Virologi at Swedish University Of Agricultural Sciences | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Virologi an der Swedish University of Agricultural Sciences

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Virologi Kurs an der Swedish University of Agricultural Sciences zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vad är ”attachment” eller fastsättning? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Virus hittar en levande cell och binder till specifika receptorer på cellytan. Vissa virus kan binda till flera olika receptorer pga att de har olika glykoprotein i lipidmembranet. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad använder virus för typ av receptorer på celler? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

De använder sig av ligander (vidhäftningsprotein/ytprotein)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur stora är virus? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Cirka hundra gånger mindre (10-300 nanometer) än bakterier och cirka en tiondel av en röd blodkropp. Storleken varierar dock mellan olika virustyper.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur är virus uppbyggda? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Viruspartikeln består av en genetisk kod (arvsmassa) som omges av ett skal av proteiner (kapsid) och ibland också av ett fettrikt membran (hölje). Viruspartikeln innehåller tillräcklig information (och ibland enzymer) för massproduktion av de komponenter som krävs för en ny viruspartikel.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilken typ av arvsmassa kan virus ha? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Linjärt dubbelsträngat DNA
- Cirkulärt dubbelsträngat DNA
- Linjärt enkelsträngat DNA
- Cirkulärt enkelsträngat DNA
- Positivt enkelsträngat RNA
- Negativt enkelsträngat RNA
- Dubbelsträngat RNA 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka är kriterierna som International Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV) använder sig av för att klassificera virus i familjer? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

De delar in sina virus baserat på arvsmassa och yttre kriterier:

Delas in utefter DNA eller RNA, samt ds eller ss. Sedan utefter yttre egenskaper och utseenden, varav de hamnar i varsin familj.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad särskiljer virus från andra mikroorganismer? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Virus är mycket mindre än andra mikroorganismer som tex bakterier. De kan bara föröka sig genom nybildning (inte genom delning som bakterier gör), vilket de gör i levande vävnad (celler), men de kan dock överleva längre på ogästvänliga ytor. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

I vilket sammanhang är det viktigt att känna till serotypen hos ett virus? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Detta är viktigt vid vaccination för att välja vilka serotyper man ska vaccinera mot, samt vid utveckling av antivirala läkemedel. Ju fler serotyper ett virus har desto svårare är det att bekämpa (de som neutraliseras av antikroppar med serotyp A tillhör själva serotyp A, och virus kan ha flera olika serotyper dvs neutraliseras av flera olika antikroppar).  

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur förökar sig virus? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Virus förökar sig på två olika sätt. Det ena sättet, ett så kallat lytiskt infektionsförlopp, innebär att viruspartiklarna kidnappar värdcellens maskineri, tillverkar hundratals nya kopior av sig själv, tar död på cellen och därefter sprider sina viruskopior vidare ut i organismen.

Det andra sättet, ett latent infektionsförlopp, innebär att viruspartiklar infekterar värdcellen med sitt DNA och därefter sitter viralt DNA kvar i cellerna i ett ”vilande” läge. När värdcellen delar sig, delas viruset och sprids vidare med den nya kopian av värdcellen.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv en generell replikationscykel för ett virus 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1. Viruset behöver inaktivera målcellens immunförsvar
 2. Adsorption till cellytan
  Virionen fäster vid värdcellens yta.
 3. Passage genom cellmembranet
  Tar sig in i cellen, antingen via endocytos, direkt fussion eller att nukleinsyran lämnas av direkt i cytoplasman hos värdcellen
 4. Avkapsling av kapsiden
  Virusets arvsmassa släpps fri (om inte viruset kommit in som hela viriomer)
 5. Replikation av virionets nukleinsyra
  Kan ske på olika sätt beroende på nukleinsyran.
 6. Syntes av virusprotein
  All info finns i nukleinsyran som kodar för detta men använder värdcellens ribosomer för processen. Först transkiberas nukleinsyran till mRNA sen translateras det till protein som i sin tur bildar en ny proteinkapsel. 
 7. Sammansättning av virionets komponenter till nya viruspartiklar
 8. Frisläppande av nya viruspartiklar genom avknoppning eller cell-lys 
  Nakna virus tas ut när cellen dör (lyseras), cellmembranet spricker och viruset släpps fri. Höljeförsedda virus måste först kläs i membranhölje och de får det när de knoppas av från cellmembranet och det sker via exocytos.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad kännetecknar fasen under replikationscykeln som kallas ”early” eller tidig? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Viruset tar över cellen, måste värja sig mot cellens försvar. Under tidig fas produceras därför proteiner som kan vinna över försvaret. Genomreplikation/syntes avgränsar dessa faser.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär begreppet serotyp? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Serotyper är ett sätt att dela in mikroorganismer efter vilka strukturer som finns på mikroorganismernas yta, så kallade serotypspecifika antigen. En grupp av virus med identiska eller liknande serotypspecifika antigen räknas till samma undergrupp inom arten, alltså samma serotyp.

Lösung ausblenden
 • 3110 Karteikarten
 • 46 Studierende
 • 3 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Virologi Kurs an der Swedish University of Agricultural Sciences - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vad är ”attachment” eller fastsättning? 

A:

Virus hittar en levande cell och binder till specifika receptorer på cellytan. Vissa virus kan binda till flera olika receptorer pga att de har olika glykoprotein i lipidmembranet. 

Q:

Vad använder virus för typ av receptorer på celler? 


A:

De använder sig av ligander (vidhäftningsprotein/ytprotein)

Q:

Hur stora är virus? 

A:

Cirka hundra gånger mindre (10-300 nanometer) än bakterier och cirka en tiondel av en röd blodkropp. Storleken varierar dock mellan olika virustyper.

Q:

Hur är virus uppbyggda? 

A:

Viruspartikeln består av en genetisk kod (arvsmassa) som omges av ett skal av proteiner (kapsid) och ibland också av ett fettrikt membran (hölje). Viruspartikeln innehåller tillräcklig information (och ibland enzymer) för massproduktion av de komponenter som krävs för en ny viruspartikel.

Q:

Vilken typ av arvsmassa kan virus ha? 


A:

- Linjärt dubbelsträngat DNA
- Cirkulärt dubbelsträngat DNA
- Linjärt enkelsträngat DNA
- Cirkulärt enkelsträngat DNA
- Positivt enkelsträngat RNA
- Negativt enkelsträngat RNA
- Dubbelsträngat RNA 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vilka är kriterierna som International Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV) använder sig av för att klassificera virus i familjer? 


A:

De delar in sina virus baserat på arvsmassa och yttre kriterier:

Delas in utefter DNA eller RNA, samt ds eller ss. Sedan utefter yttre egenskaper och utseenden, varav de hamnar i varsin familj.

Q:

Vad särskiljer virus från andra mikroorganismer? 

A:

Virus är mycket mindre än andra mikroorganismer som tex bakterier. De kan bara föröka sig genom nybildning (inte genom delning som bakterier gör), vilket de gör i levande vävnad (celler), men de kan dock överleva längre på ogästvänliga ytor. 

Q:

I vilket sammanhang är det viktigt att känna till serotypen hos ett virus? 


A:

Detta är viktigt vid vaccination för att välja vilka serotyper man ska vaccinera mot, samt vid utveckling av antivirala läkemedel. Ju fler serotyper ett virus har desto svårare är det att bekämpa (de som neutraliseras av antikroppar med serotyp A tillhör själva serotyp A, och virus kan ha flera olika serotyper dvs neutraliseras av flera olika antikroppar).  

Q:

Hur förökar sig virus? 


A:

Virus förökar sig på två olika sätt. Det ena sättet, ett så kallat lytiskt infektionsförlopp, innebär att viruspartiklarna kidnappar värdcellens maskineri, tillverkar hundratals nya kopior av sig själv, tar död på cellen och därefter sprider sina viruskopior vidare ut i organismen.

Det andra sättet, ett latent infektionsförlopp, innebär att viruspartiklar infekterar värdcellen med sitt DNA och därefter sitter viralt DNA kvar i cellerna i ett ”vilande” läge. När värdcellen delar sig, delas viruset och sprids vidare med den nya kopian av värdcellen.

Q:

Beskriv en generell replikationscykel för ett virus 

A:
 1. Viruset behöver inaktivera målcellens immunförsvar
 2. Adsorption till cellytan
  Virionen fäster vid värdcellens yta.
 3. Passage genom cellmembranet
  Tar sig in i cellen, antingen via endocytos, direkt fussion eller att nukleinsyran lämnas av direkt i cytoplasman hos värdcellen
 4. Avkapsling av kapsiden
  Virusets arvsmassa släpps fri (om inte viruset kommit in som hela viriomer)
 5. Replikation av virionets nukleinsyra
  Kan ske på olika sätt beroende på nukleinsyran.
 6. Syntes av virusprotein
  All info finns i nukleinsyran som kodar för detta men använder värdcellens ribosomer för processen. Först transkiberas nukleinsyran till mRNA sen translateras det till protein som i sin tur bildar en ny proteinkapsel. 
 7. Sammansättning av virionets komponenter till nya viruspartiklar
 8. Frisläppande av nya viruspartiklar genom avknoppning eller cell-lys 
  Nakna virus tas ut när cellen dör (lyseras), cellmembranet spricker och viruset släpps fri. Höljeförsedda virus måste först kläs i membranhölje och de får det när de knoppas av från cellmembranet och det sker via exocytos.
Q:
Vad kännetecknar fasen under replikationscykeln som kallas ”early” eller tidig? 
A:
Viruset tar över cellen, måste värja sig mot cellens försvar. Under tidig fas produceras därför proteiner som kan vinna över försvaret. Genomreplikation/syntes avgränsar dessa faser.
Q:

Vad innebär begreppet serotyp? 


A:

Serotyper är ett sätt att dela in mikroorganismer efter vilka strukturer som finns på mikroorganismernas yta, så kallade serotypspecifika antigen. En grupp av virus med identiska eller liknande serotypspecifika antigen räknas till samma undergrupp inom arten, alltså samma serotyp.

Virologi

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Virologi Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Virologie

Tierärztliche Hochschule Hannover

Zum Kurs
Virologie

Tierärztliche Hochschule Hannover

Zum Kurs
Virologie

Justus-Liebig-Universität Gießen

Zum Kurs
VIROLOGIA

Universidade de Coimbra

Zum Kurs
Virologia

Universidade de Aveiro

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Virologi
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Virologi