Prawo at Pedagogical University Of Kielce | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Prawo an der Pedagogical University of Kielce

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Prawo Kurs an der Pedagogical University of Kielce zu.

TESTE DEIN WISSEN

Prawo pozytywne... 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Prawo stanowione, 
Prawo tworzone przez człowieka przez uprawnione go tego władze państwowe. To dzieło danego społeczeństwa. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Prawo natury... 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Jest wspólne wszystkim kulturom. 
Jest trwałe i niezmienne mimo kultury i historii. 
Broni ono ludzkiej godności i obowiązki człowieka (prawo do samo posiadania, życia itp) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Prawo przedmiotowe... 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Zbiór reguł, które są podstawą dezycji jednostkowych przez organy orzekające (urzędy, sądy...) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Prawo podmiotowe... 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Przyjmuje punkt widzenia adresatów (osób fizycznych) i formułuje jakie mają prawa 
 • Na ich treść składają się uprawnienia np. Uprawnieniem wynikające z wlasnosci jest to że właściciel może mieszkać w swoim domu

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Prawo przedmiotowe vs prawo podmiotowe 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Źródłem praw podmiotowych jest prawo przedmiotowe 
 • Prawa podmiotowe są naturalne. Niezbywalne prawa człowieka i obywatela 
 • Prawo podmiotowe jest prawem przedmiotowym 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czym są przepisy prawa? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
To zwrot językowy wskazujący bądź narzucający sposób postępowania, formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf itp. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fakty prawne to:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wszystkie okoliczności wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą skutki prawne, które powodują zmiany albo wygaśnięcie uprawnień. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fakty prawne możemy podzielić na:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Zdarzenia -okoliczności niezależne od podmiotu np. Śmierć rodzi skutek prawny w postaci otwarcia spadku. 
 • Zachowania to działania i zaniechania
Dzialania to zachowanie podmiotu prawa polegające na wykonywaniu określonych czynności, czyli ruchów które można poznać za pomocą obserwacji np. działa tej kto wypuszcza w obieg fałszywe pieniądze 

Zaniechanie to brak działania wymaganego przez prawo.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czym są skutki prawne? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wszystkie następstwa prawne jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Obowiązek prawny 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Polega na tym, że przepis prawa ustanawia dla danej klasy adresatów nakaz lub zakaz określonego zachowania. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czym są sankcje? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
To ujemne skutki prawne. 
Polegają na zastosowaniu represji w postaci przymusu państwowego jakie powinny nastąpić jeśli adresat nie zastosuje się do nakazu lub zakazu przepisu prawa 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czym jest prawo? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

To całokształt (zbiór) reguł zachowania o cechach generalnosci i abstrakcyjnosci, których nieprzetrzgenaie jest zagrożone zastosowaniem przymusu państwowego.


Złamanie reguł wiąże się z karą 

Lösung ausblenden
 • 352 Karteikarten
 • 15 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Prawo Kurs an der Pedagogical University of Kielce - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Prawo pozytywne... 

A:
Prawo stanowione, 
Prawo tworzone przez człowieka przez uprawnione go tego władze państwowe. To dzieło danego społeczeństwa. 
Q:
Prawo natury... 

A:
Jest wspólne wszystkim kulturom. 
Jest trwałe i niezmienne mimo kultury i historii. 
Broni ono ludzkiej godności i obowiązki człowieka (prawo do samo posiadania, życia itp) 
Q:
Prawo przedmiotowe... 

A:
Zbiór reguł, które są podstawą dezycji jednostkowych przez organy orzekające (urzędy, sądy...) 
Q:
Prawo podmiotowe... 
A:
 • Przyjmuje punkt widzenia adresatów (osób fizycznych) i formułuje jakie mają prawa 
 • Na ich treść składają się uprawnienia np. Uprawnieniem wynikające z wlasnosci jest to że właściciel może mieszkać w swoim domu

Q:

Prawo przedmiotowe vs prawo podmiotowe 

A:
 • Źródłem praw podmiotowych jest prawo przedmiotowe 
 • Prawa podmiotowe są naturalne. Niezbywalne prawa człowieka i obywatela 
 • Prawo podmiotowe jest prawem przedmiotowym 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Czym są przepisy prawa? 
A:
To zwrot językowy wskazujący bądź narzucający sposób postępowania, formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf itp. 
Q:
Fakty prawne to:

A:
Wszystkie okoliczności wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą skutki prawne, które powodują zmiany albo wygaśnięcie uprawnień. 
Q:
Fakty prawne możemy podzielić na:
A:
 • Zdarzenia -okoliczności niezależne od podmiotu np. Śmierć rodzi skutek prawny w postaci otwarcia spadku. 
 • Zachowania to działania i zaniechania
Dzialania to zachowanie podmiotu prawa polegające na wykonywaniu określonych czynności, czyli ruchów które można poznać za pomocą obserwacji np. działa tej kto wypuszcza w obieg fałszywe pieniądze 

Zaniechanie to brak działania wymaganego przez prawo.
Q:
Czym są skutki prawne? 
A:
Wszystkie następstwa prawne jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi. 
Q:
Obowiązek prawny 
A:
Polega na tym, że przepis prawa ustanawia dla danej klasy adresatów nakaz lub zakaz określonego zachowania. 
Q:
Czym są sankcje? 
A:
To ujemne skutki prawne. 
Polegają na zastosowaniu represji w postaci przymusu państwowego jakie powinny nastąpić jeśli adresat nie zastosuje się do nakazu lub zakazu przepisu prawa 

Q:
Czym jest prawo? 

A:

To całokształt (zbiór) reguł zachowania o cechach generalnosci i abstrakcyjnosci, których nieprzetrzgenaie jest zagrożone zastosowaniem przymusu państwowego.


Złamanie reguł wiąże się z karą 

Prawo

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Prawo Kurse im gesamten StudySmarter Universum

PR

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP)

Zum Kurs
Praxis

Bethany College

Zum Kurs
Pravo

University of Maribor

Zum Kurs
PRA 3

Universidade de Coimbra

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Prawo
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Prawo