Pojmy at University Of South Bohemia | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für pojmy an der University of South Bohemia

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen pojmy Kurs an der University of South Bohemia zu.

TESTE DEIN WISSEN

Horniny se v základu klasifikují do tří skupin - vyvřelé, přeměněné a ...... (doplňte)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

usazené

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vyvřelé skupiny lze podle vzniku dělit do tří základních skupin - žilné, výlevné a ...... (doplňte)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

hlubinné

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hadce jako geologický substrát mají nedozírný biogeografický význam. Hadec vzniká přeměnou olivínovce, který patří do jaké skupiny hornin? Kyselé, neutrální, zásadité nebo ultrabazické?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ultrabazické

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Areál rozmístění, v němž populace druhu (nebo např.: druhy v rámci rodu, rody v rámci čeledi apod.) žijí v prostorově oddělených oblastech, označujeme jako areál ...... (doplňte)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

disjunkce

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pokud je taxon vázán areálem svého výskytu na určitou (obecnou) oblast, pak se jedná o taxon, který je pro tuto oblast ....... (doplňte)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

endemický

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jakého maximálního stáří jsou neoendemity?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

čtvrtohorního stáří

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Od Permu až do Jury na Zemi existoval superkontinent. Jak jej označujeme? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Pangea

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jak označujeme rozsáhlejší oblasti, v nichž došlo k uchování druhů po nástupu doby ledové a odkud se druhy po oteplení opět šířily?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

glaciální refungia

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jak je obvykle nazýván kontinent, který vznikl ještě v závěru Proteozoika (rozpadem Rodinie), po celou dobu dobu své existence se vyskytoval na jižní polokouli a rozpadat se začal až počátkem Jury?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Gondwana

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jak se nazývá holocénní teplé suché období, které předcházelo tzv. klimatickému optimu období Atlantiku? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

boreál

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pokud mají všechny zájmové skupiny v kladogramu společného předka a žádný následovník vzešlý z tohoto předka ve výběru nechybí, pak se takový jev označuje jako skupina ...... (doplňte)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

monofyletická

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jak označujeme tvrdou a často mineralizovanou podzemní vodu vyskytující se v sedimentech a sedimentárních horninách, v niž se pomalu pohybuje filtrací?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

průlinová voda

Lösung ausblenden
  • 2057 Karteikarten
  • 41 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen pojmy Kurs an der University of South Bohemia - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Horniny se v základu klasifikují do tří skupin - vyvřelé, přeměněné a ...... (doplňte)

A:

usazené

Q:

Vyvřelé skupiny lze podle vzniku dělit do tří základních skupin - žilné, výlevné a ...... (doplňte)

A:

hlubinné

Q:

Hadce jako geologický substrát mají nedozírný biogeografický význam. Hadec vzniká přeměnou olivínovce, který patří do jaké skupiny hornin? Kyselé, neutrální, zásadité nebo ultrabazické?

A:

ultrabazické

Q:

Areál rozmístění, v němž populace druhu (nebo např.: druhy v rámci rodu, rody v rámci čeledi apod.) žijí v prostorově oddělených oblastech, označujeme jako areál ...... (doplňte)

A:

disjunkce

Q:

Pokud je taxon vázán areálem svého výskytu na určitou (obecnou) oblast, pak se jedná o taxon, který je pro tuto oblast ....... (doplňte)

A:

endemický

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Jakého maximálního stáří jsou neoendemity?

A:

čtvrtohorního stáří

Q:

Od Permu až do Jury na Zemi existoval superkontinent. Jak jej označujeme? 

A:

Pangea

Q:

Jak označujeme rozsáhlejší oblasti, v nichž došlo k uchování druhů po nástupu doby ledové a odkud se druhy po oteplení opět šířily?

A:

glaciální refungia

Q:

Jak je obvykle nazýván kontinent, který vznikl ještě v závěru Proteozoika (rozpadem Rodinie), po celou dobu dobu své existence se vyskytoval na jižní polokouli a rozpadat se začal až počátkem Jury?

A:

Gondwana

Q:

Jak se nazývá holocénní teplé suché období, které předcházelo tzv. klimatickému optimu období Atlantiku? 

A:

boreál

Q:

Pokud mají všechny zájmové skupiny v kladogramu společného předka a žádný následovník vzešlý z tohoto předka ve výběru nechybí, pak se takový jev označuje jako skupina ...... (doplňte)

A:

monofyletická

Q:

Jak označujeme tvrdou a často mineralizovanou podzemní vodu vyskytující se v sedimentech a sedimentárních horninách, v niž se pomalu pohybuje filtrací?

A:

průlinová voda

pojmy

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten pojmy Kurse im gesamten StudySmarter Universum

POR

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW)

Zum Kurs
Pojmovi

University of Belgrade

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden pojmy
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen pojmy