Genetičko Inžinjerstvo an der University Of Osijek | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für Genetičko inžinjerstvo an der University of Osijek

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Genetičko inžinjerstvo Kurs an der University of Osijek zu.

TESTE DEIN WISSEN

ZNAČAJKE TRANSLACIJSKIH EKSPRESIJSKIH VEKTORA

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Omogućavaju  povećanu proizvodnju proteina
 • Sadrže regulatorne slijedove za transkripciju i translaciju:
 • Jaki promotori 
 • Terminacijski sljedovi za transkripciju 
 • Mjesto za vezanje ribosoma (RBS; ribosome binding site, Shine-Dalgarno sekvenca) – za translaciju .
 • Afinitetne oznake (affinity tags); sljedovi za povećavanje topljivosti 
 • Višestruko mjesto za kloniranje
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

IZOLACIJA DNA NA SILIKA KOLONI

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Načelo vezanja DNA na silika kolonicu temelji se na razdvajanju spojeva različitom apsorpcijom i interakcijom između stacionarne i mobilne faze.U uvjetima povišenog pH i povećane koncentracije soli DNA se tijekom kratkog centrifugiranja veže za QIAamp silika kolonice, a proteini, soli i ostatci organskih otapala ispiru se s kolone.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koji od ponuđenih enzima nije RE

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

pCU19


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

PRIJENOS GENA POSREDOVAN EMBRIONALNIM MATIČNIM STANICAMA

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Izolacija totipotentnih matičnih stanica iz ranih embrija (blastocista)

 •  Unos željenog gena u stanice

Izolacija stabilno transformiranih stanica 

 • Unos selektiranih stanica i njihova ugradnja u rani embrio domaćina 
 • Izoliran iz oplođene ženke 
 • Prijenos embija (blastociste) u lažno trudnu ženku 
 • Rezultat – KIMERNA ŽIVOTINJA – mješavina dva tipa stanica 
 • Križanje kimernog s normalnim mišem 
 • Transgeno potomstvo
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

MAXAM-GILBERT METODA SEKVENCIONIRANJA

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bazirana je na nasumičnom kemijskom cijepanju DNA fragmenta, ovisno o korištenom kemijskom agensu(difenilamin, hidrazin, dimetil sulfid i dr.). Razdvajanje fragmenata odvija se u tri koraka: modificiranje baze, odvajanje modificirane baze od šećernog dijela, te odvajanje DNA niti na poziciji šećernog dijela prethodno odvojene modificirane baze. Potom slijedi odvajanje produkata elektroforezom na poliakrilamidnom gelu.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

INSERCIJSKA SELEKCIJA (INAKTIVACIJA)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Insercija je oblik kromsomske abnormalnosti, odnosno mutacije, kod koje je dio DNA „umetnut“ unutar gena narušavajući tako njegovu normalnu strukturu i funkciju. Insercijska inaktivacija tehnika je koja se koristi u tehnologiji rekombinacije DNA. U ovom postupku, bakterija koja nosi rekombinantne plazmide ili fragment strane DNA napravljena je da se umetne na restrikcijsko mjesto unutar gena te da se odupre antibioticima, što dovodi do toga da gen postane nefunkcionalan ili u inaktiviranom stanju.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

ODABERI VEKTORE

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

plazmid

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

IZOSHIZOMERI

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Restrikcijske endonukleaze koje prepoznaju isti slijed, ali cijepaju DNA na drugom mjestu (unutar restrikcijskog mjesta)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

PROVJERA TOČNOSTI RT-PCR-a

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Uspješnost reverzne transkripcije se provjerava PCR-om za neki uobičajeno eksprimirani gen (β-aktin, liceraldehid- 3-fosfat-dehidrogenaza GABDH). Semikvantitativni RT-PCR - uspoređuje se relativna količina ciljne mRNA u dva sustava uz korištenje ubikvitarnog ("housekeeping") gena kao referentnog oslonca, najčešće korišteni referentni geni: gliceraldehid-3-fosfat- dehidrogenaza (GAPDH), ß-aktin, ciklofilini, hipoksantin- fosforibozil- transferaza (HPRT), mikroglobulini, rRNA, kalup je RNA. Kvantitativni ili kompetitivni RT-PCR - interni standard koji se umnaža u istoj epruveti s ciljnom cDNA, uz iste početnice dajući produkte različite veličine (to je zapravo kompetitivni PCR), korištenjem poznatih razrjeđenja standarda može se odrediti koncentracija ciljne mRNA, mjeri apsolutnu količinu ciljnog slijeda u uzorku uz pomoć ko-amplifikacije sintetskog kompetitora. Rezultat se izražava kao broj kopija u uzorku.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

PLAVO-BIJELA SELEKCIJA

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Metoda jednostavnog odabira bakterijskih kolonija koje u sebi sadrže rekombinantni plazmid sa željenim insertom. pBluescript u sebi ima gen dojavljivač ß-galaktozidazu.Višestruko mjesto za kloniranje (MCS) se nalazi usred gena za ß-galaktozidaz. U “praznom” plazmidu dolazi do ekspresije ß-galaktozidaze koja dodani bezbojni supstrat (x-gal), u prisustvu induktora IPTG, pretvara u PLAVO obojeni. Ako je strana DNA ubačena u plazmid poremeti se ORF (open reading frame) ili otvoreni okvir citanja za ß-galaktozidazu nema enzimske aktivnosti i bakterije nisu plave nego BIJELE.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

RFLP (polimorfizam dužine restrikcijskih fragmenata)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Metoda koristi restrikcijske endonukleaze u reakciji cijepanja odsječka DNA s ciljem otkrivanja točkastih mutacija, odnosno polimorfizama (genetička raznolikost u populacijama) koji uključuju promjenu slijeda DNA u jednom nukleotidu 

• Točkasta mutacija ili polimorfizam mijenja slijed nukleotida pri čemu dolazi do gubitka ili nastanka restrikcijskog mjesta enzima, rezultat promjena veličine restrikcijskih fragmenata 

• Uspoređuju se dvije nepoznate DNA (dolazi li DNA iz istog ili različitog organizma; za utvrđivanje očinstva; kome pripada DNA..)

• Mutacije mogu izazvati bolest – RFLP – detekcija srpaste anemije, cistične fibroze i Hungtingtonove bolesti 

• PCR – RFLP – elektroforeza (usporedba veličine odsječaka) 

• RE cijepa PCR produkt, pri čemu se on može ili ne mora pocijepati 

• Važno je da geni koji se analiziraju pokazuju polimorfizam 

• Mikrosatelitna DNA, geni koji kodiraju izoenzime

Odabir endonukleaza :

• RE koje češće režu DNA (slijed od 4 baze) 

• Ako se fragmenti potpuno podudaraju uzima se drugi enzim koji češće reže

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pichia model - PREDNOSTI

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Brzo: Raste velikom brzinom i izražava proteine visokim prinosom po volumenu. 
 • Jednostavno: Koristi definirane formulacije medija i ustaljene tehnike rukovanja. 
 • Jednostavnost pročišćavanja: Izlučuje proteine u medij kako bi se smanjilo vrijeme i novac povezan s pročišćavanjem i preradom proteina.
Lösung ausblenden
 • 2395 Karteikarten
 • 17 Studierende
 • 48 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Genetičko inžinjerstvo Kurs an der University of Osijek - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

ZNAČAJKE TRANSLACIJSKIH EKSPRESIJSKIH VEKTORA

A:
 • Omogućavaju  povećanu proizvodnju proteina
 • Sadrže regulatorne slijedove za transkripciju i translaciju:
 • Jaki promotori 
 • Terminacijski sljedovi za transkripciju 
 • Mjesto za vezanje ribosoma (RBS; ribosome binding site, Shine-Dalgarno sekvenca) – za translaciju .
 • Afinitetne oznake (affinity tags); sljedovi za povećavanje topljivosti 
 • Višestruko mjesto za kloniranje
Q:

IZOLACIJA DNA NA SILIKA KOLONI

A:

Načelo vezanja DNA na silika kolonicu temelji se na razdvajanju spojeva različitom apsorpcijom i interakcijom između stacionarne i mobilne faze.U uvjetima povišenog pH i povećane koncentracije soli DNA se tijekom kratkog centrifugiranja veže za QIAamp silika kolonice, a proteini, soli i ostatci organskih otapala ispiru se s kolone.

Q:

Koji od ponuđenih enzima nije RE

A:

pCU19


Q:

PRIJENOS GENA POSREDOVAN EMBRIONALNIM MATIČNIM STANICAMA

A:

Izolacija totipotentnih matičnih stanica iz ranih embrija (blastocista)

 •  Unos željenog gena u stanice

Izolacija stabilno transformiranih stanica 

 • Unos selektiranih stanica i njihova ugradnja u rani embrio domaćina 
 • Izoliran iz oplođene ženke 
 • Prijenos embija (blastociste) u lažno trudnu ženku 
 • Rezultat – KIMERNA ŽIVOTINJA – mješavina dva tipa stanica 
 • Križanje kimernog s normalnim mišem 
 • Transgeno potomstvo
Q:

MAXAM-GILBERT METODA SEKVENCIONIRANJA

A:

Bazirana je na nasumičnom kemijskom cijepanju DNA fragmenta, ovisno o korištenom kemijskom agensu(difenilamin, hidrazin, dimetil sulfid i dr.). Razdvajanje fragmenata odvija se u tri koraka: modificiranje baze, odvajanje modificirane baze od šećernog dijela, te odvajanje DNA niti na poziciji šećernog dijela prethodno odvojene modificirane baze. Potom slijedi odvajanje produkata elektroforezom na poliakrilamidnom gelu.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

INSERCIJSKA SELEKCIJA (INAKTIVACIJA)

A:

Insercija je oblik kromsomske abnormalnosti, odnosno mutacije, kod koje je dio DNA „umetnut“ unutar gena narušavajući tako njegovu normalnu strukturu i funkciju. Insercijska inaktivacija tehnika je koja se koristi u tehnologiji rekombinacije DNA. U ovom postupku, bakterija koja nosi rekombinantne plazmide ili fragment strane DNA napravljena je da se umetne na restrikcijsko mjesto unutar gena te da se odupre antibioticima, što dovodi do toga da gen postane nefunkcionalan ili u inaktiviranom stanju.

Q:

ODABERI VEKTORE

A:

plazmid

Q:

IZOSHIZOMERI

A:

Restrikcijske endonukleaze koje prepoznaju isti slijed, ali cijepaju DNA na drugom mjestu (unutar restrikcijskog mjesta)

Q:

PROVJERA TOČNOSTI RT-PCR-a

A:

Uspješnost reverzne transkripcije se provjerava PCR-om za neki uobičajeno eksprimirani gen (β-aktin, liceraldehid- 3-fosfat-dehidrogenaza GABDH). Semikvantitativni RT-PCR - uspoređuje se relativna količina ciljne mRNA u dva sustava uz korištenje ubikvitarnog ("housekeeping") gena kao referentnog oslonca, najčešće korišteni referentni geni: gliceraldehid-3-fosfat- dehidrogenaza (GAPDH), ß-aktin, ciklofilini, hipoksantin- fosforibozil- transferaza (HPRT), mikroglobulini, rRNA, kalup je RNA. Kvantitativni ili kompetitivni RT-PCR - interni standard koji se umnaža u istoj epruveti s ciljnom cDNA, uz iste početnice dajući produkte različite veličine (to je zapravo kompetitivni PCR), korištenjem poznatih razrjeđenja standarda može se odrediti koncentracija ciljne mRNA, mjeri apsolutnu količinu ciljnog slijeda u uzorku uz pomoć ko-amplifikacije sintetskog kompetitora. Rezultat se izražava kao broj kopija u uzorku.

Q:

PLAVO-BIJELA SELEKCIJA

A:

Metoda jednostavnog odabira bakterijskih kolonija koje u sebi sadrže rekombinantni plazmid sa željenim insertom. pBluescript u sebi ima gen dojavljivač ß-galaktozidazu.Višestruko mjesto za kloniranje (MCS) se nalazi usred gena za ß-galaktozidaz. U “praznom” plazmidu dolazi do ekspresije ß-galaktozidaze koja dodani bezbojni supstrat (x-gal), u prisustvu induktora IPTG, pretvara u PLAVO obojeni. Ako je strana DNA ubačena u plazmid poremeti se ORF (open reading frame) ili otvoreni okvir citanja za ß-galaktozidazu nema enzimske aktivnosti i bakterije nisu plave nego BIJELE.

Q:

RFLP (polimorfizam dužine restrikcijskih fragmenata)

A:

Metoda koristi restrikcijske endonukleaze u reakciji cijepanja odsječka DNA s ciljem otkrivanja točkastih mutacija, odnosno polimorfizama (genetička raznolikost u populacijama) koji uključuju promjenu slijeda DNA u jednom nukleotidu 

• Točkasta mutacija ili polimorfizam mijenja slijed nukleotida pri čemu dolazi do gubitka ili nastanka restrikcijskog mjesta enzima, rezultat promjena veličine restrikcijskih fragmenata 

• Uspoređuju se dvije nepoznate DNA (dolazi li DNA iz istog ili različitog organizma; za utvrđivanje očinstva; kome pripada DNA..)

• Mutacije mogu izazvati bolest – RFLP – detekcija srpaste anemije, cistične fibroze i Hungtingtonove bolesti 

• PCR – RFLP – elektroforeza (usporedba veličine odsječaka) 

• RE cijepa PCR produkt, pri čemu se on može ili ne mora pocijepati 

• Važno je da geni koji se analiziraju pokazuju polimorfizam 

• Mikrosatelitna DNA, geni koji kodiraju izoenzime

Odabir endonukleaza :

• RE koje češće režu DNA (slijed od 4 baze) 

• Ako se fragmenti potpuno podudaraju uzima se drugi enzim koji češće reže

Q:

Pichia model - PREDNOSTI

A:
 • Brzo: Raste velikom brzinom i izražava proteine visokim prinosom po volumenu. 
 • Jednostavno: Koristi definirane formulacije medija i ustaljene tehnike rukovanja. 
 • Jednostavnost pročišćavanja: Izlučuje proteine u medij kako bi se smanjilo vrijeme i novac povezan s pročišćavanjem i preradom proteina.
Genetičko inžinjerstvo

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Eine der Genetičko inžinjerstvo Zusammenfassungen auf StudySmarter | University of Osijek

Pitanja na zaokruživanje:    

 1. primer-dimeri: -utječu na točnost kvantifikacije
 2. DEPC: -inhibicija RNaza
 3. Metode koje se NE koriste za određivanje količine PCR produkta:
  1. southern blot
  2. western blot
  3. RT-PCR
  4. DNA-mikročipovi
  5. QPCR
 4. Shizoizomeri
 5. Restrikacijska endonukleaza TIP II će pocijepati (navedena su 4 slijeda, točan je onaj koji je palindromski)
 6. Taq DNA polimeraza se koristi zato što je: -termostabilna
 7. Flavr-Savr rajčica
 8. Biljke otporne na glifosat imaju: bakterijsku EPSP sintazu
 9. Među navedenima RE NIJE: pCU19
 10.  Napisana je sekvenca jednog lanca na temelju koje treba odabrati početnice, npr. sekvenca je 5´-ATGCGGCTAAGT-´3, a ponuđeno je pet odgovora
 11. Trebalo je zaokružiti enzime koji se koriste za end labeling (fosfataza i polinukleotid kinaza) ili enzime koji se koriste za nick translation (DNaza I, DNA polimeraza I)... ne mogu se baš sjetiti koja je bila od ove dvije metode
 12. T-DNA (ili je bio Ti-plazmid?)
 13. Metoda koja se za unos DNA u stanicu koristi jakim električnim poljem: elektroporacija
 14. ?RE TIP II cijepa sekvencu:-unutar restrikcijskog mjesta
 15. ??

Opisna

1. Plavo-bijela selekcija

2. Zašto se u kukuruz ubacuju geni iz Bacillus thurinigiensis?


3. Prednosti rekombinantne tehnologije u odnosu na konvencionalno križanje.


4. Opišite TALENs tehnologiju.


5. Razlike između in vivo i ex vivo genske terapije.

6. Što su fuzijski proteini? Koje su funkcije pomoćnih proteina?

7. Homologni i heterologni domaćinski ekspresijski sustavi.

8. Objasnite kako se biraju domaćinski sustavi.

9. Navedite karakteristike translacijskih ekspresijskih vektora.


10. Navedite 4 obilježja koja su zajednička svim vektorima.


11. Opišite ekstrakciju fenol-kloroform-izoamilnim alkoholom.


12. Navedite sve što je potrebno za RT-PCR u jednom koraku.

13. Prednosti i nedostatci QPCR.


14. Opišite kemiluminiscentno obilježavanje sonde.

15. Prijenos gena posredovan embrionalnim matičnim stanicama.


Genetičko inžinjerstvo

Diese Zusammenfassung wurde von Kommilitonen erstellt

Entdecke mehr

Das sind die beliebtesten Genetičko inžinjerstvo Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Genetik

Medizinische Universität Wien

Zum Kurs
Genetik

Bremen

Zum Kurs
Genetik

Universität Erlangen-Nürnberg

Zum Kurs
Genetic

University of Medicine and Pharmacy of Targu Mures

Zum Kurs
Genetik

Universität Bayreuth

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Genetičko inžinjerstvo
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Genetičko inžinjerstvo