Cirkulation at Umea University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Cirkulation an der Umea University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Cirkulation Kurs an der Umea University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vilken funktion fyller kroppens lymfsystem?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lymfsystemets uppgift tillsammans med blodsystemet är att hålla vätskebalansen i kroppen, genom att transportera bort överflödig vätska (även kallad lymfa) från olika delar av kroppen. Lymfsystemet innehåller även en del leukocyter och deltar i kroppens immunförsvar mot bakterier, virus etc.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur mycket blod pumpar hjärtat runt i kroppen per minut och dygn?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Cirka 5-30 liter per minut

- Cirka 10 000 liter per dygn

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka uppgifter har kroppens transportsystem?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Transportera gaser (syre och koldioxid) 
 • Transportera näringsämnen 
 • Transportera hormoner
 • Upprätthålla temperatur- och vätskenivå
 • Upprätthålla pH-värdet
 • Reglera immunförsvaret
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur skiljer sig hjärtmuskelcellerna från övriga muskelceller?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Jämfört med skelettmuskulaturen kan hjärtats rörelse inte påverkas av viljan, samt har en cellkärna i varje cell. Det som skiljer hjärtmuskulaturen från både skelett- och glattmuskelatur är att den har särskilda förbindelser mellan cellerna (intercalated disks/gap junctions) som bildar ett sammanhängande nätverk som fördelar nervimpulsen genom hjärtat så att muskeln drar ihop sig på ett koordinerat sätt. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur stor är hjärtats slagvolym?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Slagvolym är mängden blod som pumpas ut ur en av hjärtkamrarna vid varje hjärtslag. Slagvolymen ligger mellan 65-135 ml per hjärtslag. Cirka 60% av blodet pumpas ut ur hjärtat vid varje hjärtslag.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad påverkar slagvolymens storlek respektive hjärtats minutvolym?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Påverkas av mängden blod i hjärtat och hjärtats kontraktionskraft.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är blodtryck?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det tryck som uppstår i kärlen när hjärtat pumpar ut blodet kallas blodtryck. Normalt blodtryck ligger vid 120/80.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är systoliskt respektive diastoliskt blodtryck?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket som uppstår i de centrala kärlen när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar och fylls med blod, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket som lägst och det benämns som det diastoliska blodtrycket.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

I vilken riktning transporterar artärer respektive vener blod?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Artärer transporterar blodet ur från hjärtat, medans vener transporterar blodet in till hjärtat.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur skiljer sig den anatomiska uppbyggnaden åt mellan artärer och vener?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Artärer är elastiska och muskulösa blodkärl för att kunna ha högt blodtryck och pumpa ut blodet i kroppen från hjärtat. 

Vener är elastiska blodkärl med ett tunt muskellager, som med hjälp av venklaffar och närliggande muskulatur kan pumpa tillbaka blodet till hjärtat.  

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur är kapillärerna uppbyggda?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Kapillärerna är den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl och är uppbyggda av endotelceller.  

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nämn vilka blodkärl som finns... 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Artär --> Arteriol --> Kapillär --> venol --> vener

Lösung ausblenden
 • 5762 Karteikarten
 • 219 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Cirkulation Kurs an der Umea University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vilken funktion fyller kroppens lymfsystem?

A:

Lymfsystemets uppgift tillsammans med blodsystemet är att hålla vätskebalansen i kroppen, genom att transportera bort överflödig vätska (även kallad lymfa) från olika delar av kroppen. Lymfsystemet innehåller även en del leukocyter och deltar i kroppens immunförsvar mot bakterier, virus etc.

Q:

Hur mycket blod pumpar hjärtat runt i kroppen per minut och dygn?

A:

- Cirka 5-30 liter per minut

- Cirka 10 000 liter per dygn

Q:

Vilka uppgifter har kroppens transportsystem?

A:
 • Transportera gaser (syre och koldioxid) 
 • Transportera näringsämnen 
 • Transportera hormoner
 • Upprätthålla temperatur- och vätskenivå
 • Upprätthålla pH-värdet
 • Reglera immunförsvaret
Q:

Hur skiljer sig hjärtmuskelcellerna från övriga muskelceller?

A:

Jämfört med skelettmuskulaturen kan hjärtats rörelse inte påverkas av viljan, samt har en cellkärna i varje cell. Det som skiljer hjärtmuskulaturen från både skelett- och glattmuskelatur är att den har särskilda förbindelser mellan cellerna (intercalated disks/gap junctions) som bildar ett sammanhängande nätverk som fördelar nervimpulsen genom hjärtat så att muskeln drar ihop sig på ett koordinerat sätt. 

Q:

Hur stor är hjärtats slagvolym?

A:

Slagvolym är mängden blod som pumpas ut ur en av hjärtkamrarna vid varje hjärtslag. Slagvolymen ligger mellan 65-135 ml per hjärtslag. Cirka 60% av blodet pumpas ut ur hjärtat vid varje hjärtslag.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vad påverkar slagvolymens storlek respektive hjärtats minutvolym?

A:

Påverkas av mängden blod i hjärtat och hjärtats kontraktionskraft.

Q:

Vad är blodtryck?

A:

Det tryck som uppstår i kärlen när hjärtat pumpar ut blodet kallas blodtryck. Normalt blodtryck ligger vid 120/80.

Q:

Vad är systoliskt respektive diastoliskt blodtryck?

A:

Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket som uppstår i de centrala kärlen när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar och fylls med blod, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket som lägst och det benämns som det diastoliska blodtrycket.

Q:

I vilken riktning transporterar artärer respektive vener blod?

A:

Artärer transporterar blodet ur från hjärtat, medans vener transporterar blodet in till hjärtat.

Q:

Hur skiljer sig den anatomiska uppbyggnaden åt mellan artärer och vener?

A:

Artärer är elastiska och muskulösa blodkärl för att kunna ha högt blodtryck och pumpa ut blodet i kroppen från hjärtat. 

Vener är elastiska blodkärl med ett tunt muskellager, som med hjälp av venklaffar och närliggande muskulatur kan pumpa tillbaka blodet till hjärtat.  

Q:

Hur är kapillärerna uppbyggda?

A:

Kapillärerna är den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl och är uppbyggda av endotelceller.  

Q:

Nämn vilka blodkärl som finns... 

A:

Artär --> Arteriol --> Kapillär --> venol --> vener

Cirkulation

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Cirkulation Kurse im gesamten StudySmarter Universum

7. Circulation

West University of Timisoara

Zum Kurs
Circulation

Silliman University

Zum Kurs
cirkulationsjukdomar

Mid-Sweden University

Zum Kurs
coagulation

Bahcesehir University

Zum Kurs
circulation

Cardiff University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Cirkulation
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Cirkulation