Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology

Karteikarten und Zusammenfassungen für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology

Arrow Arrow

Komplett kostenfrei

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

Lerne jetzt mit Karteikarten und Zusammenfassungen für den Kurs Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology.

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hvilke lovgivning beskriver rettigheter og plikter for arbeidstakeren?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva skal arbeidsavtalen inneholde ifølge arbeidsmiljøloven?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva kan personalhåndboken inneholde?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva har arbeidsgiveren plikt til å rapportere, og hvordan?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva sier arbeidsmiljøloven om alminnelig arbeidstid?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Lønn er som hovedregel ikke lovregulert (avtalefrihet). Hvilke parter i arbeidslivet bestemmer lønnen?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Nevn et par ulike typer lønn!

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

I hva slags bransjer gjelder allmenngjorte tariffavtaler? 

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva sier loven om lønn for overtid ? 

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hvis ikke annet er avtalt, hva er tidspunkt for lønnsutbetaling ?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hvilken lov regulerer utbetaling av feriepenger ?

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Hva skal stå på lønnslippen?

Kommilitonen im Kurs Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology. erstellen und teilen Zusammenfassungen, Karteikarten, Lernpläne und andere Lernmaterialien mit der intelligenten StudySmarter Lernapp. Jetzt mitmachen!

Jetzt mitmachen!

Flashcard Flashcard

Beispielhafte Karteikarten für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology auf StudySmarter:

Lønn og teori

Hvilke lovgivning beskriver rettigheter og plikter for arbeidstakeren?

○ Arbeidsmiljøloven

○ Folketrygdloven

○ Ferieloven

Lønn og teori

Hva skal arbeidsavtalen inneholde ifølge arbeidsmiljøloven?

a) partenes identitet

b) arbeidsplassen

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i) lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid

k) lengde av pauser

l) avtale om særlig arbeidstidsordning

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler

Lønn og teori

Hva kan personalhåndboken inneholde?

 • Regler ved reise - f.eks hvordan arbeidsgiver dekker de ansattes kostnader til mat og opphold 
 • Fleksitidsordninger - f.eks timebank, kjernetid, avspasering
 • Forskuttering av sykepenger 
 • Korte velferdspermisjoner

Lønn og teori

Hva har arbeidsgiveren plikt til å rapportere, og hvordan?

Arbeidsgiverne har plikt til å rapportere til arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret via a-ordningen (A-melding) 

Aa-registeret gir oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver, og informasjon om: 

 • startdato og eventuelt opphørsdato for arbeidsforholdet 
 • yrke 
 • arbeidstid 
 • arbeidstidsordning
 • endringsdato for lønn/stillingsprosent 
 • permisjoner/permitteringer

Lønn og teori

Hva sier arbeidsmiljøloven om alminnelig arbeidstid?

 • Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager 
 • Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid
 • Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer
 • Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder

Lønn og teori

Lønn er som hovedregel ikke lovregulert (avtalefrihet). Hvilke parter i arbeidslivet bestemmer lønnen?

 • Arbeidsavtaler 
 • Tariffavtaler 
 • Lønnsavtaler

Lønn og teori

Nevn et par ulike typer lønn!

 • Fast månedslønn: En gjennomsnittslønn der utbetalingen er den samme hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager det er i den enkelte måned 
 • Timelønn: Lønn blir beregnet ut fra antall arbeidede timer. Her vil lønnsutbetalingen til arbeidstaker variere avhengig av antall timer arbeidet 
 • Bonus, Provisjon , Akkord: Dette vil være en lønn som kan variere - avhengig av ulike faktorer. Opp til avtale hva en bonus skal beregnes på bakgrunn av, f.eks. resultatbasert bonus 
 • Tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, søndager og helligdagsarbeid 
 • Naturalytelser: Goder arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver, f.eks. fri telefon og fri bil 

Lønn og teori

I hva slags bransjer gjelder allmenngjorte tariffavtaler? 

 • Overnatting, restaurant og catering 
 • Byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid) 
 • Elektro 
 • Skips- og verftsindustrien 
 • Godstransport på vei 
 • Jordbruks- og gartnerinæringene 
 • Persontransport med turbil 
 • Renhold 
 • Fiskeindustribedrifter

Lønn og teori

Hva sier loven om lønn for overtid ? 

 • Minimum 40 % overtidstillegg 
 • Bedre ordninger kan avtales, f.eks. ndividuell avtale /tariffavtale

Lønn og teori

Hvis ikke annet er avtalt, hva er tidspunkt for lønnsutbetaling ?

Da skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden 

Lønn og teori

Hvilken lov regulerer utbetaling av feriepenger ?

Ferieloven

Lønn og teori

Hva skal stå på lønnslippen?

 • Beregningsmåten for lønn 
 • Beregningsgrunnlaget for feriepenger 
 • Trekk som er foretatt

Melde dich jetzt kostenfrei an um alle Karteikarten und Zusammenfassungen für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology zu sehen

Singup Image Singup Image
Wave

Andere Kurse aus deinem Studiengang

Für deinen Studiengang Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology gibt es bereits viele Kurse auf StudySmarter, denen du beitreten kannst. Karteikarten, Zusammenfassungen und vieles mehr warten auf dich.

Zurück zur Norwegian University of Science and Technology Übersichtsseite

Was ist StudySmarter?

Was ist StudySmarter?

StudySmarter ist eine intelligente Lernapp für Studenten. Mit StudySmarter kannst du dir effizient und spielerisch Karteikarten, Zusammenfassungen, Mind-Maps, Lernpläne und mehr erstellen. Erstelle deine eigenen Karteikarten z.B. für Lønn og teori an der Norwegian University of Science and Technology oder greife auf tausende Lernmaterialien deiner Kommilitonen zu. Egal, ob an deiner Uni oder an anderen Universitäten. Hunderttausende Studierende bereiten sich mit StudySmarter effizient auf ihre Klausuren vor. Erhältlich auf Web, Android & iOS. Komplett kostenfrei. Keine Haken.

Awards

Bestes EdTech Startup in Deutschland

Awards
Awards

European Youth Award in Smart Learning

Awards
Awards

Bestes EdTech Startup in Europa

Awards
Awards

Bestes EdTech Startup in Deutschland

Awards
Awards

European Youth Award in Smart Learning

Awards
Awards

Bestes EdTech Startup in Europa

Awards
X

StudySmarter - Die Lernplattform für Studenten

StudySmarter

4.5 Stars 1100 Bewertungen
Jetzt entdecken
X

Gute Noten in der Uni? Kein Problem mit StudySmarter!

89% der StudySmarter Nutzer bekommen bessere Noten in der Uni.

50 Mio Karteikarten & Zusammenfassungen
Erstelle eigene Lerninhalte mit Smart Tools
Individueller Lernplan & Statistiken


Lerne mit über 1 Millionen Nutzern in der kostenlosen StudySmarter App.

Du bist schon registriert? Hier geht‘s zum Login