LEI 5/94, 4 DE MAIG at Barcelona Graduate School Of Economics | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für LEI 5/94, 4 DE MAIG an der Barcelona Graduate School of Economics

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen LEI 5/94, 4 DE MAIG Kurs an der Barcelona Graduate School of Economics zu.

TESTE DEIN WISSEN
Quina fununió no pot delegar conseller?
 • Potestat sancionadora
 • Direcció superior del CECAT
 • Presidir la CPCC
 • Exercir les facultats d'inspecció
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina funció no pot delegar el conseller?
 • Exercir la direcció i comandament superior i la coordinació dels plans
 • Elevar al govern l'informe sobre l'aplicació dels plans
 • Activar i desactivar els plans
 • Elaborar i mantenir el catàleg de recursos
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
B
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina funció no pot ser delegada pel conseller?
 • Direcció superior del CECAT
 • Presidir La CPCC
 • Activar i desactivar els plans
 • Totes són funcions delegables
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
D
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina de les funcions següents no pot ser delegada per l'alcalde?
 • Direcció i comandament superior i la coordinació i inspecció
 • Presidir la CMP
 • Direcció superior del CECOPAL
 • Exercir les facultats d'inspecció
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina funció no pot ser delegada per l'alcalde?
 • Elaborar i proposar al ple o a la comissió les disposicions de PC
 • Activar i desactivar els plans i comunicar-ho al conseller
 • Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzats
 • Presidir la CMPC
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
C
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina de les següents faltes es considera falta lleu?
 • Els voluntaris portin insignes, distincions i distintius en que no siguin autoritzats
 • No mobilitzar un recurs o servei a un pla activat
 • No respectar les instruccions dictades per l'autoritat
 • Negar-se a fer les prestacions personals
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina falta es considera falta lleu?
 • No respectar les mesures de prevenció i de minimitzar l'impacte d'eventuals catastrofes i calamitats públiques
 • No modificar, actulitzar i revisar els plans d'autoprotecció
 • Impedir la requisició i l'ocupació temporal dels béns de les instal.lacions i mitjans
 • No seguir o no respectar les mesures/instruccion disposades per l'autoritat en els simulacres
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
D
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina de les següents faltes es considera falta lleu?
 •  Impedir i obstaculitzar l'inspecció dels recursos i serveis dels plans de l'autoritat de PC
 • No acudir, els membres del servei afectat, als llocs respectius seguint l'ordre de mobilització en cas de simulacre
 • Negar-se a transmetre als mitjans de comunicació, els avisos, les instruccions i informació
 • No adoptar els plans d'autoprotecció i sotmetrel's a l'aprovació de l'autoritat dins dels terminis establert
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
B
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
A qui li coorespon la incoació dels expedients disciplinàris?
 • Conseller d'interior
 • Director general dels SPEIS
 • Direcció general dels SPEIS
 • Ministre d'interior
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
B
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina de les següents faltes es considera una falta greu?
 • No mobilitzar un recurs o un servei a un pla activat
 • No comunicar al CECAT d'un pla activat
 • Impedir la requisició i l'ocupació temporal dels béns de les instal.lacions i mitjans
 • No comunicar l'activació d'un pla d'autoprotecció
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
B
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina de les següents faltes es considera una falta greu?
 • Obstaculitzar sense arribar a impedir-ho, la requisició i l'ocupació temporal dels béns i les instal.lacions
 • Demanar o intentar obtenir contraprestacions, donatius o recompenses econòmiques o materials
 • Negar-se a fer les prestacions personals
 • Totes es consideren faltes greus
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
D
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quina de les següents faltes es considera una falta molt greu?
 • No comunicar les previsions i incidents que puguin donar lloc a l'activació dels plans
 • No respectar les instruccions dictades per l'autoritat
 • Negar-se a fer les prestacions personals
 • Totes són faltes molt greus
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
A
Lösung ausblenden
 • 6057 Karteikarten
 • 774 Studierende
 • 1 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen LEI 5/94, 4 DE MAIG Kurs an der Barcelona Graduate School of Economics - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Quina fununió no pot delegar conseller?
 • Potestat sancionadora
 • Direcció superior del CECAT
 • Presidir la CPCC
 • Exercir les facultats d'inspecció
A:
A
Q:
Quina funció no pot delegar el conseller?
 • Exercir la direcció i comandament superior i la coordinació dels plans
 • Elevar al govern l'informe sobre l'aplicació dels plans
 • Activar i desactivar els plans
 • Elaborar i mantenir el catàleg de recursos
A:
B
Q:
Quina funció no pot ser delegada pel conseller?
 • Direcció superior del CECAT
 • Presidir La CPCC
 • Activar i desactivar els plans
 • Totes són funcions delegables
A:
D
Q:
Quina de les funcions següents no pot ser delegada per l'alcalde?
 • Direcció i comandament superior i la coordinació i inspecció
 • Presidir la CMP
 • Direcció superior del CECOPAL
 • Exercir les facultats d'inspecció
A:
A
Q:
Quina funció no pot ser delegada per l'alcalde?
 • Elaborar i proposar al ple o a la comissió les disposicions de PC
 • Activar i desactivar els plans i comunicar-ho al conseller
 • Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzats
 • Presidir la CMPC
A:
C
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Quina de les següents faltes es considera falta lleu?
 • Els voluntaris portin insignes, distincions i distintius en que no siguin autoritzats
 • No mobilitzar un recurs o servei a un pla activat
 • No respectar les instruccions dictades per l'autoritat
 • Negar-se a fer les prestacions personals
A:
A
Q:
Quina falta es considera falta lleu?
 • No respectar les mesures de prevenció i de minimitzar l'impacte d'eventuals catastrofes i calamitats públiques
 • No modificar, actulitzar i revisar els plans d'autoprotecció
 • Impedir la requisició i l'ocupació temporal dels béns de les instal.lacions i mitjans
 • No seguir o no respectar les mesures/instruccion disposades per l'autoritat en els simulacres
A:
D
Q:
Quina de les següents faltes es considera falta lleu?
 •  Impedir i obstaculitzar l'inspecció dels recursos i serveis dels plans de l'autoritat de PC
 • No acudir, els membres del servei afectat, als llocs respectius seguint l'ordre de mobilització en cas de simulacre
 • Negar-se a transmetre als mitjans de comunicació, els avisos, les instruccions i informació
 • No adoptar els plans d'autoprotecció i sotmetrel's a l'aprovació de l'autoritat dins dels terminis establert
A:
B
Q:
A qui li coorespon la incoació dels expedients disciplinàris?
 • Conseller d'interior
 • Director general dels SPEIS
 • Direcció general dels SPEIS
 • Ministre d'interior
A:
B
Q:
Quina de les següents faltes es considera una falta greu?
 • No mobilitzar un recurs o un servei a un pla activat
 • No comunicar al CECAT d'un pla activat
 • Impedir la requisició i l'ocupació temporal dels béns de les instal.lacions i mitjans
 • No comunicar l'activació d'un pla d'autoprotecció
A:
B
Q:
Quina de les següents faltes es considera una falta greu?
 • Obstaculitzar sense arribar a impedir-ho, la requisició i l'ocupació temporal dels béns i les instal.lacions
 • Demanar o intentar obtenir contraprestacions, donatius o recompenses econòmiques o materials
 • Negar-se a fer les prestacions personals
 • Totes es consideren faltes greus
A:
D
Q:
Quina de les següents faltes es considera una falta molt greu?
 • No comunicar les previsions i incidents que puguin donar lloc a l'activació dels plans
 • No respectar les instruccions dictades per l'autoritat
 • Negar-se a fer les prestacions personals
 • Totes són faltes molt greus
A:
A
LEI 5/94, 4 DE MAIG

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten LEI 5/94, 4 DE MAIG Kurse im gesamten StudySmarter Universum

lei do ICMS

Centro Universitário Barao de Maua

Zum Kurs
chap 5 : anatomie de la main

Université d'Angers

Zum Kurs
4.5

Université Val-de-Marne (Paris XII)

Zum Kurs
Chi1 le ma Ch. 4

Helsinki School of Economics and Business Administration

Zum Kurs
Chi1 le ma Ch. 5

Helsinki School of Economics and Business Administration

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden LEI 5/94, 4 DE MAIG
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen LEI 5/94, 4 DE MAIG