Humanfysiologi at University Of Oslo | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Humanfysiologi an der University of Oslo

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Humanfysiologi Kurs an der University of Oslo zu.

TESTE DEIN WISSEN

Hva indikerer den elektrokjemsike drivkraften V(DF)?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den indikerer hvor langt unna membranpotensialet er fra ionets likevektspotensial; V(DF) = Vm - E(ion). Eksempel: E(Na) er langt unna hvilemembranpotensialet Vm noe som betyr at Na+ har en sterkt elektrokjemisk drivkraft for å entre cellen under et aksjonspotensial, noe som beveger membranpotensialet mot E(Na).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er ionets likevektspotensial?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Når den kjemiske og elektriske gradienten er i balanse, vil det ikke være noe nett diffusjon av ionet, dette er ionets likevektspotensial. Ionet likevektspotensial beskrives av Nernst likning. Denne likningen summerer likningen for den kjemiske gradienten med likningen for den elektriske gradienten (som blir lik null, altså i balanse), og dette tilsvarer da ionets likevektspotensial, hvor både konsentrasjonsgradienten () og den elektriske gradienten (z) er viktig. Hvis membranen kun er permeabel for et ion, vil likevektspotensialet være identisk med membranpotensialet. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er elektrokjemisk gradient?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den elektrokjemiske gradienten er summen av den kjemiske drivkraften og den elektriske drivkraften. Den kjemiske drivkraften er konsentrasjonsforskjeller, hvor ionet drives fra siden med høy konsentrasjon av ionet til siden med lav konsentrasjon. Den elektriske drivkraften er ulikheter i ladning, hvor ionet (med ladning) vil drives mot siden med motsatt ladning av ionet. Den elektrokjemiske gradienten bestemmer retningen til diffusjonsgradienten for et spesifikt ion.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er eksiterbare celler?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Celler med et membranpotensial som kan raskt endres. Nevroner, muskelceller og endokrine celler er eksiterbare. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er membranpotensialet, og hvilke faktorer påvirker dette potensialet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En elektrisk spenning mellom de to sidene av en membran. Membranpotensialet brukes som drivkraften for mange prosesser på innsiden og over cellemembranen, og potensialet brukes til signal transduksjon i nevroner og muskelceller. Det er to faktorer som påvirker membranpotensialet; den ujevne distribusjonen av ioner over cellemembranen, og de ulike permeabiliteten til disse ionene. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er et gradert potensial?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Signaler med variert styrke som spres i en retning over korte distanser og mister styrken idet de spres gjennom cellen. De brukes derfor for kort-distanse kommunikasjon. Hvis depolariseringen til det graderte potensialet er sterkt nok, og da når en viss terskel, når det når en intergrating region i et nevron, vil det graderte potensialet initiere et aksjonspotensial. 


Graderte potensial i nevroner er depolarisasjoner (positive ioner inn) eller hyperpolarisasjoner (negative ioner inn og K+). De kalles graderte pga. deres størrelse (eller amplitude) er direkte proporsjonal med stimuli styrken. Styrken på en depolarisasjon i et gradert potensial avhenger av hvor mye ladning entrer cellen; hvis mer Na kanaler åpnes, vil mer Na entre cellen og det gradert potensialet får en høyere amplitude, altså blir sterkere. Og jo sterkere initial amplitude, jo lengre kan det graderte potensialet spres.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er hvilemembranpotensialet? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Summen av hvert ion elektrokjemisk gradient / likevektspotensial og deres permeabilitet ved hvile. Hvilemembranpotensial i alle celler er på -60 til -80mV. Kalium har størst påvirkning på hvilemembranpotensialet pga. K+ lekkasje kanaler. Det er NA+/K+ ATPaser som opprettholder hvilmembranpotensialet.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva skjer under et aksjonspotensial?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Membranen er i hvile, med hvilemembranpotensial -70 mV. Voltage-gated Na+ og K+ kanaler er lukket.


2. Et gradert potensial når axon hillock, og membranen depolaseriseres nok til at den når terskelverdien -55 mV. Voltage-gated Na+ og K+ kanaler begynner å åpne. Na+ kanalene åpnes raskt, og mye Na+ vil entre cellen, slik at membranpotensialet øker enda mer.


3. Innsiden av cellen er nå mer positiv enn utsiden. I det dette skjer vil den elektriske drivkraften som beveger Na+ inn i cellen forsvinne. Men ettersom Na+ konsentrasjonsgradienten gjenstår vil membranpotensialet bevege seg mot Na+ likevektspotensial på + 60mV. 


4. Aksjonspotensialet når +30 mV npr na+ kanalene i axonet lukkes, og nå er endelig de saktere K+ kanalene åpne. K+ kanalene åpnes også i respons på depolarisasjonen, men de åpnes altså mye saktere og K+ føres ut av cellen. Membranpotensialet faller da raskt ned mot negative verdier.


5. K+ fortsetter å lekke ut av cellen via de voltage-gated kanalene og lekke kanaler, og membranen hyperpolariseres og nærmer seg K+ likevektspotensial på -90 mV. Denne etter-hyperpolariseringen kalles undershoot. 


6. De sene voltage-gated K+ kanelen lukkes og noe av lekkasjen (ut av cellen) av K+ stopper også. Dette, i tillegg til at Na+ lekker inn i axonet, fører membranpotensialet tilbake til hvile (- 70 mV). 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er en hyperpolarisasjon?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Et gradert potensial hvor membranpotensialet blir mer negativt, ved at negative ioner går inn i cellen og K+ lekker ut. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er en depolarisasjon?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Et gradert potensial hvor membranpotensialet blir mer positivt, ved at positive ioner kommer inn i cellen. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvorfor blir graderte potensialer svakere under spredning?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

To faktorer:

  • Lekkasje -> Noen positive ioner lekker ut av lekkasje kanaler idet depolarisasjonen sprer seg gjennom cellen, slik at signalet minker.
  • Cytoplasmisk resistanse -> Cytoplasma gir resistanse til flyten av elektrisitet, noe som også fører til lavere signalet idet det sprer seg gjennom cellen.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er et aksjonspotensial?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

De er veldig korte, store depolarisasjoner som spres over lange distanser gjennom et nevron uten å miste styrken. Deres funksjon er rask signalering over lange distanser. 


Hvis et gradert potensial er sterkt nok vil det nå trigger zonen, axon hillock, til nevronet. Trigger zonen inneholder en stor konsentrasjon av voltage-gated Na+ kanaler, og når en depolarisasjon når denne zonen, vil et aksjonspotensial starte. 


Aksjonspotensial har alltid lik styrke gjennom cellen, og kalles «alt-eller-intet», ettersom de enten skjer som maksimal depolarisasjon ellers så skjer de ikke i det hele tatt.

Lösung ausblenden
  • 4490 Karteikarten
  • 252 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Humanfysiologi Kurs an der University of Oslo - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Hva indikerer den elektrokjemsike drivkraften V(DF)?

A:

Den indikerer hvor langt unna membranpotensialet er fra ionets likevektspotensial; V(DF) = Vm - E(ion). Eksempel: E(Na) er langt unna hvilemembranpotensialet Vm noe som betyr at Na+ har en sterkt elektrokjemisk drivkraft for å entre cellen under et aksjonspotensial, noe som beveger membranpotensialet mot E(Na).

Q:

Hva er ionets likevektspotensial?

A:

Når den kjemiske og elektriske gradienten er i balanse, vil det ikke være noe nett diffusjon av ionet, dette er ionets likevektspotensial. Ionet likevektspotensial beskrives av Nernst likning. Denne likningen summerer likningen for den kjemiske gradienten med likningen for den elektriske gradienten (som blir lik null, altså i balanse), og dette tilsvarer da ionets likevektspotensial, hvor både konsentrasjonsgradienten () og den elektriske gradienten (z) er viktig. Hvis membranen kun er permeabel for et ion, vil likevektspotensialet være identisk med membranpotensialet. 


Q:

Hva er elektrokjemisk gradient?

A:

Den elektrokjemiske gradienten er summen av den kjemiske drivkraften og den elektriske drivkraften. Den kjemiske drivkraften er konsentrasjonsforskjeller, hvor ionet drives fra siden med høy konsentrasjon av ionet til siden med lav konsentrasjon. Den elektriske drivkraften er ulikheter i ladning, hvor ionet (med ladning) vil drives mot siden med motsatt ladning av ionet. Den elektrokjemiske gradienten bestemmer retningen til diffusjonsgradienten for et spesifikt ion.

Q:

Hva er eksiterbare celler?

A:

Celler med et membranpotensial som kan raskt endres. Nevroner, muskelceller og endokrine celler er eksiterbare. 

Q:

Hva er membranpotensialet, og hvilke faktorer påvirker dette potensialet?

A:

En elektrisk spenning mellom de to sidene av en membran. Membranpotensialet brukes som drivkraften for mange prosesser på innsiden og over cellemembranen, og potensialet brukes til signal transduksjon i nevroner og muskelceller. Det er to faktorer som påvirker membranpotensialet; den ujevne distribusjonen av ioner over cellemembranen, og de ulike permeabiliteten til disse ionene. 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Hva er et gradert potensial?

A:

Signaler med variert styrke som spres i en retning over korte distanser og mister styrken idet de spres gjennom cellen. De brukes derfor for kort-distanse kommunikasjon. Hvis depolariseringen til det graderte potensialet er sterkt nok, og da når en viss terskel, når det når en intergrating region i et nevron, vil det graderte potensialet initiere et aksjonspotensial. 


Graderte potensial i nevroner er depolarisasjoner (positive ioner inn) eller hyperpolarisasjoner (negative ioner inn og K+). De kalles graderte pga. deres størrelse (eller amplitude) er direkte proporsjonal med stimuli styrken. Styrken på en depolarisasjon i et gradert potensial avhenger av hvor mye ladning entrer cellen; hvis mer Na kanaler åpnes, vil mer Na entre cellen og det gradert potensialet får en høyere amplitude, altså blir sterkere. Og jo sterkere initial amplitude, jo lengre kan det graderte potensialet spres.


Q:

Hva er hvilemembranpotensialet? 

A:

Summen av hvert ion elektrokjemisk gradient / likevektspotensial og deres permeabilitet ved hvile. Hvilemembranpotensial i alle celler er på -60 til -80mV. Kalium har størst påvirkning på hvilemembranpotensialet pga. K+ lekkasje kanaler. Det er NA+/K+ ATPaser som opprettholder hvilmembranpotensialet.


Q:

Hva skjer under et aksjonspotensial?

A:

1. Membranen er i hvile, med hvilemembranpotensial -70 mV. Voltage-gated Na+ og K+ kanaler er lukket.


2. Et gradert potensial når axon hillock, og membranen depolaseriseres nok til at den når terskelverdien -55 mV. Voltage-gated Na+ og K+ kanaler begynner å åpne. Na+ kanalene åpnes raskt, og mye Na+ vil entre cellen, slik at membranpotensialet øker enda mer.


3. Innsiden av cellen er nå mer positiv enn utsiden. I det dette skjer vil den elektriske drivkraften som beveger Na+ inn i cellen forsvinne. Men ettersom Na+ konsentrasjonsgradienten gjenstår vil membranpotensialet bevege seg mot Na+ likevektspotensial på + 60mV. 


4. Aksjonspotensialet når +30 mV npr na+ kanalene i axonet lukkes, og nå er endelig de saktere K+ kanalene åpne. K+ kanalene åpnes også i respons på depolarisasjonen, men de åpnes altså mye saktere og K+ føres ut av cellen. Membranpotensialet faller da raskt ned mot negative verdier.


5. K+ fortsetter å lekke ut av cellen via de voltage-gated kanalene og lekke kanaler, og membranen hyperpolariseres og nærmer seg K+ likevektspotensial på -90 mV. Denne etter-hyperpolariseringen kalles undershoot. 


6. De sene voltage-gated K+ kanelen lukkes og noe av lekkasjen (ut av cellen) av K+ stopper også. Dette, i tillegg til at Na+ lekker inn i axonet, fører membranpotensialet tilbake til hvile (- 70 mV). 

Q:

Hva er en hyperpolarisasjon?

A:

Et gradert potensial hvor membranpotensialet blir mer negativt, ved at negative ioner går inn i cellen og K+ lekker ut. 

Q:

Hva er en depolarisasjon?

A:

Et gradert potensial hvor membranpotensialet blir mer positivt, ved at positive ioner kommer inn i cellen. 

Q:

Hvorfor blir graderte potensialer svakere under spredning?

A:

To faktorer:

  • Lekkasje -> Noen positive ioner lekker ut av lekkasje kanaler idet depolarisasjonen sprer seg gjennom cellen, slik at signalet minker.
  • Cytoplasmisk resistanse -> Cytoplasma gir resistanse til flyten av elektrisitet, noe som også fører til lavere signalet idet det sprer seg gjennom cellen.
Q:

Hva er et aksjonspotensial?

A:

De er veldig korte, store depolarisasjoner som spres over lange distanser gjennom et nevron uten å miste styrken. Deres funksjon er rask signalering over lange distanser. 


Hvis et gradert potensial er sterkt nok vil det nå trigger zonen, axon hillock, til nevronet. Trigger zonen inneholder en stor konsentrasjon av voltage-gated Na+ kanaler, og når en depolarisasjon når denne zonen, vil et aksjonspotensial starte. 


Aksjonspotensial har alltid lik styrke gjennom cellen, og kalles «alt-eller-intet», ettersom de enten skjer som maksimal depolarisasjon ellers så skjer de ikke i det hele tatt.

Humanfysiologi

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Humanfysiologi Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Human Physiology

University of Nizwa

Zum Kurs
Fysiologi

Umea University

Zum Kurs
Fysiologi

Lulea University of Technology

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Humanfysiologi
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Humanfysiologi