Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology

Karteikarten und Zusammenfassungen für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology

Arrow Arrow

Komplett kostenfrei

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

Lerne jetzt mit Karteikarten und Zusammenfassungen für den Kurs Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology.

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva er typiske kjennetegn ved formelle organisasjoner?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Gi en definisjon på hva en organisasjon er!

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Nevn noen elementer som en organisasjon er satt sammen av!

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hvilke andre aktører må en bedrift forholde seg til ifølge interessentmodellen)?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva slags eksterne forhold kan påvirke en bedrift?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva består bedriftens eksterne rammebetingelser av?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva er taylorismen?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva går teorien ifølge Henri Fayol ut på?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Forklar de 2 typene av effektivitet ifølge Max Weber!

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Nevn 3 typer av linjeorganisasjon, og hva slags bedrifter de er egnet til, og hvorfor!

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva er Hawthorne-effekten?

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva går teorien til Chris Argyris ut på?

Kommilitonen im Kurs Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology. erstellen und teilen Zusammenfassungen, Karteikarten, Lernpläne und andere Lernmaterialien mit der intelligenten StudySmarter Lernapp. Jetzt mitmachen!

Jetzt mitmachen!

Flashcard Flashcard

Beispielhafte Karteikarten für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Organisasjonsteori

Hva er typiske kjennetegn ved formelle organisasjoner?

Hierarkisk oppbygning

Klare ansvars- og myndighetsforhold internt

Detaljerte stillingsinstrukser

Målstyring

Forholdet mellom deltakerne er regulert av kontrakter 

Organisasjonsteori

Gi en definisjon på hva en organisasjon er!

En organisasjon er mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og ved hjelp av ulike former for samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.

Organisasjonsteori

Nevn noen elementer som en organisasjon er satt sammen av!

Mål 

Teknologi (produksjons- / administrativ teknologi)

Deltagere 

Sosial struktur

Organisasjonsteori

Hvilke andre aktører må en bedrift forholde seg til ifølge interessentmodellen)?

Offentlige myndigheter

Arbeidsgiverorganisasjoner

Kunder

Bank- og finansinstitusjoner

Arbeidstagerorganisasjoner

Konkurrenter

Leverandører

Distributører

Organisasjonsteori

Hva slags eksterne forhold kan påvirke en bedrift?

Politiske forhold

Samfunnsøkonomiske forhold

Miljømessige og klimatiske forhold 

Demografiske forhold 

Teknologiske forhold

Kulturelle forhold

Organisasjonsteori

Hva består bedriftens eksterne rammebetingelser av?

Det består av aktører må en bedrift forholde seg til og eksterne forhold.

Organisasjonsteori

Hva er taylorismen?

Det er teorien om vitenskapelig ledelse etter Frederick W. Taylor. Premissen er at bedrfiften ønsker å innrette seg slik at den oppnår størst mulig produksjonsmengde med lavest mulig innsats av produksjonsfaktorer (kostnader). Han var opptatt av å effektivisere organisasjonen, og målet ifølge teorien hans er å nå vinningsoptimum.

Organisasjonsteori

Hva går teorien ifølge Henri Fayol ut på?

Ifølge Fayol må et organisasjon effektiviseres ovenfra og nedover, først og fremst i administrative funksjoner. Han utviklet en rekke styringsprinsipper.

Organisasjonsteori

Forklar de 2 typene av effektivitet ifølge Max Weber!

Indre effektivitet: Det å skape størst mulig outcome med lavest mulig innsats 

Ytre effektivtet: Det at en bedrift treffer etterspørselen i markedet på mest nøyaktig måte 

Organisasjonsteori

Nevn 3 typer av linjeorganisasjon, og hva slags bedrifter de er egnet til, og hvorfor!

  • Den funksjonsdelte linjeorganisasjonen: egnet til bedrifter som produseer ett eller noen få ensartede produkter, fordi spesialiseringen er konsentrert omkring arbeidsoppgaver
  • Den produktdelte linjeorganisasjonen: egnet til bedrifter som produserer og selger flere uensartede produkter, fordi spesialiseringen er konsentrert omkring produkter 
  • Den markedsdelte linjeorganisasjonen: egnet til bedrifter som opererer på ulike markeder, fordi spesialiseringen er konsentrert omkring markeder

Organisasjonsteori

Hva er Hawthorne-effekten?

Det er et resultat ifølge Hawthorne-undersøkelsene i USA i 1920&30-tallene. Det beskriver det forholdet at testpersoner som deltar i et forsøk har en tendens til å forsterke den adferden som de tror forskerne forventer.

Organisasjonsteori

Hva går teorien til Chris Argyris ut på?

 - mennesket er først og fremst et selvrealiserende vesen som strever mot personlig vekst og modenhet

- organisasjonsformer har ofte en ødeleggene virkning på individet som ansatt 

- det finnes en grunnleggene konflikt mellom organisasjonens mål om effektivitet og fortjeneste, og individets mål om tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering 

 - konflikten fører til frustrasjon og forsvarsmekanismer hos individet 

 - løsningen er at rom for kommunikasjon må utvides til å foregå ikke-pyramidal, men også med formålet å opprettholde det menneskelige felleskapet, og å utvikle selvforståelse og selvrespekt av ansatte

 - Ledelsen må være menneskeorientert: all adferd skal gjøres til gjenstand for kommunikasjon og stillinger må utvides. Da skal effektiviteten i de mellommenneskelige relasjonene øke 

Melde dich jetzt kostenfrei an um alle Karteikarten und Zusammenfassungen für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology zu sehen

Singup Image Singup Image
Wave

Andere Kurse aus deinem Studiengang

Für deinen Studiengang Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology gibt es bereits viele Kurse auf StudySmarter, denen du beitreten kannst. Karteikarten, Zusammenfassungen und vieles mehr warten auf dich.

Zurück zur Norwegian University of Science and Technology Übersichtsseite

Was ist StudySmarter?

Was ist StudySmarter?

StudySmarter ist eine intelligente Lernapp für Studenten. Mit StudySmarter kannst du dir effizient und spielerisch Karteikarten, Zusammenfassungen, Mind-Maps, Lernpläne und mehr erstellen. Erstelle deine eigenen Karteikarten z.B. für Organisasjonsteori an der Norwegian University of Science and Technology oder greife auf tausende Lernmaterialien deiner Kommilitonen zu. Egal, ob an deiner Uni oder an anderen Universitäten. Hunderttausende Studierende bereiten sich mit StudySmarter effizient auf ihre Klausuren vor. Erhältlich auf Web, Android & iOS. Komplett kostenfrei. Keine Haken.

Awards

Bestes EdTech Startup in Deutschland

Awards
Awards

European Youth Award in Smart Learning

Awards
Awards

Bestes EdTech Startup in Europa

Awards
Awards

Bestes EdTech Startup in Deutschland

Awards
Awards

European Youth Award in Smart Learning

Awards
Awards

Bestes EdTech Startup in Europa

Awards
X

StudySmarter - Die Lernplattform für Studenten

StudySmarter

4.5 Stars 1100 Bewertungen
Jetzt entdecken
X

Gute Noten in der Uni? Kein Problem mit StudySmarter!

89% der StudySmarter Nutzer bekommen bessere Noten in der Uni.

50 Mio Karteikarten & Zusammenfassungen
Erstelle eigene Lerninhalte mit Smart Tools
Individueller Lernplan & Statistiken


Lerne mit über 1 Millionen Nutzern in der kostenlosen StudySmarter App.

Du bist schon registriert? Hier geht‘s zum Login