MePol an der Warsaw University of Technology

CitySTADT: None

CountryLAND: Polen

Kommilitonen im Kurs MePol an der Warsaw University of Technology erstellen und teilen Zusammenfassungen, Karteikarten, Lernpläne und andere Lernmaterialien mit der intelligenten StudySmarter Lernapp.

Schaue jetzt auf StudySmarter nach, welche Lernmaterialien bereits für deine Kurse von deinen Kommilitonen erstellt wurden. Los geht’s!

Kommilitonen im Kurs MePol an der Warsaw University of Technology erstellen und teilen Zusammenfassungen, Karteikarten, Lernpläne und andere Lernmaterialien mit der intelligenten StudySmarter Lernapp.

Schaue jetzt auf StudySmarter nach, welche Lernmaterialien bereits für deine Kurse von deinen Kommilitonen erstellt wurden. Los geht’s!

Lerne jetzt mit Karteikarten und Zusammenfassungen für den Kurs MePol an der Warsaw University of Technology.

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Błąd

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Systematyczny rozpoznany ilościowo powinien być skorygowany poprzez zastosowanie
  poprawki

 2. – Polegający na odczycie wyniku pomiaru z miernika ze skrzywioną wskazówką można zaliczyć do
  rodzaju błędów systematycznych

 3. – Bezwzględny jest pojęciem czysto teoretycznym, gdyż do jego wyznaczenia potrzebna jest miara
  prawdziwa mierzonej właściwości

 4. – Systematyczny rozpoznany jakościowo może być skorygowany poprzez zastosowanie poprawki

 5. – Polegający na odczycie wyniku pomiaru z miernika ze skrzywioną wskazówką można zaliczyć do
  rodzaju błędów grubych

 6. – Bezwzględny jest wyrażany w procentach lub ułamkach bez jednostki miary

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Niepewność

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Rozszerzona typu B jest wyznaczana przy założeniu, że błąd instrumentalny jest zmienną losową o
  rozkładzie równomiernym ograniczonym błędem granicznym

 2. – Rozszerzona typu B jest równa iloczynowi współczynnika rozszerzenia, wartości
  błędu granicznego i 3^(-1/2)

 3. – Rozszerzona typu B jest równa iloczynowi współczynnika rozszerzenia i wartości
  błędu granicznego

 4. – Rozszerzona podawana jest jako wielkość bezwymiarowa najczęściej w procentach

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Wartość

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Tonalna jest otrzymywana w wyniku pomiaru odbitki

 2. – Tonu odnosi się do parametru sterującego procesem reprodukcji wielotonalnej
  odpowiadającego procentowemu lub ułamkowemu pokryciu miejsc drukujących farbą

 3. – Tonalna jest stosowana do bezpośredniego sterowania procesem reprodukcji

 4. – Tonu odnosi się do wielkości planimetrycznej procesu reprodukcji wielotonalnej
  odpowiadającego procentowemu lub ułamkowemu pokryciu miejsc drukujących farbą na odbitce

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Printing condition

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Is a set of process parameters connected to the visual characteristic of standard printed
  image

 2. – Is a set of primary process parameters which describe the conditions associated with a specific
  printed output, associated with colorimetric and/or densitometric aim values

 3. – For colour management purposes is fully characterized by giving the relationship between the
  CMYK digital input values and the corresponding measured colorimetric values

 4. – Is a set of process parameters connected to the visual characteristic of all printed images

 5. – Is a set of all printing system parameters which can influence on printing results

 6. – Is the description of conditions in which the standard print is produced

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Rozrzut wartości tonalnych w tonach średnich MTS

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – jest właściwością pierwszorzędową opisaną w normach ISO 12647

 2. – wyznaczany jest na podstawie wzoru MTS = max(ΔAc, ΔAm, ΔAy ) – (A…), gdzie ΔAc, ΔAm i ΔAy są
  zmierzonymi wartościami tonalnymi w tonach średnich pól wielotonalnych uzyskanych za pomocą
  farb Cyan, Magenta, Yellow odpowiednio

 3. – jest właściwością, która pozwala na ograniczenie dopuszczalnych zmian w przeciwnych kierunkach
  charakteru gradacyjności reprodukcji w półtonach za pomocą różnych chromatycznych farb
  podstawowych

 4. – jest właściwością drugorzędową opisu farb w normach ISO 12647

 5. – wyznaczany jest na podstawie wzoru MTS = max[Ac, Am, Ay ] – [A…], gdzie Ac, Am i Ay są
  zmierzonymi wartościami tonalnymi w tonach średnich pól wielotonalnych uzyskanych za pomocą
  farb Cyan, Magenta, Yellow odpowiednio

 6. – jest tym większy, im większy jest przyrost wartości tonalnych dla półtonów otrzymanych za
  pomocą chromatycznych farb podstawowych

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Tolerancje (wg ISO 12647-1)

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Zmienności są nie większe niż tolerancje odchyłki

 2. – Zmienności i odchyłki kolorymetrycznej wyrażone są np. wartościami metrycznych różnic
  barwy ΔE*ab

 3. – Odchyłki są mniejsze niż tolerancje zmienności

 4. – Zmienności i odchyłki wyrażone są np. wartościami gęstości optycznych lub
  cząstkowych pól pełnych farb procesowych

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Press proof print

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Is a print produced by press printing

 2. – May be produced by conventional proof press

 3. – Is the print whose purpose is to show the result of the colour separation process in a
  way that closely simulates the results on a production press

 4. – Is a print produced by any kind of proofing system

 5. – May be produced by digital proof system

 6. – Is the print whose purpose is to show the colorimetric result of the results on a production
  press

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Niepewność

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Standardowa to miara rozrzutu zmiennej losowej reprezentującej wartości błędu pomiaru wokół
  zera wyrażona w formie odchylenia standardowego lub estymaty tego odchylenia

 2. – Standardowa złożona uc pomiarów bezpośrednich jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów
  niepewności standardowych A i B

 3. – Standardowa to miara rozrzutu zmiennej losowej reprezentującej wartości błędu pomiaru wokół
  wartości średniej wyrażona w formie odchylenia standardowego lub estymaty tego odchylenia

 4. – Standardowa złożona uc pomiarów pośrednich jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów
  niepewności standardowych typu A i B

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Tolerancje (wg ISO 12647-1)

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. Odchyłki dotyczące odstępstwa właściwości kolorymetrycznych na odbitce OK od przyjętego
  celu

 2. Zmienności dotyczą zmienności charakterystyki procesu reprodukcji dla wybranych tonów
  reprodukcji w obrębie jednego nakładu

 3. Odchyłki dotyczą odstępstwa właściwości kolorymetrycznych na dowolnej odbitce z nakładu
  od przyjętego celu

 4. Zmienności dotyczą zmienności charakterystyki procesu reprodukcji dla wybranych tonów
  reprodukcji w obrębie wielu nakładów

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

The screen

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Angle of the screening structure used for the dominant process colour should be equal to 45
  degrees

 2. – Angle of the oblong-shaped halftone dots is defined as the angle between the horizontal axis of the
  printed product and the principal axis of the halftone screening structure

 3. – Frequency is equal to reciprocal of the screen width

 4. – Angle of the screening structure used for the yellow process colour should be equal to 45
  degrees

 5. – Angle of the oblong-shaped halftone dots is defined as the angle between the horizontal axis of the
  printing form and the principal axis of the halftone screening structure

 6. – Frequency is equal to the screen width

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Wartość

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. -Tonalna wyrażona ułamkowo pól wielotonalnych na negatywach wyznaczana jest na podstawie
  pomiarów densytometrycznych w świetle przechodzącym według wzoru:
  1 − (10^(−𝐷0) -10^(−𝐷0) / (− 10^(−𝐷𝑡) − 10^(−𝐷𝑠))
  gdzie D0 Ds Dt są gęstościami optycznymi odpowiednio pola przezroczystego, pola pełnego i pola
  wielotonalnego.

 2. – Tonalna na odbitce pól wielotonalnych otrzymanych z farby zielono-niebieskiej może być
  wyznaczana w oparciu o pomiary składowych trójchromatycznych X pól: podłoża drukowego,
  zielono-niebieskich pól – pełnego i rastrowego

 3. – Tonalna wyrażona ułamkowo pól wielotonalnych na negatywach wyznaczana jest na podstawie
  pomiarów densytometrycznych w świetle przechodzącym według wzoru:
  (10^(−𝐷0) -10^(−𝐷0) / (− 10^(−𝐷𝑡) − 10^(−𝐷𝑠))
  gdzie D0 Ds Dt są gęstościami optycznymi odpowiednio pola przezroczystego, pola pełnego i pola
  wielotonalnego.

 4. – Tonalna na odbitce pól wielotonalnych otrzymanych z farby zielono-niebieskiej może być
  wyznaczana w oparciu o pomiary składowych trójchromatycznych Z pól: podłoża drukowego,
  zielono-niebieskich pól – pełnego i rastrowego

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

Rozkład normalny zmiennej losowej

Wählen Sie die richtigen Antworten aus:

 1. – Standaryzowanej charakteryzuje się tym, że wartość oczekiwana µ wynosi zero

 2. – Centrowanej charakteryzuje się tym, że jej wykres jest symetryczny względem prostej x=0

 3. – O wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym o opisany jest funkcją gęstości
  prawdopodobieństwa, której wartość wynosi (2*σ^2*π)^(-1/2) dla argumentu µ

 4. – O wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym o opisany jest funkcją gęstości
  prawdopodobieństwa, której wartość wynosi (2*σ*π)^(-1/2) dla argumentu µ

 5. – Charakteryzuje się tym, że wartość zmiennej losowej wpada do przedziału (µ-0.5*σ, µ+0.5*σ) z
  prawdopodobieństwem około 0.682, gdzie µ i o są odpowiednio wartością oczekiwaną i
  odchyleniem standardowym

 6. – Standaryzowanej charakteryzuje się tym, że wartość oczekiwana µ wynosi jeden

Beispielhafte Karteikarten für MePol an der Warsaw University of Technology auf StudySmarter:

MePol

Błąd

 1. – Systematyczny rozpoznany ilościowo powinien być skorygowany poprzez zastosowanie
  poprawki

 2. – Polegający na odczycie wyniku pomiaru z miernika ze skrzywioną wskazówką można zaliczyć do
  rodzaju błędów systematycznych

 3. – Bezwzględny jest pojęciem czysto teoretycznym, gdyż do jego wyznaczenia potrzebna jest miara
  prawdziwa mierzonej właściwości

 4. – Systematyczny rozpoznany jakościowo może być skorygowany poprzez zastosowanie poprawki

 5. – Polegający na odczycie wyniku pomiaru z miernika ze skrzywioną wskazówką można zaliczyć do
  rodzaju błędów grubych

 6. – Bezwzględny jest wyrażany w procentach lub ułamkach bez jednostki miary

MePol

Niepewność

 1. – Rozszerzona typu B jest wyznaczana przy założeniu, że błąd instrumentalny jest zmienną losową o
  rozkładzie równomiernym ograniczonym błędem granicznym

 2. – Rozszerzona typu B jest równa iloczynowi współczynnika rozszerzenia, wartości
  błędu granicznego i 3^(-1/2)

 3. – Rozszerzona typu B jest równa iloczynowi współczynnika rozszerzenia i wartości
  błędu granicznego

 4. – Rozszerzona podawana jest jako wielkość bezwymiarowa najczęściej w procentach

MePol

Wartość

 1. – Tonalna jest otrzymywana w wyniku pomiaru odbitki

 2. – Tonu odnosi się do parametru sterującego procesem reprodukcji wielotonalnej
  odpowiadającego procentowemu lub ułamkowemu pokryciu miejsc drukujących farbą

 3. – Tonalna jest stosowana do bezpośredniego sterowania procesem reprodukcji

 4. – Tonu odnosi się do wielkości planimetrycznej procesu reprodukcji wielotonalnej
  odpowiadającego procentowemu lub ułamkowemu pokryciu miejsc drukujących farbą na odbitce

MePol

Printing condition

 1. – Is a set of process parameters connected to the visual characteristic of standard printed
  image

 2. – Is a set of primary process parameters which describe the conditions associated with a specific
  printed output, associated with colorimetric and/or densitometric aim values

 3. – For colour management purposes is fully characterized by giving the relationship between the
  CMYK digital input values and the corresponding measured colorimetric values

 4. – Is a set of process parameters connected to the visual characteristic of all printed images

 5. – Is a set of all printing system parameters which can influence on printing results

 6. – Is the description of conditions in which the standard print is produced

MePol

Rozrzut wartości tonalnych w tonach średnich MTS

 1. – jest właściwością pierwszorzędową opisaną w normach ISO 12647

 2. – wyznaczany jest na podstawie wzoru MTS = max(ΔAc, ΔAm, ΔAy ) – (A…), gdzie ΔAc, ΔAm i ΔAy są
  zmierzonymi wartościami tonalnymi w tonach średnich pól wielotonalnych uzyskanych za pomocą
  farb Cyan, Magenta, Yellow odpowiednio

 3. – jest właściwością, która pozwala na ograniczenie dopuszczalnych zmian w przeciwnych kierunkach
  charakteru gradacyjności reprodukcji w półtonach za pomocą różnych chromatycznych farb
  podstawowych

 4. – jest właściwością drugorzędową opisu farb w normach ISO 12647

 5. – wyznaczany jest na podstawie wzoru MTS = max[Ac, Am, Ay ] – [A…], gdzie Ac, Am i Ay są
  zmierzonymi wartościami tonalnymi w tonach średnich pól wielotonalnych uzyskanych za pomocą
  farb Cyan, Magenta, Yellow odpowiednio

 6. – jest tym większy, im większy jest przyrost wartości tonalnych dla półtonów otrzymanych za
  pomocą chromatycznych farb podstawowych

MePol

Tolerancje (wg ISO 12647-1)

 1. – Zmienności są nie większe niż tolerancje odchyłki

 2. – Zmienności i odchyłki kolorymetrycznej wyrażone są np. wartościami metrycznych różnic
  barwy ΔE*ab

 3. – Odchyłki są mniejsze niż tolerancje zmienności

 4. – Zmienności i odchyłki wyrażone są np. wartościami gęstości optycznych lub
  cząstkowych pól pełnych farb procesowych

MePol

Press proof print

 1. – Is a print produced by press printing

 2. – May be produced by conventional proof press

 3. – Is the print whose purpose is to show the result of the colour separation process in a
  way that closely simulates the results on a production press

 4. – Is a print produced by any kind of proofing system

 5. – May be produced by digital proof system

 6. – Is the print whose purpose is to show the colorimetric result of the results on a production
  press

MePol

Niepewność

 1. – Standardowa to miara rozrzutu zmiennej losowej reprezentującej wartości błędu pomiaru wokół
  zera wyrażona w formie odchylenia standardowego lub estymaty tego odchylenia

 2. – Standardowa złożona uc pomiarów bezpośrednich jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów
  niepewności standardowych A i B

 3. – Standardowa to miara rozrzutu zmiennej losowej reprezentującej wartości błędu pomiaru wokół
  wartości średniej wyrażona w formie odchylenia standardowego lub estymaty tego odchylenia

 4. – Standardowa złożona uc pomiarów pośrednich jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów
  niepewności standardowych typu A i B

MePol

Tolerancje (wg ISO 12647-1)

 1. Odchyłki dotyczące odstępstwa właściwości kolorymetrycznych na odbitce OK od przyjętego
  celu

 2. Zmienności dotyczą zmienności charakterystyki procesu reprodukcji dla wybranych tonów
  reprodukcji w obrębie jednego nakładu

 3. Odchyłki dotyczą odstępstwa właściwości kolorymetrycznych na dowolnej odbitce z nakładu
  od przyjętego celu

 4. Zmienności dotyczą zmienności charakterystyki procesu reprodukcji dla wybranych tonów
  reprodukcji w obrębie wielu nakładów

MePol

The screen

 1. – Angle of the screening structure used for the dominant process colour should be equal to 45
  degrees

 2. – Angle of the oblong-shaped halftone dots is defined as the angle between the horizontal axis of the
  printed product and the principal axis of the halftone screening structure

 3. – Frequency is equal to reciprocal of the screen width

 4. – Angle of the screening structure used for the yellow process colour should be equal to 45
  degrees

 5. – Angle of the oblong-shaped halftone dots is defined as the angle between the horizontal axis of the
  printing form and the principal axis of the halftone screening structure

 6. – Frequency is equal to the screen width

MePol

Wartość

 1. -Tonalna wyrażona ułamkowo pól wielotonalnych na negatywach wyznaczana jest na podstawie
  pomiarów densytometrycznych w świetle przechodzącym według wzoru:
  1 − (10^(−𝐷0) -10^(−𝐷0) / (− 10^(−𝐷𝑡) − 10^(−𝐷𝑠))
  gdzie D0 Ds Dt są gęstościami optycznymi odpowiednio pola przezroczystego, pola pełnego i pola
  wielotonalnego.

 2. – Tonalna na odbitce pól wielotonalnych otrzymanych z farby zielono-niebieskiej może być
  wyznaczana w oparciu o pomiary składowych trójchromatycznych X pól: podłoża drukowego,
  zielono-niebieskich pól – pełnego i rastrowego

 3. – Tonalna wyrażona ułamkowo pól wielotonalnych na negatywach wyznaczana jest na podstawie
  pomiarów densytometrycznych w świetle przechodzącym według wzoru:
  (10^(−𝐷0) -10^(−𝐷0) / (− 10^(−𝐷𝑡) − 10^(−𝐷𝑠))
  gdzie D0 Ds Dt są gęstościami optycznymi odpowiednio pola przezroczystego, pola pełnego i pola
  wielotonalnego.

 4. – Tonalna na odbitce pól wielotonalnych otrzymanych z farby zielono-niebieskiej może być
  wyznaczana w oparciu o pomiary składowych trójchromatycznych Z pól: podłoża drukowego,
  zielono-niebieskich pól – pełnego i rastrowego

MePol

Rozkład normalny zmiennej losowej

 1. – Standaryzowanej charakteryzuje się tym, że wartość oczekiwana µ wynosi zero

 2. – Centrowanej charakteryzuje się tym, że jej wykres jest symetryczny względem prostej x=0

 3. – O wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym o opisany jest funkcją gęstości
  prawdopodobieństwa, której wartość wynosi (2*σ^2*π)^(-1/2) dla argumentu µ

 4. – O wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym o opisany jest funkcją gęstości
  prawdopodobieństwa, której wartość wynosi (2*σ*π)^(-1/2) dla argumentu µ

 5. – Charakteryzuje się tym, że wartość zmiennej losowej wpada do przedziału (µ-0.5*σ, µ+0.5*σ) z
  prawdopodobieństwem około 0.682, gdzie µ i o są odpowiednio wartością oczekiwaną i
  odchyleniem standardowym

 6. – Standaryzowanej charakteryzuje się tym, że wartość oczekiwana µ wynosi jeden

Gradient

Melde dich jetzt kostenfrei an um alle Karteikarten und Zusammenfassungen für MePol an der Warsaw University of Technology zu sehen

Singup Image Singup Image

Andere Kurse aus deinem Studiengang

Für deinen Studiengang an der Warsaw University of Technology gibt es bereits viele Kurse auf StudySmarter, denen du beitreten kannst. Karteikarten, Zusammenfassungen und vieles mehr warten auf dich.

Zurück zur Warsaw University of Technology Übersichtsseite

Was ist StudySmarter?

Was ist StudySmarter?

StudySmarter ist eine intelligente Lernapp für Studenten. Mit StudySmarter kannst du dir effizient und spielerisch Karteikarten, Zusammenfassungen, Mind-Maps, Lernpläne und mehr erstellen. Erstelle deine eigenen Karteikarten z.B. für MePol an der Warsaw University of Technology oder greife auf tausende Lernmaterialien deiner Kommilitonen zu. Egal, ob an deiner Uni oder an anderen Universitäten. Hunderttausende Studierende bereiten sich mit StudySmarter effizient auf ihre Klausuren vor. Erhältlich auf Web, Android & iOS. Komplett kostenfrei. Keine Haken.

d

4.5 /5

d

4.8 /5

So funktioniert's

Individueller Lernplan

StudySmarter erstellt dir einen individuellen Lernplan, abgestimmt auf deinen Lerntyp.

Erstelle Karteikarten

Erstelle dir Karteikarten mit Hilfe der Screenshot-, und Markierfunktion, direkt aus dem Skript.

Erstelle Zusammenfassungen

Markiere die wichtigsten Passagen in deinen Dokumenten und bekomme deine Zusammenfassung.

Lerne alleine oder im Team

StudySmarter findet deine Lerngruppe automatisch. Teile deine Lerninhalte mit Freunden und erhalte Antworten auf deine Fragen.

Statistiken und Feedback

Behalte immer den Überblick über deinen Lernfortschritt. StudySmarter führt dich zur Traumnote.

1

Lernplan

2

Karteikarten

3

Zusammenfassungen

4

Teamwork

5

Feedback

Nichts für dich dabei?

Kein Problem! Melde dich kostenfrei auf StudySmarter an und erstelle deine individuellen Karteikarten und Zusammenfassungen für deinen Kurs MePol an der Warsaw University of Technology - so schnell und effizient wie noch nie zuvor.