmodellen handlar om att varje individ uppfattar och agerar utifrån symptom på olika sätt, baserat på tidigare erfarenheter och känslor. 

Q:

Vad är hälsouppfattningsmodellen?

A:

Hälsouppfattningsmodellen handlar om hur individer uppfattar sin egna hälsa och hur viktigt man själv anser att hälsoförändring är.

Q:

Vilka tre förutsättningar krävs för hälsoförändring enligt Hälsouppfattningsmodellen?


A:

1. Att personen måste uppleva ett tillräckligt hälsohot.

2. Personen måste anse sig sårbar för hälsohotet.

3. Personen måste tro att en förändring ger mer än vad det tar, dvs att det är värt att förändra beteendet.

Q:

Vad innebär Stress - sårbarhetsmodellen?


A:

Denna modell handlar om interaktionen mellan stress och sårbarhet. Desto sårbarare vi är, desto mindre stresspåslag krävs för att vi ska bli sjuka. På samma sätt kan hög mängd stress leda till större sårbarhet. Modellen beskriver hur dessa två hänger ihop.


Q:

Vad är den biopsykosociala modellen?

A:

Att hälsa påverkas av en kombination av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vilka två livsfaser finns det?

A:

1. Yngre äldre - fr.o.m 65 upp till 75 års ålder

2. Äldre äldre - från 75 år och uppåt

Q:

Vilka olika typer av åldrande finns det?


A:

1. Kronologisk ålder - den ålder vi "är"

2. Funktionell ålder - hur funktionell är kroppen och psyket? En 70-åring kan ha kroppen och psyket av en 50-åring.

3. Social ålder - vad räknas som ålder? Vad definierar vi som ålder?

Q:

Vad är aktivitetsteorin?


A:

En teori om åldrande. Handlar om att man blir gammal först när man blir passiv och inaktiv. Man måste vara aktiv för att hålla sig ung.


Q:

Vad är disengagemangsteorin?


A:

En teori om åldrande. Det är naturligt att tagga ner när man blir äldre. Man kanske engagerar sig åt färre aktiviteter, men dessa utför man istället helhjärtat.


Q:

Vad är kontinuitetsteorin?


A:

 

En teori om åldrande. Man mår bra av att hålla fast vid sina rutiner och intressen som finns kvar från tidigare faser i livet. 

Q:

Vad är gerotrancendensteorin?


A:

En teori om åldrande. När man blir äldre utvidgar man sitt inre liv. Man blir mindre aktivitetsorienterad och intresserar sig istället för att vidga sina vyer.

Q:

Vad kännetecknar god hälsa?


A:

1. Avsaknad av sjukdom 

2. Fysisk styrka

3. Hälso-beteende

4. God fysisk kondition och vitalitet

5. Välbefinnande - nöjdhet och lycka

Hälsopsykologi instudering

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Hälsopsykologi instudering Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Innføring i psykologi

Lillehammer University College

Zum Kurs
POWER innføring i psykologi

Lillehammer University College

Zum Kurs
Instuderingssfrågor (idrott) Anatomi fysiologi

Halmstad University College

Zum Kurs
Psykologi

Aalborg University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Hälsopsykologi instudering
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Hälsopsykologi instudering