Minőségügy ZH at Technical University Of Budapest | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Minőségügy ZH an der Technical University of Budapest

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Minőségügy ZH Kurs an der Technical University of Budapest zu.

TESTE DEIN WISSEN

Jellemezze a prototípus vizsgálatot!

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A prototípus vizsgálatot főleg akkor alkalmazzák, ha a termék minősége elsősorban annak

konstrukciójától függ (pl. gépek, készülékek, stb.)

A módszer alkalmazásánál erős a bizalmi elem, e szerint feltételezik, hogy mindaddig, amíg


 • a konstrukcióban,
 • a használt anyagokban és
 • a gyártási eljárásban

nem történt változás a sorozatban gyártott termék is kielégíti azokat a (minőségi)

követelményeket, amelyeknek a prototípus megfelel. A prototípus vizsgálat általában

független tanúsító szerv és/vagy laboratórium feladata.

A sorozat indításánál, illetve szükség szerint ún. típusazonossági vizsgálatokat végeznek.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jellemezze a mindendarabos vizsgálatot!

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A mindendarabos vizsgálat a XIX. század végéig a minőség-ellenőrzés általános módszere volt. A

tömegtermelés megjelenésével fokozatosan háttérbe szorult, és napjainkra csak ott alkalmazzák,


 • ahol egészségügyi vagy biztonsági kérdések merülnek fel,
 • ahol emberélet forog kockán, vagy
 • más, döntőfontosságú érdek játszik szerepet (pl. atomenergia, katonaság, stb.)

A mindendarabos vizsgálat hátrányai:

 • emberi hiba miatt és alacsony hibarátánál nem képes minden hibás darabot kiszűrni
 • drága (magas ellenőrzési- és selejt költségek) és időigényes
 • nem csökkenti a selejt mennyiségét

A mindendarabos vizsgálat, mint minőség ellenőrzés, ún. kimeneti ellenőrzés.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Milyen módszerekkel történhet a mintavételes ellenőrzés?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • mintavétel a véletlen számok alkalmazásával: a tételben lévő termékek számozottak, a minta kiválasztása véletlen számokat eredményező módszer alkalmazásával történik;
 • mintavétel „vakon” (találomra) ömlesztett, vagy rendezetlen állapotú termékek mintavételére alkalmas, törekedni kell arra, hogy a minta mennyiség a tétel különböző részeiből kerüljön ki, nem szabad alkalmazni olyan esetekben, amikor a hibás terméket érzékszervi úton meglehet különböztetni;
 • többlépcsős mintavétel: azonos mennyiségeket tartalmazó csomagolt termékek esetén először a csomagolási egységek kerülnek mintavételre, majd a csomagolási egységekből kell kivenni az egyesmintákat, és azokból összeállítani a szükséges minta mennyiséget;
 • szisztematikus mintavétel: a termékfolyamban érkező termékek rendezettek és hozzáférhetőek, a mintákat meghatározott idő, vagy termék mennyiség után kell kivenni a folyamatosan érkező termékből, a mintavételhez szükséges számlálást véletlenszerűen kell elkezdeni.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hogyan épül fel az autóipari ágazati követelmény rendszer? Mi jellemzi az egyes szinteket?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Több ágazat számára (pl.: járműgyártás: QS 9000, repülés és őrkutatás: AS 9000) közös

alapként elfogadható az ISO 9000 kiegészítve az ágazatra jellemző

 • szektor specifikus és
 • vevő specifikus követelményekkel.

QS 9000 az autóipari beszállítók követelményrendszere (1994.)


Három nagy amerikai autógyártó fejlesztette ki saját maga és beszállítói számára. Megjelenése

után elfogadták az amerikai haszongépjármű-gyártók is.

Alapja az ISO 9001:1994. 4. fejezete, de ezen túlmenően további követelményeket támaszt a

beszállítók minőségrendszereivel szemben:


 • az alkatrészek jóváhagyási eljárása (speciális kézikönyv),
 • a tevékenység folyamatos javítása,
 • a gyártóképesség vizsgálata,
 • a hibák megelőzése,
 • a megrendelı vállalatra jellemző követelmények megfogalmazása,
 • a vevő megelégedettség minden eszközzel való biztosítása,
 • a keresztfunkciós teamek alkalmazása,
 • eljárás kialakítása a vevő szabványainak, eljárásainak, illetve az azokban bekövetkező változásoknak a kezelésére.


Az ISO 16949 minıségügyi szabvány

Az autóipar fúziós és együtt működési folyamatai valamint a nagymérető összefonódások

hátrányos velejárója a versenyképességet és a minőséget is befolyásoló

 • bonyolult és szerteágazó vevő – beszállítói kapcsolatok rendszere
 • az országonként eltérı járműipari minıség rendszerek (pl.: QS 9000, VDI 6.1) miatti jelentős számú második fél (a vevő) által végzett audit és ezek
 • tetemes költsége.


A globalizáció és a kiélezett verseny diktálta költségcsökkentési kényszer megteremtette:


 • a nemzeti autóipari követelmények harmonizálásának és egy
 • új követelményrendszer kialakításának szükségességét.


A Nemzetközi Autóipari Szervezet (IATF, International Automotive Task Force) által

készített specifikációt a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO, International Standards

Organisation) elfogadta és megszületett a TS 16949 szabvány.

A TS 16949 igazodik az autóiparban kialakult minőségrendszer-követelményekhez


 • alapja (ISO 9001:1994) ISO 9001:2000,
 • integrálja az eddigi szektorspecifikus előírásokat (pl.: QS 9000, AVSQ 94, EAQF 94),
 • nem fogalmaz meg vevőspecifikus követelményeket (nem lehet már nagyvállalati érdekeket figyelembe venni).


Legnagyobb előnye, hogy jelentősen leegyszerűsíti a járműipari tanúsítások folyamatát.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mi a teendő vevői reklamáció esetén? (8D riport készítés részei)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1.  (D1) 8D team meghatározása
 2.  (D2) Vevői reklamáció/probléma leírása
 3.  (D3) Azonnali (tapasz) intézkedések meghatározása
 4.  (D4) Gyökérok/kiváltó ok meghatározása
 5.  (D5) Helyesbítő intézkedések definiálása és verifikálása
 6.  (D6) Helyesbítő intézkedések bevezetése
 7.  (D7) Megelőző intézkedések
 8.  (D8) 8D csoport jelentés jóváhagyása
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mi a Poka-Yoke?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hiba megelőzés,

Poka= véletlen hiba (nem szándékolt)

Yoke= elkerülni


Az emberi hibák megszűntetése terméktechnikai, berendezés-technikai, vagy

szervezéstechnikai intézkedéseken keresztül. Az ember (vagy gép) által okozott

hibák:


 • hibás
 • hiányos
 • nem teljes kivitelezése egy munkafolyamatnak, feladatnak.


Példa Poka-Yoke megoldásra: Az egyes csatlakozók formazárásuk miatt csak a saját párjukkal

használhatók, illetve a színek segítik a helyes műveletet. (világoszöld-jack a fülhallgatóé,

rózsaszín-jack a mikrofoné, lightning kábel az iphone-hoz való, stb stb.)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mit jelent a „Check the Checker”? Hogyan valósítjuk meg?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A „Check the Checker” (az ellenőr ellenőrzése) elv alkalmazása, a „Checker” (az ellenőr)

alkalmasságának bizonyítottsága.

Meghatározott szabvány alapján ellenőrizni kell a hibák felderítésére szolgáló folyamatok

(kamerafolyamatok, szenzor alapú mérések, vizsgálati folyamatok stb.) stabilitását. Az

ellenőrzés segítségével meg kell akadályozni a hibák kialakulását, mint például a rossz

kameraszoftver betöltését, a szenzorok hibás beállítását vagy a rossz ellenőrzési programok

betöltését. Ezeket a vizsgálati folyamatokat, beleértve a karbantartási és beállítási

folyamatokat is, az FMEA módszerrel kell értékelni és alkalmasságukat bizonyítani. A hibák

Poka-Yoke módszerrel történő elkerülését alapvetően előnyben kell részesíteni a

hibafelismeréssel szemben.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Milyen részekből áll a TPM?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Total Productive Maintenance (TPM) –Teljeskörű Hatékony Karbantartás


 • Biztosítani a folyamat stabilitást
 • Autonóm karbantartás
 • Tervezett megelőző karbantartás
 • Géptervezés (karbantartások és leállások csökkentésére irányul)
 • Predictive Maintence, előrejelzésen alapuló karbantartás
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sorolja fel az értékáramban alkalmazható minőségi elveket (14)!


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1.  Stop jelzés
 2.  Andon jelzés
 3.  Utasítások és szabványok követése, 5s
 4.  Folyamatparaméterek
 5.  Teszt- és mérőeszközök
 6.  „Check the Checker”
 7.  TPM
 8.  Szerszám élettartam
 9.  Újraindítás
 10.  Jelölések
 11.  Utómunka/selejt
 12.  Leesett alkatrész
 13.  Megfelelő darab
 14.  Maradék anyag
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Írja le a PDCA elvet!


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A folyamatos fejlesztés alapmodellje a PDCA módszer (Shewhart, Deming). (mint egy spirál

rugó felülnézetben)

E szerint bármely tevékenység lebontható négy lépésre:


 •   P (plan) Tervezd meg! Meghatározzuk a meglévő folyamat vagy bármilyen

tevékenység kulcsproblémáit és kijavításuk módját.

- a folyamatjavítási lehetőségeit felismerni,

- célokat kitűzni,

- folyamatokat megvizsgálni, és az eltérések lehetséges okait felderíteni,

- a célok elérésének módját meghatározni.


 •  D (do) Csináld! Valósítsd meg a tervet!

- képzés és begyakorlás,

- javító módszereket választani,

- adatokat gyűjteni.

 •  C (check) Ellenőrizd! Ellenőrizzük és elemezzük, hogy amit megterveztünk,

működik és jobb:

- adatokat elemezni,

- jelenlegi és tervezett eredményeket összehasonlítani,

- javított folyamatokat elbírálni.

 •  A (act) Avatkozz be! Avatkozzunk be és módosítsuk a folyamatot, dokumentáljuk és alkalmazzuk a javított folyamatot (tökéletesítsünk).
 • - eltéréseket szükség szerint megszüntetni,
 • - kijavított folyamatot dokumentálni és szabványosítani,
 • - eredményeket ellenőrizni,
 • - elért szintet stabilizálni,
 • - a szükséges további intézkedéseket mérlegelni.


A ciklus végére a javítás eredményeképpen jobb minőséget érhetünk el, majd kezdjük elölről,

azaz egy spirál szerint haladunk, ami lehetővé teszi az egyre változó, egyre magasabb (belső

és külső) vevői igényeknek kielégítését.

Bármely tevékenység javítható, ha szisztematikusan megtervezzük a javítást.

 • megértjük a folyamat elvégzésének jelenlegi gyakorlatát,
 • megtervezzük a megoldásokat,
 • végrehajtjuk ıket,
 • elemezzük az eredményt,
 • bevezetjük és
 • újból elölről kezdünk mindent, azaz a következı probléma felé fordulunk.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

MSZ EN ISO 9001:2015 hét alapelvet fogalmaztak meg, amelyet a felső vezetőség arra

használhat, hogy a vállalkozás működését fejlessze. Melyek ezek?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1.  A szervezet környezete
 2.  Vezetői szerepvállalás
 3.  Tervezés
 4.  Támogatás
 5.  Működés
 6.  Teljesítmény értékelés
 7.  Fejlesztés
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mi az FMEA és milyen FMEA típusokat ismer?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

FMEA: Failure Mode and Effect Analysis (Hibamód és -hibahatás elemzés)

Az FMEA a fejlesztéssel és a tervezéssel párhuzamosan végzett, szakterületekbe integrált

széles körben elterjedt kockázatelemző módszer.

 • Koncepció-(Concept) FMEA
 • Terméktervezés-(Design) FMEA
 • Folyamat (Process) FMEA

Rendszer-FMEA = Koncepció-FMEA + Terméktervezés-FMEA + Folyamat-FMEA

A módszer két alapvető típusa:

 • Konstrukciós FMEA
 • Folyamat FMEA
Lösung ausblenden
 • 789 Karteikarten
 • 93 Studierende
 • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Minőségügy ZH Kurs an der Technical University of Budapest - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Jellemezze a prototípus vizsgálatot!

A:

A prototípus vizsgálatot főleg akkor alkalmazzák, ha a termék minősége elsősorban annak

konstrukciójától függ (pl. gépek, készülékek, stb.)

A módszer alkalmazásánál erős a bizalmi elem, e szerint feltételezik, hogy mindaddig, amíg


 • a konstrukcióban,
 • a használt anyagokban és
 • a gyártási eljárásban

nem történt változás a sorozatban gyártott termék is kielégíti azokat a (minőségi)

követelményeket, amelyeknek a prototípus megfelel. A prototípus vizsgálat általában

független tanúsító szerv és/vagy laboratórium feladata.

A sorozat indításánál, illetve szükség szerint ún. típusazonossági vizsgálatokat végeznek.

Q:

Jellemezze a mindendarabos vizsgálatot!

A:

A mindendarabos vizsgálat a XIX. század végéig a minőség-ellenőrzés általános módszere volt. A

tömegtermelés megjelenésével fokozatosan háttérbe szorult, és napjainkra csak ott alkalmazzák,


 • ahol egészségügyi vagy biztonsági kérdések merülnek fel,
 • ahol emberélet forog kockán, vagy
 • más, döntőfontosságú érdek játszik szerepet (pl. atomenergia, katonaság, stb.)

A mindendarabos vizsgálat hátrányai:

 • emberi hiba miatt és alacsony hibarátánál nem képes minden hibás darabot kiszűrni
 • drága (magas ellenőrzési- és selejt költségek) és időigényes
 • nem csökkenti a selejt mennyiségét

A mindendarabos vizsgálat, mint minőség ellenőrzés, ún. kimeneti ellenőrzés.

Q:

Milyen módszerekkel történhet a mintavételes ellenőrzés?


A:
 • mintavétel a véletlen számok alkalmazásával: a tételben lévő termékek számozottak, a minta kiválasztása véletlen számokat eredményező módszer alkalmazásával történik;
 • mintavétel „vakon” (találomra) ömlesztett, vagy rendezetlen állapotú termékek mintavételére alkalmas, törekedni kell arra, hogy a minta mennyiség a tétel különböző részeiből kerüljön ki, nem szabad alkalmazni olyan esetekben, amikor a hibás terméket érzékszervi úton meglehet különböztetni;
 • többlépcsős mintavétel: azonos mennyiségeket tartalmazó csomagolt termékek esetén először a csomagolási egységek kerülnek mintavételre, majd a csomagolási egységekből kell kivenni az egyesmintákat, és azokból összeállítani a szükséges minta mennyiséget;
 • szisztematikus mintavétel: a termékfolyamban érkező termékek rendezettek és hozzáférhetőek, a mintákat meghatározott idő, vagy termék mennyiség után kell kivenni a folyamatosan érkező termékből, a mintavételhez szükséges számlálást véletlenszerűen kell elkezdeni.
Q:

Hogyan épül fel az autóipari ágazati követelmény rendszer? Mi jellemzi az egyes szinteket?


A:

Több ágazat számára (pl.: járműgyártás: QS 9000, repülés és őrkutatás: AS 9000) közös

alapként elfogadható az ISO 9000 kiegészítve az ágazatra jellemző

 • szektor specifikus és
 • vevő specifikus követelményekkel.

QS 9000 az autóipari beszállítók követelményrendszere (1994.)


Három nagy amerikai autógyártó fejlesztette ki saját maga és beszállítói számára. Megjelenése

után elfogadták az amerikai haszongépjármű-gyártók is.

Alapja az ISO 9001:1994. 4. fejezete, de ezen túlmenően további követelményeket támaszt a

beszállítók minőségrendszereivel szemben:


 • az alkatrészek jóváhagyási eljárása (speciális kézikönyv),
 • a tevékenység folyamatos javítása,
 • a gyártóképesség vizsgálata,
 • a hibák megelőzése,
 • a megrendelı vállalatra jellemző követelmények megfogalmazása,
 • a vevő megelégedettség minden eszközzel való biztosítása,
 • a keresztfunkciós teamek alkalmazása,
 • eljárás kialakítása a vevő szabványainak, eljárásainak, illetve az azokban bekövetkező változásoknak a kezelésére.


Az ISO 16949 minıségügyi szabvány

Az autóipar fúziós és együtt működési folyamatai valamint a nagymérető összefonódások

hátrányos velejárója a versenyképességet és a minőséget is befolyásoló

 • bonyolult és szerteágazó vevő – beszállítói kapcsolatok rendszere
 • az országonként eltérı járműipari minıség rendszerek (pl.: QS 9000, VDI 6.1) miatti jelentős számú második fél (a vevő) által végzett audit és ezek
 • tetemes költsége.


A globalizáció és a kiélezett verseny diktálta költségcsökkentési kényszer megteremtette:


 • a nemzeti autóipari követelmények harmonizálásának és egy
 • új követelményrendszer kialakításának szükségességét.


A Nemzetközi Autóipari Szervezet (IATF, International Automotive Task Force) által

készített specifikációt a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO, International Standards

Organisation) elfogadta és megszületett a TS 16949 szabvány.

A TS 16949 igazodik az autóiparban kialakult minőségrendszer-követelményekhez


 • alapja (ISO 9001:1994) ISO 9001:2000,
 • integrálja az eddigi szektorspecifikus előírásokat (pl.: QS 9000, AVSQ 94, EAQF 94),
 • nem fogalmaz meg vevőspecifikus követelményeket (nem lehet már nagyvállalati érdekeket figyelembe venni).


Legnagyobb előnye, hogy jelentősen leegyszerűsíti a járműipari tanúsítások folyamatát.

Q:

Mi a teendő vevői reklamáció esetén? (8D riport készítés részei)

A:
 1.  (D1) 8D team meghatározása
 2.  (D2) Vevői reklamáció/probléma leírása
 3.  (D3) Azonnali (tapasz) intézkedések meghatározása
 4.  (D4) Gyökérok/kiváltó ok meghatározása
 5.  (D5) Helyesbítő intézkedések definiálása és verifikálása
 6.  (D6) Helyesbítő intézkedések bevezetése
 7.  (D7) Megelőző intézkedések
 8.  (D8) 8D csoport jelentés jóváhagyása
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Mi a Poka-Yoke?


A:

Hiba megelőzés,

Poka= véletlen hiba (nem szándékolt)

Yoke= elkerülni


Az emberi hibák megszűntetése terméktechnikai, berendezés-technikai, vagy

szervezéstechnikai intézkedéseken keresztül. Az ember (vagy gép) által okozott

hibák:


 • hibás
 • hiányos
 • nem teljes kivitelezése egy munkafolyamatnak, feladatnak.


Példa Poka-Yoke megoldásra: Az egyes csatlakozók formazárásuk miatt csak a saját párjukkal

használhatók, illetve a színek segítik a helyes műveletet. (világoszöld-jack a fülhallgatóé,

rózsaszín-jack a mikrofoné, lightning kábel az iphone-hoz való, stb stb.)

Q:

Mit jelent a „Check the Checker”? Hogyan valósítjuk meg?


A:

A „Check the Checker” (az ellenőr ellenőrzése) elv alkalmazása, a „Checker” (az ellenőr)

alkalmasságának bizonyítottsága.

Meghatározott szabvány alapján ellenőrizni kell a hibák felderítésére szolgáló folyamatok

(kamerafolyamatok, szenzor alapú mérések, vizsgálati folyamatok stb.) stabilitását. Az

ellenőrzés segítségével meg kell akadályozni a hibák kialakulását, mint például a rossz

kameraszoftver betöltését, a szenzorok hibás beállítását vagy a rossz ellenőrzési programok

betöltését. Ezeket a vizsgálati folyamatokat, beleértve a karbantartási és beállítási

folyamatokat is, az FMEA módszerrel kell értékelni és alkalmasságukat bizonyítani. A hibák

Poka-Yoke módszerrel történő elkerülését alapvetően előnyben kell részesíteni a

hibafelismeréssel szemben.

Q:

Milyen részekből áll a TPM?


A:

Total Productive Maintenance (TPM) –Teljeskörű Hatékony Karbantartás


 • Biztosítani a folyamat stabilitást
 • Autonóm karbantartás
 • Tervezett megelőző karbantartás
 • Géptervezés (karbantartások és leállások csökkentésére irányul)
 • Predictive Maintence, előrejelzésen alapuló karbantartás
Q:

Sorolja fel az értékáramban alkalmazható minőségi elveket (14)!


A:
 1.  Stop jelzés
 2.  Andon jelzés
 3.  Utasítások és szabványok követése, 5s
 4.  Folyamatparaméterek
 5.  Teszt- és mérőeszközök
 6.  „Check the Checker”
 7.  TPM
 8.  Szerszám élettartam
 9.  Újraindítás
 10.  Jelölések
 11.  Utómunka/selejt
 12.  Leesett alkatrész
 13.  Megfelelő darab
 14.  Maradék anyag
Q:

Írja le a PDCA elvet!


A:

A folyamatos fejlesztés alapmodellje a PDCA módszer (Shewhart, Deming). (mint egy spirál

rugó felülnézetben)

E szerint bármely tevékenység lebontható négy lépésre:


 •   P (plan) Tervezd meg! Meghatározzuk a meglévő folyamat vagy bármilyen

tevékenység kulcsproblémáit és kijavításuk módját.

- a folyamatjavítási lehetőségeit felismerni,

- célokat kitűzni,

- folyamatokat megvizsgálni, és az eltérések lehetséges okait felderíteni,

- a célok elérésének módját meghatározni.


 •  D (do) Csináld! Valósítsd meg a tervet!

- képzés és begyakorlás,

- javító módszereket választani,

- adatokat gyűjteni.

 •  C (check) Ellenőrizd! Ellenőrizzük és elemezzük, hogy amit megterveztünk,

működik és jobb:

- adatokat elemezni,

- jelenlegi és tervezett eredményeket összehasonlítani,

- javított folyamatokat elbírálni.

 •  A (act) Avatkozz be! Avatkozzunk be és módosítsuk a folyamatot, dokumentáljuk és alkalmazzuk a javított folyamatot (tökéletesítsünk).
 • - eltéréseket szükség szerint megszüntetni,
 • - kijavított folyamatot dokumentálni és szabványosítani,
 • - eredményeket ellenőrizni,
 • - elért szintet stabilizálni,
 • - a szükséges további intézkedéseket mérlegelni.


A ciklus végére a javítás eredményeképpen jobb minőséget érhetünk el, majd kezdjük elölről,

azaz egy spirál szerint haladunk, ami lehetővé teszi az egyre változó, egyre magasabb (belső

és külső) vevői igényeknek kielégítését.

Bármely tevékenység javítható, ha szisztematikusan megtervezzük a javítást.

 • megértjük a folyamat elvégzésének jelenlegi gyakorlatát,
 • megtervezzük a megoldásokat,
 • végrehajtjuk ıket,
 • elemezzük az eredményt,
 • bevezetjük és
 • újból elölről kezdünk mindent, azaz a következı probléma felé fordulunk.
Q:

MSZ EN ISO 9001:2015 hét alapelvet fogalmaztak meg, amelyet a felső vezetőség arra

használhat, hogy a vállalkozás működését fejlessze. Melyek ezek?

A:
 1.  A szervezet környezete
 2.  Vezetői szerepvállalás
 3.  Tervezés
 4.  Támogatás
 5.  Működés
 6.  Teljesítmény értékelés
 7.  Fejlesztés
Q:

Mi az FMEA és milyen FMEA típusokat ismer?


A:

FMEA: Failure Mode and Effect Analysis (Hibamód és -hibahatás elemzés)

Az FMEA a fejlesztéssel és a tervezéssel párhuzamosan végzett, szakterületekbe integrált

széles körben elterjedt kockázatelemző módszer.

 • Koncepció-(Concept) FMEA
 • Terméktervezés-(Design) FMEA
 • Folyamat (Process) FMEA

Rendszer-FMEA = Koncepció-FMEA + Terméktervezés-FMEA + Folyamat-FMEA

A módszer két alapvető típusa:

 • Konstrukciós FMEA
 • Folyamat FMEA
Minőségügy ZH

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Minőségügy ZH Kurse im gesamten StudySmarter Universum

mikrobilógia 3 - 1.zh -

University Medical School of Debrecen

Zum Kurs
MINARM

Ecole de l'Air

Zum Kurs
mikrobiológia 3 - 2.zh -

University Medical School of Debrecen

Zum Kurs
Mineralogy

Bicol University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Minőségügy ZH
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Minőségügy ZH