T9 Tenta at Lund University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für T9 tenta an der Lund University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen T9 tenta Kurs an der Lund University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Neonatal sepsis. Patogener och behandling.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

GBS (50%), E. coli, Listeria. 


 • Tidig sepsis (<72 timmar pp): bensyl-Pc + aminoglykosid.
 • Sen sepsis (>72 timmar pp): cefotaxim + aminoglykosid.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Benign barnepilepsi

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Symtom: kloniska ryckningar i ena ansiktshalvan. Bevarat medvetande. Kan utvecklas till generaliserat toniskt-kloniskt anfall.
 • Diagnostik: Rolandic spikes på EEG (temporala). Sidoskiftande spikes och sharp waves.
 • Behandling: ibland karbamazepin.
                                                 
             
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Infantil spasm (spädbarns-EP)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Symtom: sekundlånga anfall och böjspasmer. Ingen postiktal fas.
 • Diagnostik: EEG visar hypsarytmi.
 • Behandling: pyridoxinhydroklorin (vitamin B6) + Synachten (ACTH).
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Feberkramp hos barn

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Vanligt i åldern 6 månader - 5 år. Uppstår i samband med feber (oftast >39 grader).

 • Enkla feberkramper (80%): anfallen är korta (<15 minuter), generaliserade toniska-kloniska och går över spontant. Ingen postiktal fas. Återkommer inte under 24 timmar.
 • Komplexa feberkramper (20%): feberkramper som är fokala, förlängda eller återkommande inom dom första 24 timmarna. Bör utredas med polikliniskt EEG.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pylorusstenos

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Symtom: kaskadkräkningar efter måltid. Debut 2-5 veckor efter födsel.
 • Diagnostik: hypokloremi med hypokalemisk metabol alkalos. Ultraljud eller passageröntgen.
 • Behandling: v-sond, NaCl, pyloromyotomi.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Trikomonas

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Symtom: riklig, illaluktande, grönaktig, luftbubblig flytning.
 • Diagnostik: wet smear (rörlig flagellat)
 • Behandling: metronidazol 2 g (engångsdog) + partnerbehandling.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka STI:s ingår ej i smittskyddslagen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Herpes, kondylom, mycoplasma och trikomonas

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Fysiologisk ikterus

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Okonjugerad bilirubinemi. Debuterar omkring levnadsdygn 2, peakar dag 3-6 och normaliseras inom 10 dygn. Bilirubin är sällan >200 μmol/L.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Patologisk ikterus

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Debut <24-48 timmars ålder, associerad med annan sjukdom (t.ex. anemi), prolongerad ikterus (ikterus efter 2-3 veckors ålder). Viktigt att utesluta gallvägsatresi, CMV-infektion och leversjukdom.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Bilirubinencefalopati (kärnikterus)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Okonjugerat bilirubin passerar BBB --> risk för hjärnskada vid värden >450 μmol/L.

 • Symtom: slöhet, matningssvårigheter, svag Mororeflex, opistotonus, retrocollis, kramper, apnéer, cyanotiska episoder, feber.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Farmakologisk behandling vid ADHD

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Centralstimulantia: metylfenidat eller dexamfetamin. DAT- och NET-hämmare --> mer dopamin och noradrenalin blir tillgängligt. Beroendeframkallande.
  • Biverkningar: huvudvärk, minskad aptit, obehag från magen, sömnsvårigheter, blodtryckshöjning, pulsstegring, psykos.
 • Icke-centralstimulantia: atomoxetin. NET-hämmare. Inte beroendeframkallande.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Utredning vid stort SF-mått/polyhydramnios?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ultraljud (viktskattning, AFI, organscreening), TORCH-screening och glukosbelastning (OGTT)

Lösung ausblenden
 • 3590 Karteikarten
 • 219 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen T9 tenta Kurs an der Lund University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Neonatal sepsis. Patogener och behandling.

A:

GBS (50%), E. coli, Listeria. 


 • Tidig sepsis (<72 timmar pp): bensyl-Pc + aminoglykosid.
 • Sen sepsis (>72 timmar pp): cefotaxim + aminoglykosid.
Q:

Benign barnepilepsi

A:
 • Symtom: kloniska ryckningar i ena ansiktshalvan. Bevarat medvetande. Kan utvecklas till generaliserat toniskt-kloniskt anfall.
 • Diagnostik: Rolandic spikes på EEG (temporala). Sidoskiftande spikes och sharp waves.
 • Behandling: ibland karbamazepin.
                                                 
             
Q:

Infantil spasm (spädbarns-EP)

A:
 • Symtom: sekundlånga anfall och böjspasmer. Ingen postiktal fas.
 • Diagnostik: EEG visar hypsarytmi.
 • Behandling: pyridoxinhydroklorin (vitamin B6) + Synachten (ACTH).
Q:

Feberkramp hos barn

A:

Vanligt i åldern 6 månader - 5 år. Uppstår i samband med feber (oftast >39 grader).

 • Enkla feberkramper (80%): anfallen är korta (<15 minuter), generaliserade toniska-kloniska och går över spontant. Ingen postiktal fas. Återkommer inte under 24 timmar.
 • Komplexa feberkramper (20%): feberkramper som är fokala, förlängda eller återkommande inom dom första 24 timmarna. Bör utredas med polikliniskt EEG.
Q:

Pylorusstenos

A:
 • Symtom: kaskadkräkningar efter måltid. Debut 2-5 veckor efter födsel.
 • Diagnostik: hypokloremi med hypokalemisk metabol alkalos. Ultraljud eller passageröntgen.
 • Behandling: v-sond, NaCl, pyloromyotomi.
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Trikomonas

A:
 • Symtom: riklig, illaluktande, grönaktig, luftbubblig flytning.
 • Diagnostik: wet smear (rörlig flagellat)
 • Behandling: metronidazol 2 g (engångsdog) + partnerbehandling.
Q:

Vilka STI:s ingår ej i smittskyddslagen?

A:

Herpes, kondylom, mycoplasma och trikomonas

Q:

Fysiologisk ikterus

A:

Okonjugerad bilirubinemi. Debuterar omkring levnadsdygn 2, peakar dag 3-6 och normaliseras inom 10 dygn. Bilirubin är sällan >200 μmol/L.

Q:

Patologisk ikterus

A:

Debut <24-48 timmars ålder, associerad med annan sjukdom (t.ex. anemi), prolongerad ikterus (ikterus efter 2-3 veckors ålder). Viktigt att utesluta gallvägsatresi, CMV-infektion och leversjukdom.

Q:

Bilirubinencefalopati (kärnikterus)

A:

Okonjugerat bilirubin passerar BBB --> risk för hjärnskada vid värden >450 μmol/L.

 • Symtom: slöhet, matningssvårigheter, svag Mororeflex, opistotonus, retrocollis, kramper, apnéer, cyanotiska episoder, feber.
Q:

Farmakologisk behandling vid ADHD

A:
 • Centralstimulantia: metylfenidat eller dexamfetamin. DAT- och NET-hämmare --> mer dopamin och noradrenalin blir tillgängligt. Beroendeframkallande.
  • Biverkningar: huvudvärk, minskad aptit, obehag från magen, sömnsvårigheter, blodtryckshöjning, pulsstegring, psykos.
 • Icke-centralstimulantia: atomoxetin. NET-hämmare. Inte beroendeframkallande.
Q:

Utredning vid stort SF-mått/polyhydramnios?

A:

Ultraljud (viktskattning, AFI, organscreening), TORCH-screening och glukosbelastning (OGTT)

T9 tenta

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten T9 tenta Kurse im gesamten StudySmarter Universum

O0092H TENTA

Lulea University of Technology

Zum Kurs
Tenta

Södertörn University College

Zum Kurs
Tenta

Örebro University

Zum Kurs
Botanik tenta

Linköping University

Zum Kurs
Tentamen 1.1

Zuyd University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden T9 tenta
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen T9 tenta