Ritteknik at Örebro University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Ritteknik an der Örebro University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Ritteknik Kurs an der Örebro University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vilken skala bör en måttsatt planritning (bygghandling) från arkitekten vara i?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1:50

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

På vilket sätt underlättar AMA samarbetet mellan konsult och entreprenör?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

AMA samlar ihop föreskrifter och utförande. Försäkringsbolag hänvisar ofta till att
tekniska lösningar skall utföras enligt AMA. Om t.ex. konstruktören föreskriver en lösning
enligt AMA så behöver han inte uppfinan hjulet igen. Ute på bygget kan man använda
AMA för att hitta lösningar på t.ex. anslutningar mellan byggmaterial.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Förklara kortfattat vad BSAB innebär

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

BSAB står för Byggnadets Samordnings AB. Branschen har kommit överens om ett
Kodsystem för produkter och lösningar. På detta sätt kan man använda och katalogisera
lösningar som erfarenhetsmässigt fungerar bra. Att alla använder ett gemensamt system
underlätta samordning mellan olika parter i byggprocessen.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad heter den part i ett projekt som ansvarar för frågor kring CAD-projektering?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

CAD-samordnare

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv skillnaden mellan parallellprojektion och speglad parallellprojektion.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Vid parallellprojektion tittar man nedåt = objekt under skärningsplan heldragna.
Vid speglad parallellprojektion tittar man uppåt = objekt ovan skärningsplan heldragna.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nämn en konsult som redovisar planritningar med speglad parallellprojektion.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Konstruktör

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

På vilken höjd över färdigt golv skär man normal genom väggar på en planritning?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1200 mm

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur markeras på ritningen var en ändring
har skett?Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ett revideringsmoln och en revideringspil.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv kortfattat innehållet i Boverkets Byggregler BBR?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

BBR innehåller samlade regler om byggande. Exempel på områden som behandlas är
inneklimat, säkerhet vid användning, energi, ljud, brand och konstruktion.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

 Som konsult räcker det inte att jag har tillgång till BBR; jag måste även ha tillgång
till Svensk Standard. Förklara varför?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

BBR hänvisar till Svensk Standard i väldigt många fall. Utan Svensk Standard får man
därför inte alltid svar på sina frågor. BBR hänvisar ofta bara till var i Svensk Standard
man hittar svaren.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Förklara begreppet funktionsmått.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det finns krav på funktionsmått i alla primära utrymmen i en bostad. Funktionsmått är till
exempel att man ska kuna vända med en rullstol i hall och badrum. Det ska till exempel
också finnas tillräckligt utrymme i ett badrum för att även någon som är rörelsehindrad ska
kunna använda det.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv kortfattat vilken funktion Bygghandlingar 90 fyller i en projektering?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bygghandlingar 90 är omfattande dokumentation över olika delar i byggprocessen. Genom
att föreskriva BH90 så säkerställer man att man får ett visst slutresultat. Den del av BH90
som behandlar byggritningar är i stortsett en sammanställning av många olika standarder för
ritningsredovisning.

Lösung ausblenden
  • 3708 Karteikarten
  • 128 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Ritteknik Kurs an der Örebro University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vilken skala bör en måttsatt planritning (bygghandling) från arkitekten vara i?

A:

1:50

Q:

På vilket sätt underlättar AMA samarbetet mellan konsult och entreprenör?

A:

AMA samlar ihop föreskrifter och utförande. Försäkringsbolag hänvisar ofta till att
tekniska lösningar skall utföras enligt AMA. Om t.ex. konstruktören föreskriver en lösning
enligt AMA så behöver han inte uppfinan hjulet igen. Ute på bygget kan man använda
AMA för att hitta lösningar på t.ex. anslutningar mellan byggmaterial.

Q:

Förklara kortfattat vad BSAB innebär

A:

BSAB står för Byggnadets Samordnings AB. Branschen har kommit överens om ett
Kodsystem för produkter och lösningar. På detta sätt kan man använda och katalogisera
lösningar som erfarenhetsmässigt fungerar bra. Att alla använder ett gemensamt system
underlätta samordning mellan olika parter i byggprocessen.

Q:

Vad heter den part i ett projekt som ansvarar för frågor kring CAD-projektering?

A:

CAD-samordnare

Q:

Beskriv skillnaden mellan parallellprojektion och speglad parallellprojektion.

A:

Vid parallellprojektion tittar man nedåt = objekt under skärningsplan heldragna.
Vid speglad parallellprojektion tittar man uppåt = objekt ovan skärningsplan heldragna.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Nämn en konsult som redovisar planritningar med speglad parallellprojektion.

A:

Konstruktör

Q:

På vilken höjd över färdigt golv skär man normal genom väggar på en planritning?

A:

1200 mm

Q:

Hur markeras på ritningen var en ändring
har skett?A:

Ett revideringsmoln och en revideringspil.

Q:

Beskriv kortfattat innehållet i Boverkets Byggregler BBR?

A:

BBR innehåller samlade regler om byggande. Exempel på områden som behandlas är
inneklimat, säkerhet vid användning, energi, ljud, brand och konstruktion.

Q:

 Som konsult räcker det inte att jag har tillgång till BBR; jag måste även ha tillgång
till Svensk Standard. Förklara varför?

A:

BBR hänvisar till Svensk Standard i väldigt många fall. Utan Svensk Standard får man
därför inte alltid svar på sina frågor. BBR hänvisar ofta bara till var i Svensk Standard
man hittar svaren.

Q:

Förklara begreppet funktionsmått.

A:

Det finns krav på funktionsmått i alla primära utrymmen i en bostad. Funktionsmått är till
exempel att man ska kuna vända med en rullstol i hall och badrum. Det ska till exempel
också finnas tillräckligt utrymme i ett badrum för att även någon som är rörelsehindrad ska
kunna använda det.

Q:

Beskriv kortfattat vilken funktion Bygghandlingar 90 fyller i en projektering?

A:

Bygghandlingar 90 är omfattande dokumentation över olika delar i byggprocessen. Genom
att föreskriva BH90 så säkerställer man att man får ett visst slutresultat. Den del av BH90
som behandlar byggritningar är i stortsett en sammanställning av många olika standarder för
ritningsredovisning.

Ritteknik

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Ritteknik Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Byggteknikk

Norwegian University of Science and Technology

Zum Kurs
teknik prov

Gotland University College

Zum Kurs
Byggteknik ll

Örebro University

Zum Kurs
Kemiteknik 2 reaktionsteknik

Royal lnstitute of Technology

Zum Kurs
Bioteknik

Royal lnstitute of Technology

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Ritteknik
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Ritteknik