Promocion De La Salud at Barcelona Graduate School Of Economics | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für promocion de la salud an der Barcelona Graduate School of Economics

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen promocion de la salud Kurs an der Barcelona Graduate School of Economics zu.

TESTE DEIN WISSEN
Que es un medicamento?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Son substancias que se administran de forma controlada para curar,controlar o prevenir una enfermedad.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dependencia física 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
La substancia produce cambios en el organismo de manera que cuando se interrumpe bruscamente el consumo la persona experimenta una serie de síntomas desagradables.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dependencia psíquica
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
La persona siente el deseo compulsivo de continuar tomando esa substancia. Porque su uso va acompañado de efectos gratificantes o por la dependencia.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Síndrome de abstinencia 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
• Consisteix en l'aparició de signes i simptomes desagradables quan s'interromp o redueix el consum d'una substancia que s'ha anat consumint de forma continuada.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Alteraciones en el síndrome de abstinencia 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Alteracions fisiques > Näusees, tremolors, suros...
o Alteracions psíquiques > Insomni, irritabilitat, ansietat...
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
La tolerancia 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Es el fenomen pel qual una mateixa dosi administrada de forma repetitiva
ocasiona menys efectes en la persona, de manera que es necesita anar
augmentant les quantitats que consumeix.
• Aquest fenomen tant el podem veure en drogues com en medicaments.
en el
cas dels medicaments s'avisa al pacient i s'intenta canviar periòdicament de medicació per evitar-ho.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Estupefaents 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Els estupefaents són substäncies psicotròpiques, amb alt potencial de produir dependencia psíquica i fisica.
• Actuen sobre l'activitat cerebral, la qual cosa implica canvis temporals en la percepcio, l'anim, l'estat de consciència i el comportament.
• Els medicaments que contenen substancies estupefaents estan sotmesos a controls molt rigorosos en la seva elaboració, distribució, comercialització,prescripció i dispensació.
• S'ha de tenir molta cura del trafic il legal ja que també s'utilitzen com a droga d’abus.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos (la resistencia).

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
La resistència > Als antibiötics degut a l'us excessiu d'aquests medicaments i, en consequência, la dificultat per tractar infeccions bacterianes.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos (reacciones adversas a los medicamentos RAM)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Reacciona Adverses als Medicaments (RAM) > Deguts a no seguir el tractament correcte, per errors, canvis voluntaris, automedicacio, o per
combinar medicaments que interaccionen entre ells.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos (efectos terapéuticos insuficientes o inexistentes)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Efectes terapèutics insuficients o inexistents > Per les mateixes causes
que els RAM o per deixar el tractament abans de completar la durada
prescrita.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Programes relacionados con los medicamentos 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
L'objectiu dels programes relacionats amb
medicaments estan destinats a reduir la incidència
de l'us incorrecte.
> L'ús racional del antibiòtics.
> L'automedicació responsable.
> Informar sobre el medicaments genèrics. Hi ha gent que creu que el medicaments generics
son.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Situaciones de urgencia relacionado con las drogas 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Totes les drogues actuen sobre el sistema nerviós central, per tant poden causar lesions i malalties organiques i psiquiätriques. Per exemple: Deliris,
al lucinacions i trastorns de la personalitat.

Lösung ausblenden
  • 5955 Karteikarten
  • 724 Studierende
  • 1 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen promocion de la salud Kurs an der Barcelona Graduate School of Economics - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Que es un medicamento?
A:
Son substancias que se administran de forma controlada para curar,controlar o prevenir una enfermedad.
Q:
Dependencia física 
A:
La substancia produce cambios en el organismo de manera que cuando se interrumpe bruscamente el consumo la persona experimenta una serie de síntomas desagradables.
Q:
Dependencia psíquica
A:
La persona siente el deseo compulsivo de continuar tomando esa substancia. Porque su uso va acompañado de efectos gratificantes o por la dependencia.
Q:
Síndrome de abstinencia 
A:
• Consisteix en l'aparició de signes i simptomes desagradables quan s'interromp o redueix el consum d'una substancia que s'ha anat consumint de forma continuada.
Q:
Alteraciones en el síndrome de abstinencia 
A:
Alteracions fisiques > Näusees, tremolors, suros...
o Alteracions psíquiques > Insomni, irritabilitat, ansietat...
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
La tolerancia 
A:
Es el fenomen pel qual una mateixa dosi administrada de forma repetitiva
ocasiona menys efectes en la persona, de manera que es necesita anar
augmentant les quantitats que consumeix.
• Aquest fenomen tant el podem veure en drogues com en medicaments.
en el
cas dels medicaments s'avisa al pacient i s'intenta canviar periòdicament de medicació per evitar-ho.
Q:
Estupefaents 
A:
Els estupefaents són substäncies psicotròpiques, amb alt potencial de produir dependencia psíquica i fisica.
• Actuen sobre l'activitat cerebral, la qual cosa implica canvis temporals en la percepcio, l'anim, l'estat de consciència i el comportament.
• Els medicaments que contenen substancies estupefaents estan sotmesos a controls molt rigorosos en la seva elaboració, distribució, comercialització,prescripció i dispensació.
• S'ha de tenir molta cura del trafic il legal ja que també s'utilitzen com a droga d’abus.
Q:
Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos (la resistencia).

A:
La resistència > Als antibiötics degut a l'us excessiu d'aquests medicaments i, en consequência, la dificultat per tractar infeccions bacterianes.
Q:
Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos (reacciones adversas a los medicamentos RAM)
A:
Reacciona Adverses als Medicaments (RAM) > Deguts a no seguir el tractament correcte, per errors, canvis voluntaris, automedicacio, o per
combinar medicaments que interaccionen entre ells.
Q:
Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos (efectos terapéuticos insuficientes o inexistentes)
A:
Efectes terapèutics insuficients o inexistents > Per les mateixes causes
que els RAM o per deixar el tractament abans de completar la durada
prescrita.

Q:
Programes relacionados con los medicamentos 
A:
L'objectiu dels programes relacionats amb
medicaments estan destinats a reduir la incidència
de l'us incorrecte.
> L'ús racional del antibiòtics.
> L'automedicació responsable.
> Informar sobre el medicaments genèrics. Hi ha gent que creu que el medicaments generics
son.
Q:
Situaciones de urgencia relacionado con las drogas 
A:
Totes les drogues actuen sobre el sistema nerviós central, per tant poden causar lesions i malalties organiques i psiquiätriques. Per exemple: Deliris,
al lucinacions i trastorns de la personalitat.

promocion de la salud

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten promocion de la salud Kurse im gesamten StudySmarter Universum

psicología de la salud

Universidad Autónoma de Baja California

Zum Kurs
Salud de la mujer

Universidad Diego Portales

Zum Kurs
psicologia de la salud

Universidad Autónoma de Baja California

Zum Kurs
Ciencias de la salud

Universidad Autónoma de Baja California

Zum Kurs
clinica de la salud

Universitat Jaume I de Castellón

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden promocion de la salud
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen promocion de la salud