Bioteknik at Royal Lnstitute Of Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Bioteknik an der Royal lnstitute of Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Bioteknik Kurs an der Royal lnstitute of Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN

Namnge och beskriv kortfattat de tre huvudklasserna av kolhydrater? (1,5p)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

svar   

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är naturligt urval? Hur fungerar det? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Skapas vid ojämlik fortplantning mellan genetiskt olika individer. Generna från de individer som fortplantar sig kommer att föras vidare till nästa generation. Det är en viktig del av evolution. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad  är  en  plasmid?  Ge  exempel  på  ett  användningsområde  av  plasmider  
inom biotekniken. (2p) 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

svar 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är ER?Vad är skillnaden mellan rER och sER?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ER är en "membrane enclosed passageway for transporting materials. Som  te.x. proteiner som syntetiseras av ribosomer m.m.


Dessa material lämnar ER i sk vesiklar som golgiapparaten tar emot.


rER har ribosomer och sER har inte det. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad menas med produktutbyte inom bioprocessteknik och varför är detta 

viktigt? (1p)


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

svar 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

 CAS-enzymet används som en essentiell komponent i en 

molekylärbiologisk metod. Namnge denna metod och ange en fördel och 

en nackdel associerat med den. Ange även kortfattat vad CAS har för 

funktion. (2p) 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

svar 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är organeller?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Organeller är specialiserade delar av cellen som har olika unika uppgifter.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är ribosomer?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En organell i cellen vars främsta  uppgift  är att syntetisera proteiner. Finns fritt flytande  i cytoplasman samt på det endoplasmatiska nätverket, Rough ER (rER).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nämn 4 typer av bioprodukter.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Öl, EtOH, Aspartam, Insulin

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är kloroplaster, var finns dem och vad är deras främsta uppgift?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Finns i växtceller. I kloroplasten sker fotosyntesen. Den är grön eftersom  den innehåller ett grönt pigment, klorofyll. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka 3 saker har alla celler gemensamt? (t.ex. prokayot och eukaryot)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Cellmembran

- Cytoplasma
- DNA

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN


Beskriv kortfattat de processer med vilka transport av molekyler kan ske 

genom ett cellmembran och förklara skillnaden mellan dessa? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lösung ausblenden
  • 1454 Karteikarten
  • 121 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Bioteknik Kurs an der Royal lnstitute of Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Namnge och beskriv kortfattat de tre huvudklasserna av kolhydrater? (1,5p)

A:

svar   

Q:

Vad är naturligt urval? Hur fungerar det? 

A:

Skapas vid ojämlik fortplantning mellan genetiskt olika individer. Generna från de individer som fortplantar sig kommer att föras vidare till nästa generation. Det är en viktig del av evolution. 

Q:

Vad  är  en  plasmid?  Ge  exempel  på  ett  användningsområde  av  plasmider  
inom biotekniken. (2p) 

A:

svar 

Q:

Vad är ER?Vad är skillnaden mellan rER och sER?

A:

ER är en "membrane enclosed passageway for transporting materials. Som  te.x. proteiner som syntetiseras av ribosomer m.m.


Dessa material lämnar ER i sk vesiklar som golgiapparaten tar emot.


rER har ribosomer och sER har inte det. 

Q:

Vad menas med produktutbyte inom bioprocessteknik och varför är detta 

viktigt? (1p)


A:

svar 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

 CAS-enzymet används som en essentiell komponent i en 

molekylärbiologisk metod. Namnge denna metod och ange en fördel och 

en nackdel associerat med den. Ange även kortfattat vad CAS har för 

funktion. (2p) 


A:

svar 

Q:

Vad är organeller?

A:

Organeller är specialiserade delar av cellen som har olika unika uppgifter.

Q:

Vad är ribosomer?

A:

En organell i cellen vars främsta  uppgift  är att syntetisera proteiner. Finns fritt flytande  i cytoplasman samt på det endoplasmatiska nätverket, Rough ER (rER).

Q:

Nämn 4 typer av bioprodukter.

A:

Öl, EtOH, Aspartam, Insulin

Q:

Vad är kloroplaster, var finns dem och vad är deras främsta uppgift?

A:

Finns i växtceller. I kloroplasten sker fotosyntesen. Den är grön eftersom  den innehåller ett grönt pigment, klorofyll. 

Q:

Vilka 3 saker har alla celler gemensamt? (t.ex. prokayot och eukaryot)

A:

- Cellmembran

- Cytoplasma
- DNA

Q:


Beskriv kortfattat de processer med vilka transport av molekyler kan ske 

genom ett cellmembran och förklara skillnaden mellan dessa? 


A:

Bioteknik

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Bioteknik Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Ritteknik

Örebro University

Zum Kurs
Byggteknik ll

Örebro University

Zum Kurs
BIomechanik

Justus-Liebig-Universität Gießen

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Bioteknik
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Bioteknik