CTU at Universiti Teknologi Mara | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für CTU an der Universiti Teknologi Mara

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen CTU Kurs an der Universiti Teknologi Mara zu.

TESTE DEIN WISSEN
Definisi ilmu
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Bahasa
  • bersasal dari bahsa Arab "alima,ya'lamu,'ilman"
  • Al ilmu vs al-Jahl
  • perkataan yang sepadan :ma'rifah ,fiqh ,hikmah
  • dari alima=alim&ulama
 • Istilah
  • Semua pengetahuan @ kebenaran bersumberkan risalah oara Rasul yg diturunkan oleh Allah SWT dan alam ciptaanNya termasuk manusia yg mrangkumi aspek  zahir dan batin
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Akal


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Berasal dari bahasa Arab aqala, ya'qilu , aqlan yg bererti menhan, mencegah dan melarang 
 • (al'aqli)> orang yg menahan dirinya dan menolak keinginana hawa nafsunya
 • 49 kosa kata yang berakar kata aql dlm pelbagai bentuk di dalam ayat al-Quran
 • Tamadun manusia berpunca dr pemikiran akal manusia yg kreatif.
 • Akal mempunyai kelemahan dan keterbatasan yg diakui oleh sarjana
 • Akal x dpt mengetahui perkara yang telah lalu dan perkara yang akan terjadi pada masa hadapan
 • Kemampuan akal juga terbatas dlm perkara yang berkaitan ketuhanan dan kegamaan , akhlak, dan perkara ghaib seperti roh dan kehidupan slps mati
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

DEFINISI SYARIAH

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Berasal daripada perkataan  syariat  dalam bahasa Arab.
 • Dari sudut bahasa , 
  • syariah bererti sumber air atau sumber air minuman , jalan yang lurus atau jelas dan pembawaan yang jelas

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
PERANAN AL-HADIS
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Menerang dan memperincikan segala ajran yg terdapat di dalam al-Quran
 • Menjelaskan ayat-ayt al-Quran yang bersifar mujmal (kurang jelas0.
 • Mengkhususkan ayat-ayat umum dan mengeluarkan hukum yang tidak disebut secara khusus di dalam al-Quran
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ilham @ Intuisi


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Ilham satu cara penerimaan ilmu yg dianugerahkan oleh Allah SWT secara langsung
 • Suatu bentuk pemahaman penghayatan ilmu dengan hati
 • Ilham boleh didapati oleh manusia biasa dengn bimbingan dan dorongan Allah SWT
 • Contoh ilham ialah kkisah perjalanan Nabi Musa AS denfn Nabi Khidir AS dan Ilham yg diterima oleh ibu Nabi Musa AS
 • Intuisi adalah kemampuan seseorang memahami sesuatu tanpa melalui proses pemikiran tertentu
 • Suatu proses datangnya pengetahuan secara langsung @ tiba-tiba tanpa ada penjelasan
 • Istilah lain seperti naluri , firasat ,basirah , kasuaf , gerak hati , deria keenam, dan sebagainya
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ilmu Fardhu Ain


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Ilmu yg berkaitan dngn akidah dan ketuhanan termnasuklah rukun Islam dan rukun iman
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Main point in Al-Quran
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Aqidah
 • Syariah
 • Akhlak
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
AL-HADIS/AL-SUNNAH
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Bahasa
  • jalan @ cara , baik yg terpuji @ tercela
 • Istilah
  • Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik dalam bentuk ucapan  (quali ), perbuatan (fi'li) mahupun pengakuan ((taqriri), sifat fizikal dan akhlak Nabi SAW
 • Al-Hadis lebih spesifik kepada perkataan @ ucapan Nabi Muhammad SAW sahaja
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Frabts Rosenthal
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Ilmu ialah proses mengerahui , kognisi , proses memperoleh dan mencari serta proses penjelasan
 • Ilmu sesuatu yang tidak mampu didefinisikan melainkam hanya mampu diterangkan sifat istimewanya
 • 1 sifat istimewa ilmu utk membawa manusia kpd cahaya dan kebenaran
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Nama" lain bagi al-Quran
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Al-Ktab; Kitab
 • Al-Furqan;Pembeza antara yg hak (benar) dan batil
 • Al-Huda; Petunjuk
 • Al-Bayan;Penjelas
 • Al-Basyir; Pemberita khabar gembira (syurga)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sunnah Taqriyyah 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Diamnya Nabi SAW dari mengingkari sesuatu ucapan @ perbuatan yg terkadi dngn keberadaan baginda @ ketika ketiadaan baginda dan baginda mengetahuinya
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Definisi Syariah ( Istilah

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Menurut Ulama
  • Segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba Nya melalui perantaraan para Rasul Nya.
  • Segala perintah Allah SWT ke atas hamba Nya yang merangkumi seluruh hukum hakam dan diperturunkan melalui para Rasul Nya. Perintah tersebut berkaitan dengan amali dan juga iktiqadi
Lösung ausblenden
 • 7693 Karteikarten
 • 1616 Studierende
 • 25 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen CTU Kurs an der Universiti Teknologi Mara - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Definisi ilmu
A:
 • Bahasa
  • bersasal dari bahsa Arab "alima,ya'lamu,'ilman"
  • Al ilmu vs al-Jahl
  • perkataan yang sepadan :ma'rifah ,fiqh ,hikmah
  • dari alima=alim&ulama
 • Istilah
  • Semua pengetahuan @ kebenaran bersumberkan risalah oara Rasul yg diturunkan oleh Allah SWT dan alam ciptaanNya termasuk manusia yg mrangkumi aspek  zahir dan batin
Q:
Akal


A:
 • Berasal dari bahasa Arab aqala, ya'qilu , aqlan yg bererti menhan, mencegah dan melarang 
 • (al'aqli)> orang yg menahan dirinya dan menolak keinginana hawa nafsunya
 • 49 kosa kata yang berakar kata aql dlm pelbagai bentuk di dalam ayat al-Quran
 • Tamadun manusia berpunca dr pemikiran akal manusia yg kreatif.
 • Akal mempunyai kelemahan dan keterbatasan yg diakui oleh sarjana
 • Akal x dpt mengetahui perkara yang telah lalu dan perkara yang akan terjadi pada masa hadapan
 • Kemampuan akal juga terbatas dlm perkara yang berkaitan ketuhanan dan kegamaan , akhlak, dan perkara ghaib seperti roh dan kehidupan slps mati
Q:

DEFINISI SYARIAH

A:
 • Berasal daripada perkataan  syariat  dalam bahasa Arab.
 • Dari sudut bahasa , 
  • syariah bererti sumber air atau sumber air minuman , jalan yang lurus atau jelas dan pembawaan yang jelas

Q:
PERANAN AL-HADIS
A:
 • Menerang dan memperincikan segala ajran yg terdapat di dalam al-Quran
 • Menjelaskan ayat-ayt al-Quran yang bersifar mujmal (kurang jelas0.
 • Mengkhususkan ayat-ayat umum dan mengeluarkan hukum yang tidak disebut secara khusus di dalam al-Quran
Q:
Ilham @ Intuisi


A:
 • Ilham satu cara penerimaan ilmu yg dianugerahkan oleh Allah SWT secara langsung
 • Suatu bentuk pemahaman penghayatan ilmu dengan hati
 • Ilham boleh didapati oleh manusia biasa dengn bimbingan dan dorongan Allah SWT
 • Contoh ilham ialah kkisah perjalanan Nabi Musa AS denfn Nabi Khidir AS dan Ilham yg diterima oleh ibu Nabi Musa AS
 • Intuisi adalah kemampuan seseorang memahami sesuatu tanpa melalui proses pemikiran tertentu
 • Suatu proses datangnya pengetahuan secara langsung @ tiba-tiba tanpa ada penjelasan
 • Istilah lain seperti naluri , firasat ,basirah , kasuaf , gerak hati , deria keenam, dan sebagainya
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Ilmu Fardhu Ain


A:
 • Ilmu yg berkaitan dngn akidah dan ketuhanan termnasuklah rukun Islam dan rukun iman
Q:
Main point in Al-Quran
A:
 • Aqidah
 • Syariah
 • Akhlak
Q:
AL-HADIS/AL-SUNNAH
A:
 • Bahasa
  • jalan @ cara , baik yg terpuji @ tercela
 • Istilah
  • Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik dalam bentuk ucapan  (quali ), perbuatan (fi'li) mahupun pengakuan ((taqriri), sifat fizikal dan akhlak Nabi SAW
 • Al-Hadis lebih spesifik kepada perkataan @ ucapan Nabi Muhammad SAW sahaja
Q:
Frabts Rosenthal
A:
 • Ilmu ialah proses mengerahui , kognisi , proses memperoleh dan mencari serta proses penjelasan
 • Ilmu sesuatu yang tidak mampu didefinisikan melainkam hanya mampu diterangkan sifat istimewanya
 • 1 sifat istimewa ilmu utk membawa manusia kpd cahaya dan kebenaran
Q:
Nama" lain bagi al-Quran
A:
 • Al-Ktab; Kitab
 • Al-Furqan;Pembeza antara yg hak (benar) dan batil
 • Al-Huda; Petunjuk
 • Al-Bayan;Penjelas
 • Al-Basyir; Pemberita khabar gembira (syurga)
Q:
Sunnah Taqriyyah 


A:
 • Diamnya Nabi SAW dari mengingkari sesuatu ucapan @ perbuatan yg terkadi dngn keberadaan baginda @ ketika ketiadaan baginda dan baginda mengetahuinya
Q:

Definisi Syariah ( Istilah

A:
 • Menurut Ulama
  • Segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba Nya melalui perantaraan para Rasul Nya.
  • Segala perintah Allah SWT ke atas hamba Nya yang merangkumi seluruh hukum hakam dan diperturunkan melalui para Rasul Nya. Perintah tersebut berkaitan dengan amali dan juga iktiqadi
CTU

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten CTU Kurse im gesamten StudySmarter Universum

CTyM

Universidad de Granada

Zum Kurs
CTG

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Zum Kurs
CTMat

Universitat Autónoma de Barcelona

Zum Kurs
CT

University of Perpetual Help, System Dalta

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden CTU
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen CTU