Ugovaranje an der University Of Belgrade | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für ugovaranje an der University of Belgrade

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen ugovaranje Kurs an der University of Belgrade zu.

TESTE DEIN WISSEN
5.Šta je to obligacioni odnos?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Pravni odnos između dve tačno određene strane, u kojem jedna strana (poverilac) ima pravo (može i ne mora) da traži od druge strane (dužnika) neko davanje, činjenje ili uzdržavanje od nečega na šta bi dužnik imao pravo. Dužnik je obavezan da ispuni.

Pravni odnos je društveni odnos između najmanje dva pravna subjekta koji jedan prema drugom imaju pravnu obavezu i pravno ovlašćenje, koje može poništiti, formirati, promeniti.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
8. Šta su to bitni elementi ugovora?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
To su elementi bez kojih ugovor ne može da nastane. Oni se razlikuju od ugovora do ugovora. Tu spadaju predmet ugovora, rokovi ,cena i pismena forma(ne uvek). Postoje i sporedni elementi ugovora, i ukoliko se oni ne ugovore onda važe dispozitivne norme.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
7. Šta je to UGOVOR i kako nastaje?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ugovor je izvor prava za ugovorene srane. Važi samo za strane u ugovoru, i ne može da obaveže treća lica. Najčešće jedna strana upućuje drugoj ponudu (predlog za zaključivanje ugovora) koja mora da sadrži sve bitne elemente ugovora. Ugovor nastaje prihvatom ponude. On može nastati koncenzusom, ali ugovor nije koncenzus! Koncenzus je saglasnost volja dve strane.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
6. Navesti osnovne izvore obligacija.
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ugovori, naknade štete, pravno neovlašćeno bogaćenje.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
10. Kakav mora da bude prihvat ponude da bi nastao ugovor?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Treba da bude jasno iskazan i mora biti izražena slobodna volja (bezuslovan bez ikakvih ograničenja, ćutanje nije dozvoljeno). Ćutanje znači neodobravanje.
Postoji i kontra-ponuda, ponuda koju menja druga strana, i upućuje je strani koja je incijalno uputila ponudu.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
11. Koja su to tri osnovna prava koja sadrži pojam svojina?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Pravo korišćenja, pravo ubiranja plodova i pravo raspolaganja.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

21. Ko i kako treba da izvrši isplatu ugovorenog iznosa u slučaju da je osnovnim ugovorim predviđen akreditiv?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Akreditivna banka isplaćuje novac, po nalogu nalogodavca, po dobijanju određenih dokumenata.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
9. Šta je to ponuda i prihvat ponude?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ponuda je jednostrana izvaja upućena od jedne strane drugoj sa ciljem ostvarivanja pravnog odnosa.
Prihvat ponude je potvrdan odgovor druge strane na ponudu (mora biti jasno iskazan). Ako se prihvati ponuda nema više otvorenih pitanja, i za ono za šta se strane nisu dogovorile važe propisane dispozitivne norme.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
13. Kako se stiče svojina nad nepokretnim stvarima?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Potrebno je postojanje ugovora u pisanoj formi, overenog kod notara. Zatim je potreban upis u javne knjige ili katastar nepokretnosti (npr zemljiste...). Katastar je javna evidencija.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
12. Kako se stiče svojina nad pokretnim stvarima?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Vlasnik se postaje tek nakon fizičke primopredaje(način sticanja) i zaključenja ugovora(pravni osnov), (o kupoprodaji, nalsedstvu..). Postoji rizik slučajne propasti stvari.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

19. Šta je to AKREDITIV i za šta se koristi?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Akreditiv je instrument plaćanja kojim se akreditivna banka obavezuje po nalogu nalogodavca, a po prijemu određenih dokumenata, da obavi plaćanje trećem licu-korisniku akreditiva. Ne treba ga mešati sa bankarskom garancijom-bankarska garancija je sredstvo osiguranja, a akreditiv je sredstvo plaćanja. Kod njega banke imaju više rizika i posla, jer mora sve da proveri.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

22. Šta je to BANKARSKA GARANCIJA i zašto se koristi?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bankarska garancija je jemstvo banke da će lice za koje banka garantuje ispuniti svoju obavezu, a ukoliko to lice ne ispuni obavezu, banka će isplatiti određen iznos novca. Ovo je sredstvo obezbeđenja olaćanja, i aktivira se samo ukoliko lice za koje se garantuje ne ispuni svoju obavezu. Bitno je: ko izdaje garaniju,

kome se izdaje i do kog datuma ona važi. Bankarska garancija kojoj je istekao rok neće biti isplaćena. Oštećen papir takođe onemogućava isplatu.

Lösung ausblenden
  • 3018 Karteikarten
  • 125 Studierende
  • 3 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen ugovaranje Kurs an der University of Belgrade - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
5.Šta je to obligacioni odnos?
A:
Pravni odnos između dve tačno određene strane, u kojem jedna strana (poverilac) ima pravo (može i ne mora) da traži od druge strane (dužnika) neko davanje, činjenje ili uzdržavanje od nečega na šta bi dužnik imao pravo. Dužnik je obavezan da ispuni.

Pravni odnos je društveni odnos između najmanje dva pravna subjekta koji jedan prema drugom imaju pravnu obavezu i pravno ovlašćenje, koje može poništiti, formirati, promeniti.
Q:
8. Šta su to bitni elementi ugovora?
A:
To su elementi bez kojih ugovor ne može da nastane. Oni se razlikuju od ugovora do ugovora. Tu spadaju predmet ugovora, rokovi ,cena i pismena forma(ne uvek). Postoje i sporedni elementi ugovora, i ukoliko se oni ne ugovore onda važe dispozitivne norme.
Q:
7. Šta je to UGOVOR i kako nastaje?
A:
Ugovor je izvor prava za ugovorene srane. Važi samo za strane u ugovoru, i ne može da obaveže treća lica. Najčešće jedna strana upućuje drugoj ponudu (predlog za zaključivanje ugovora) koja mora da sadrži sve bitne elemente ugovora. Ugovor nastaje prihvatom ponude. On može nastati koncenzusom, ali ugovor nije koncenzus! Koncenzus je saglasnost volja dve strane.
Q:
6. Navesti osnovne izvore obligacija.
A:
Ugovori, naknade štete, pravno neovlašćeno bogaćenje.
Q:
10. Kakav mora da bude prihvat ponude da bi nastao ugovor?
A:
Treba da bude jasno iskazan i mora biti izražena slobodna volja (bezuslovan bez ikakvih ograničenja, ćutanje nije dozvoljeno). Ćutanje znači neodobravanje.
Postoji i kontra-ponuda, ponuda koju menja druga strana, i upućuje je strani koja je incijalno uputila ponudu.


Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
11. Koja su to tri osnovna prava koja sadrži pojam svojina?
A:
Pravo korišćenja, pravo ubiranja plodova i pravo raspolaganja.
Q:

21. Ko i kako treba da izvrši isplatu ugovorenog iznosa u slučaju da je osnovnim ugovorim predviđen akreditiv?

A:

Akreditivna banka isplaćuje novac, po nalogu nalogodavca, po dobijanju određenih dokumenata.

Q:
9. Šta je to ponuda i prihvat ponude?
A:
Ponuda je jednostrana izvaja upućena od jedne strane drugoj sa ciljem ostvarivanja pravnog odnosa.
Prihvat ponude je potvrdan odgovor druge strane na ponudu (mora biti jasno iskazan). Ako se prihvati ponuda nema više otvorenih pitanja, i za ono za šta se strane nisu dogovorile važe propisane dispozitivne norme.
Q:
13. Kako se stiče svojina nad nepokretnim stvarima?
A:
Potrebno je postojanje ugovora u pisanoj formi, overenog kod notara. Zatim je potreban upis u javne knjige ili katastar nepokretnosti (npr zemljiste...). Katastar je javna evidencija.
Q:
12. Kako se stiče svojina nad pokretnim stvarima?
A:
Vlasnik se postaje tek nakon fizičke primopredaje(način sticanja) i zaključenja ugovora(pravni osnov), (o kupoprodaji, nalsedstvu..). Postoji rizik slučajne propasti stvari.
Q:

19. Šta je to AKREDITIV i za šta se koristi?

A:

Akreditiv je instrument plaćanja kojim se akreditivna banka obavezuje po nalogu nalogodavca, a po prijemu određenih dokumenata, da obavi plaćanje trećem licu-korisniku akreditiva. Ne treba ga mešati sa bankarskom garancijom-bankarska garancija je sredstvo osiguranja, a akreditiv je sredstvo plaćanja. Kod njega banke imaju više rizika i posla, jer mora sve da proveri.

Q:

22. Šta je to BANKARSKA GARANCIJA i zašto se koristi?

A:

Bankarska garancija je jemstvo banke da će lice za koje banka garantuje ispuniti svoju obavezu, a ukoliko to lice ne ispuni obavezu, banka će isplatiti određen iznos novca. Ovo je sredstvo obezbeđenja olaćanja, i aktivira se samo ukoliko lice za koje se garantuje ne ispuni svoju obavezu. Bitno je: ko izdaje garaniju,

kome se izdaje i do kog datuma ona važi. Bankarska garancija kojoj je istekao rok neće biti isplaćena. Oštećen papir takođe onemogućava isplatu.

ugovaranje

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten ugovaranje Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Ovarialtumor

Medizinische Universität Wien

Zum Kurs
USt

Hochschule Pforzheim

Zum Kurs
USt

Hochschule für Finanzen und Rechtspflege

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden ugovaranje
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen ugovaranje