Psychopathologie at Hogeschool Van Amsterdam | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für psychopathologie an der Hogeschool van Amsterdam

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen psychopathologie Kurs an der Hogeschool van Amsterdam zu.

TESTE DEIN WISSEN
Prefrontale cortex bij angst?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kan een alles is veilig singaal afgeven
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Psychologische factoren voor angst?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Klassiek conditionering
 • Operant conditionering 
 • Leren door observatie
 • Persoonlijkheidkenmerk neuroticisme
 • Niet helpende gedachten
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Behandelingen bij paniekstoornissen
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Exposure therapie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
DSM-V criteria hypomanische episode

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A) Een duidelijke herkenbare periode met abnormaal en presisterend verhoogde, expansieve, of prikkelbare stemming. Abnoemale verhoogde activiteit of energie gedurende 4 dagen aanwezig.

B) drie of meer symptomen opvallend aanwezig.
1. Opgeblazen gevoel eigenwaarde of grandioosheid
2. Verminderde slaapbehoefte
3. Spraakzamer dan gebruikelijk
4. Gedachtevlucht of gejaagde gedachten
5. Verhoogde afleidbaarheid
6. Toename doelgerichte actviteit (sex, werk, school)
7. Excessief bezig met activiteiten waarbij kans bestaat op pijnelijke gevolgen.
C) episode gaat gepaard met onmiskenbare veranderingen in functioneren.
D) verhoogde stemming en veranderingen kunnen door andere worden waargenomen
E) niet ernstig genoeg om duidelijke beperkingen in het sociale leven te veroorzaken of ziekenhuisopname noodzakelijk te maken
F) niet toe te schrijven aan fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Behandelingen bij depressie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Anti-depressiva
 • Lichtherapie
 • Psychoeducatie
 • Cognitieve gedragstherapie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wat is anhedonie?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Geen plezier meer kunnen ervaren aan doorgaans prettige actviteiten
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
DSM-V criteria depressieve stoornis 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A) vijf of meer van de volgende sympromen zijn binnen 2 weken aanwezig
1. Sombere stemming
2. Verlies van interesse of plezier
3. Gewichtsverlies of toename
4. insomnia of hypersomnia
5. Psychomotorische agitatie of vertraging
6. Vermoeidheid verlies van energie
7. gevoel van waardeloosheid en onterecte schuld
8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren en besluiteloosheid
9. Gedachten aan de dood of suïcide.

B) lijdensdruk en beperkingen in socia functioneren

C) episode kan niet worden toegewezen aan fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening.Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
DSM-V criteria van schrizofrenie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A) een maand lang tekenen van 2 of meer van de volgende symptomen:
1. Wanen
2. Hallucinaties
3. Ongestructuereerd taalgebruik
4. ongeorganiseerd of katatonisch gedrag
5. Negatieve sympromwn
B) er moet al 6 maanden lang tekenen zijn voor de stoornis
C) Zorgt voor disfunctioneren op 1 of meer belangrijke tereinen (relatie, werk enz)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Bijzonderheden in in de hersenen bij mensen met depressie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1. Hypocampus (krimpt) er wordt teveel stresshormoon aangemaakt
2. Amygdala (angst) wordt overactief en daarom groter. Mensen onthouden negatief meer als positief
3. Veranderingen in frontale cortex die gaat over planning en concentratie
4. Serotonine en dopamine systeem lijkt te veranderen bij depressie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
DSM-V criteria manische episode
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A) Een duidelijke herkenbare periode met abnormaal en presisterend verhoogde, expansieve, of prikkelbare stemming. Abnoemale verhoogde activiteit of energie gedurende minstens één week aanwezig.

B) drie of meer symptomen opvallend aanwezig.
1. Opgeblazen gevoel eigenwaarde of grandioosheid
2. Verminderde slaapbehoefte
3. Spraakzamer dan gebruikelijk
4. Gedachtevlucht of gejaagde gedachten
5. Verhoogde afleidbaarheid
6. Toename doelgerichte actviteit (sex, werk, school)
7. Excessief bezig met activiteiten waarbij kans bestaat op pijnelijke gevolgen.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kluster B
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Mensen met overmatig dramatisch, emotioneel of labiel gedrag
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
DSM-V criteria agorafobie

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A) duidelijke angst of vrees voor minstens 2 van de volgende situaties.
1. Gebruik maken van (openbaar) vervoer
2. Zich in een openbare ruimte bevinden
3. Zich in afgesloten ruimte bevinden
4. In een rij staan of zich in een menigte bevinden
5. Alleen buitenshuis zijn
B) de betrokkene vreest of vermijd deze situaties vanwege de gedachte dat ontsnappen moeilijk zal zijn wanneer panieksymptomen ontstaan
C)roepen angst of vrees op
D) bewust vermeden, vragen aanwezigheid van een ander of worden slecht verdragen
E) angst is buiten proportie
F) aanhoudend, 6 maanden of langer
G) lijdensdruk


Lösung ausblenden
 • 1372 Karteikarten
 • 181 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen psychopathologie Kurs an der Hogeschool van Amsterdam - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Prefrontale cortex bij angst?
A:
Kan een alles is veilig singaal afgeven
Q:
Psychologische factoren voor angst?
A:
 • Klassiek conditionering
 • Operant conditionering 
 • Leren door observatie
 • Persoonlijkheidkenmerk neuroticisme
 • Niet helpende gedachten
Q:
Behandelingen bij paniekstoornissen
A:
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Exposure therapie

Q:
DSM-V criteria hypomanische episode

A:
A) Een duidelijke herkenbare periode met abnormaal en presisterend verhoogde, expansieve, of prikkelbare stemming. Abnoemale verhoogde activiteit of energie gedurende 4 dagen aanwezig.

B) drie of meer symptomen opvallend aanwezig.
1. Opgeblazen gevoel eigenwaarde of grandioosheid
2. Verminderde slaapbehoefte
3. Spraakzamer dan gebruikelijk
4. Gedachtevlucht of gejaagde gedachten
5. Verhoogde afleidbaarheid
6. Toename doelgerichte actviteit (sex, werk, school)
7. Excessief bezig met activiteiten waarbij kans bestaat op pijnelijke gevolgen.
C) episode gaat gepaard met onmiskenbare veranderingen in functioneren.
D) verhoogde stemming en veranderingen kunnen door andere worden waargenomen
E) niet ernstig genoeg om duidelijke beperkingen in het sociale leven te veroorzaken of ziekenhuisopname noodzakelijk te maken
F) niet toe te schrijven aan fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Q:
Behandelingen bij depressie
A:
 • Anti-depressiva
 • Lichtherapie
 • Psychoeducatie
 • Cognitieve gedragstherapie

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Wat is anhedonie?
A:
Geen plezier meer kunnen ervaren aan doorgaans prettige actviteiten
Q:
DSM-V criteria depressieve stoornis 


A:
A) vijf of meer van de volgende sympromen zijn binnen 2 weken aanwezig
1. Sombere stemming
2. Verlies van interesse of plezier
3. Gewichtsverlies of toename
4. insomnia of hypersomnia
5. Psychomotorische agitatie of vertraging
6. Vermoeidheid verlies van energie
7. gevoel van waardeloosheid en onterecte schuld
8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren en besluiteloosheid
9. Gedachten aan de dood of suïcide.

B) lijdensdruk en beperkingen in socia functioneren

C) episode kan niet worden toegewezen aan fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening.Q:
DSM-V criteria van schrizofrenie
A:
A) een maand lang tekenen van 2 of meer van de volgende symptomen:
1. Wanen
2. Hallucinaties
3. Ongestructuereerd taalgebruik
4. ongeorganiseerd of katatonisch gedrag
5. Negatieve sympromwn
B) er moet al 6 maanden lang tekenen zijn voor de stoornis
C) Zorgt voor disfunctioneren op 1 of meer belangrijke tereinen (relatie, werk enz)
Q:
Bijzonderheden in in de hersenen bij mensen met depressie
A:
1. Hypocampus (krimpt) er wordt teveel stresshormoon aangemaakt
2. Amygdala (angst) wordt overactief en daarom groter. Mensen onthouden negatief meer als positief
3. Veranderingen in frontale cortex die gaat over planning en concentratie
4. Serotonine en dopamine systeem lijkt te veranderen bij depressie

Q:
DSM-V criteria manische episode
A:
A) Een duidelijke herkenbare periode met abnormaal en presisterend verhoogde, expansieve, of prikkelbare stemming. Abnoemale verhoogde activiteit of energie gedurende minstens één week aanwezig.

B) drie of meer symptomen opvallend aanwezig.
1. Opgeblazen gevoel eigenwaarde of grandioosheid
2. Verminderde slaapbehoefte
3. Spraakzamer dan gebruikelijk
4. Gedachtevlucht of gejaagde gedachten
5. Verhoogde afleidbaarheid
6. Toename doelgerichte actviteit (sex, werk, school)
7. Excessief bezig met activiteiten waarbij kans bestaat op pijnelijke gevolgen.


Q:
Kluster B
A:
Mensen met overmatig dramatisch, emotioneel of labiel gedrag
Q:
DSM-V criteria agorafobie

A:
A) duidelijke angst of vrees voor minstens 2 van de volgende situaties.
1. Gebruik maken van (openbaar) vervoer
2. Zich in een openbare ruimte bevinden
3. Zich in afgesloten ruimte bevinden
4. In een rij staan of zich in een menigte bevinden
5. Alleen buitenshuis zijn
B) de betrokkene vreest of vermijd deze situaties vanwege de gedachte dat ontsnappen moeilijk zal zijn wanneer panieksymptomen ontstaan
C)roepen angst of vrees op
D) bewust vermeden, vragen aanwezigheid van een ander of worden slecht verdragen
E) angst is buiten proportie
F) aanhoudend, 6 maanden of langer
G) lijdensdruk


psychopathologie

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten psychopathologie Kurse im gesamten StudySmarter Universum

psychopathologie

University of Amsterdam

Zum Kurs
Psychopathologie

Université de Mons-Hainaut

Zum Kurs
Psychopathologie

Université Laval

Zum Kurs
Psychopathologie

Université Denis Diderot (Paris VII)

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden psychopathologie
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen psychopathologie