Socialt Arbete at Jönköping University College Of Health Sciences | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Socialt arbete an der Jönköping University College of Health Sciences

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Socialt arbete Kurs an der Jönköping University College of Health Sciences zu.

TESTE DEIN WISSEN
Vad är socialt arbete?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • En global verksamhet 
 • Utbildning 
 • Yrkesområde
 • Forskning 
 • Kall?
 • Knyts till bestämda kriterier eller definitioner 
 • Knyts till förgrundsgestalter eller idéströmningar 
 • Knyts till användningssammanhang 
 • Knyts till dess samhällsfunktioner 
 • Ses som en produkt av en lång rad historiska processer 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Förklara relativistisk kulturförståelse/kulturrelativism..
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Varje kultur har sin egen logik och föreställning om det goda livet
 • Ex. vi kan förstå logiken/teorin i hedersmord, men det betyder inte att vi accepterar det/tycker det är "rätt"
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Förklara kontextuell kulturförståelse..
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Kultur som sociala konstruktioner 
 • Kultur konstrueras i förhållande till andra grupper: exempelvis, socionomstudenter blir sin egen grupp, skapar sin kultur, när de möter en annan grupp, ex. SSK-studenter 
 • Etnicitet produceras under specifika historiska, sociala och politiska omständigheter 
 • Kultur/egenskaper/särdrag är inte ursprungliga eller oföränderliga
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad är social skiktning efter exempelvis kön?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Systematisk ojämlikhet mellan kvinnor och män
 • Teorier om hur denna ojämlikhet reproduceras och hur vilka uttryck den tar sig
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vilka är de tre grupperingarna för socialt arbete?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Individcentrerat
 • Grupper
 • Samhällsnivå 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Utveckla påståendet att socialt arbete är en produkt av historiska processer..
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Att socialt arbete har utvecklats under tid och på så sätt färgats av tidens idéer och sammanhang
 • Kristna traditionen: välgörenhet 
 • Statlig befolkningspolitik 
 • Fattiglagar
 • Anstaltstraditionen 
 • Tvångslagar mot exempelvis lösdrivare, tiggare, missbrukare 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Förklara positionen 'socialt arbete knyts till sitt användningsområde'?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tidigare kallades socialt arbete fattigvårdsarbete, hjälparbete, välgörenhetsarbete, etc. Alltså, begreppet ska endast knytas till de tidsperioder/situationer där de faktiskt används 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad finns det för förgrundsgestalter inom tidigt socialt arbete?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Mary Richmond och Jane Addams
Mary Richmond: casework/individen: "Jag som professionell, som socialarbetare, hjälper dig" = expertkunskap. 
Jane Addams: ömsesidig relation mellan hjälpsökande/hjälpare. Hull House: personal levde med klienterna 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ge exempel på makt/maktutövning inom socialt arbete..
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Tvångsmedel 
 • Möjlighet att bevilja ekonomiskt bidrag 
 • Rätten att fatta beslut om behandling 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Om man ser till makt, vad har socialarbetaren som inte klienten har?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tillgång till en organisation, kunskaper och professionalitet 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Är en klient maktlös gentemot socialarbetaren?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Nej, klienten kan använda olika taktiker (erkänna fel och brister, lova förbättring, motsätta sig förslag eller utebli från möten). Klienten kan också organisera sig i klientorganisationer som på sikt kan förändra vissa maktrelationer. 
Exempel på klientorganisation: Medborgargruppen i Gislaved 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Förklara strukturell nivå inom det professionalla mötet..
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Mötet sker inom mer eller mindre tydliga ramverk, som regler, förhållningssätt, metoder, värderingar, normer
Lösung ausblenden
 • 180 Karteikarten
 • 25 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Socialt arbete Kurs an der Jönköping University College of Health Sciences - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Vad är socialt arbete?
A:
 • En global verksamhet 
 • Utbildning 
 • Yrkesområde
 • Forskning 
 • Kall?
 • Knyts till bestämda kriterier eller definitioner 
 • Knyts till förgrundsgestalter eller idéströmningar 
 • Knyts till användningssammanhang 
 • Knyts till dess samhällsfunktioner 
 • Ses som en produkt av en lång rad historiska processer 
Q:
Förklara relativistisk kulturförståelse/kulturrelativism..
A:
 • Varje kultur har sin egen logik och föreställning om det goda livet
 • Ex. vi kan förstå logiken/teorin i hedersmord, men det betyder inte att vi accepterar det/tycker det är "rätt"
Q:
Förklara kontextuell kulturförståelse..
A:
 • Kultur som sociala konstruktioner 
 • Kultur konstrueras i förhållande till andra grupper: exempelvis, socionomstudenter blir sin egen grupp, skapar sin kultur, när de möter en annan grupp, ex. SSK-studenter 
 • Etnicitet produceras under specifika historiska, sociala och politiska omständigheter 
 • Kultur/egenskaper/särdrag är inte ursprungliga eller oföränderliga
Q:
Vad är social skiktning efter exempelvis kön?
A:
 • Systematisk ojämlikhet mellan kvinnor och män
 • Teorier om hur denna ojämlikhet reproduceras och hur vilka uttryck den tar sig
Q:
Vilka är de tre grupperingarna för socialt arbete?
A:
 • Individcentrerat
 • Grupper
 • Samhällsnivå 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Utveckla påståendet att socialt arbete är en produkt av historiska processer..
A:
 • Att socialt arbete har utvecklats under tid och på så sätt färgats av tidens idéer och sammanhang
 • Kristna traditionen: välgörenhet 
 • Statlig befolkningspolitik 
 • Fattiglagar
 • Anstaltstraditionen 
 • Tvångslagar mot exempelvis lösdrivare, tiggare, missbrukare 
Q:
Förklara positionen 'socialt arbete knyts till sitt användningsområde'?
A:
Tidigare kallades socialt arbete fattigvårdsarbete, hjälparbete, välgörenhetsarbete, etc. Alltså, begreppet ska endast knytas till de tidsperioder/situationer där de faktiskt används 
Q:
Vad finns det för förgrundsgestalter inom tidigt socialt arbete?
A:
Mary Richmond och Jane Addams
Mary Richmond: casework/individen: "Jag som professionell, som socialarbetare, hjälper dig" = expertkunskap. 
Jane Addams: ömsesidig relation mellan hjälpsökande/hjälpare. Hull House: personal levde med klienterna 
Q:
Ge exempel på makt/maktutövning inom socialt arbete..
A:
 • Tvångsmedel 
 • Möjlighet att bevilja ekonomiskt bidrag 
 • Rätten att fatta beslut om behandling 
Q:
Om man ser till makt, vad har socialarbetaren som inte klienten har?
A:
Tillgång till en organisation, kunskaper och professionalitet 
Q:
Är en klient maktlös gentemot socialarbetaren?
A:
Nej, klienten kan använda olika taktiker (erkänna fel och brister, lova förbättring, motsätta sig förslag eller utebli från möten). Klienten kan också organisera sig i klientorganisationer som på sikt kan förändra vissa maktrelationer. 
Exempel på klientorganisation: Medborgargruppen i Gislaved 
Q:
Förklara strukturell nivå inom det professionalla mötet..
A:
Mötet sker inom mer eller mindre tydliga ramverk, som regler, förhållningssätt, metoder, värderingar, normer
Socialt arbete

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Socialt arbete Kurse im gesamten StudySmarter Universum

sociale

Université Lumiére (Lyon II)

Zum Kurs
Social

University of Amsterdam

Zum Kurs
social

Centro Universitario Villanueva

Zum Kurs
Social L2S4

Université de Rouen - Haute Normandie

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Socialt arbete
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Socialt arbete