Biofizikë an der Harvard University | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für Biofizikë an der Harvard University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Biofizikë Kurs an der Harvard University zu.

TESTE DEIN WISSEN
Detektori i Gaiger - Mylerit
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Shërben për matjen e intensiteteve të vogla të rrezatimeve me të cilin mund të regjistrohet edhe vetëm një grimcë.
•Ndryshimi i potencialit në mes të elektrodave duhet të jetë 500V - 1500V.
Ky detektor është efikas për regjistrimin e grimcave alfa dhe  β.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Detektori scintilues
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Rutherfordi
Kur në një kristal që fluorescon bien rreze, atëherë nën veprimin e rrezeve jonizuese paraqiten impulse drite.
Nëse kristali është lëshues drite,impulset e dritës shihen edhe në brendi të kristalit.
Impulset e tilla të dritës në fizikë njihen si scintilime.
Kristali që përdoret në këta detektorë është jodit-natriumi.
Pajisje-Fotomultiplikatori [10 elektroda dhe rritet nr. i elektroneve]

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Doza & dozimetria
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
•Me fjalën dozë kuptojmë atë sasi të rrezatimit radioaktiv i cili i transmetohet një lënde të caktuar.
Dozimetria e rrezatimit radioaktiv (jonizues) paraqet ecurinë e matjes së energjisë të cilën rrezatimi jonizues ja dorzon materialit të rrezatuar.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Doza e ekspozuar, doza e absorbuar & doza ekuivalente
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
•Doza e ekspozuar
Njësia për sasinë e rrezeve X është rentgeni R.Rentgeni definohet si sasia e rrezatimit gama ose X.
Shprehja:
X= dQ/dm
C/kg = 1R ose 1C/kg=R
Shpejtësia e dozës së ekspozuar:
X(me pikë lartë)=dX/dt

•Doza e absorbuar
D=dE/dm
Njësia është grej Gy.
1Gy=1J/kg
Shpejtësia e dozës së absorbuar:
D(me pikë lartë)=dD/dt
Njësia: 
1Gy/s=1J/kgs

•Doza ekuivalente
Është masë për dëmtimet biologjike të indeve.
H=D*Q dhe për njësi ka sivertin Sv.
D-doza e absorbuar,
Q-faktori i kualitetit.
Intensiteti i dozës ekuivalente
H(me pikë lartë)=dH/dt
Njësia:
1Sv/s=1J/kgs=1W/kg.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sistemi me gjendje gjase të njejtë
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Entropia e Hartlit
p = 1/k
So= log(k)= -log(1/k)= -log(p)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sistemet me gjendje gjase të ndryshme
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Entropia e Shënonit
      k
S= -∑pi logpi
      i=1
Kjo barazi është themelore në teorinë e informacionit.
So≥S
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sasia e informatës
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Paraqet ndryshimin e dy gjendjeve entropike tësistemit (para dhe pas marrjes së informatës):
I=S1-S2

Sistemi me gjendje gjase të njejtë:
I=log p2/p1
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Formula për matjen e sasisë së informatës
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
I= logSo = -log2  1/2 = 1 bit
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Si ndahen sinjalet ?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  • Sinjale diskrete 
Si madhësi fizike paraqiten si rende të shumë elementeve,ku këto elemente i takojnë një grupi të simboleve që janë të përbëra nga seria e simboleve diskrete.
  • Sinjale koninuale
Marrin të gjitha vlerat e mundshme në mes të dy vlerave kufitare kështu që janë vlera të pa shkëputshme-kontinuale.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Shpejtësia e modulimeve
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1/T Bauda
T-​koha elementare e intervalit
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Shpejtësia e dërgimit të informatës
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
C=S/T
Për entropinë e Hartlit:
C=log2k/T
Për entropinë e Shënonit:

C=∑k i=1 pi log(pi)/∑k i=1 Ti Pi
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Shkencëtarët në fizikë dhe mjekësi​​​​​​​​​​​​
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Licenco dhe Galileo-Të parët matën temp. e trupit të njeriut dhe vërtetuan pa ndryshueshmërinë e saj.
Lösung ausblenden
  • 7505 Karteikarten
  • 450 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Biofizikë Kurs an der Harvard University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Detektori i Gaiger - Mylerit
A:
Shërben për matjen e intensiteteve të vogla të rrezatimeve me të cilin mund të regjistrohet edhe vetëm një grimcë.
•Ndryshimi i potencialit në mes të elektrodave duhet të jetë 500V - 1500V.
Ky detektor është efikas për regjistrimin e grimcave alfa dhe  β.


Q:
Detektori scintilues
A:
Rutherfordi
Kur në një kristal që fluorescon bien rreze, atëherë nën veprimin e rrezeve jonizuese paraqiten impulse drite.
Nëse kristali është lëshues drite,impulset e dritës shihen edhe në brendi të kristalit.
Impulset e tilla të dritës në fizikë njihen si scintilime.
Kristali që përdoret në këta detektorë është jodit-natriumi.
Pajisje-Fotomultiplikatori [10 elektroda dhe rritet nr. i elektroneve]

Q:
Doza & dozimetria
A:
•Me fjalën dozë kuptojmë atë sasi të rrezatimit radioaktiv i cili i transmetohet një lënde të caktuar.
Dozimetria e rrezatimit radioaktiv (jonizues) paraqet ecurinë e matjes së energjisë të cilën rrezatimi jonizues ja dorzon materialit të rrezatuar.

Q:
Doza e ekspozuar, doza e absorbuar & doza ekuivalente
A:
•Doza e ekspozuar
Njësia për sasinë e rrezeve X është rentgeni R.Rentgeni definohet si sasia e rrezatimit gama ose X.
Shprehja:
X= dQ/dm
C/kg = 1R ose 1C/kg=R
Shpejtësia e dozës së ekspozuar:
X(me pikë lartë)=dX/dt

•Doza e absorbuar
D=dE/dm
Njësia është grej Gy.
1Gy=1J/kg
Shpejtësia e dozës së absorbuar:
D(me pikë lartë)=dD/dt
Njësia: 
1Gy/s=1J/kgs

•Doza ekuivalente
Është masë për dëmtimet biologjike të indeve.
H=D*Q dhe për njësi ka sivertin Sv.
D-doza e absorbuar,
Q-faktori i kualitetit.
Intensiteti i dozës ekuivalente
H(me pikë lartë)=dH/dt
Njësia:
1Sv/s=1J/kgs=1W/kg.
Q:
Sistemi me gjendje gjase të njejtë
A:
Entropia e Hartlit
p = 1/k
So= log(k)= -log(1/k)= -log(p)
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Sistemet me gjendje gjase të ndryshme
A:
Entropia e Shënonit
      k
S= -∑pi logpi
      i=1
Kjo barazi është themelore në teorinë e informacionit.
So≥S
Q:
Sasia e informatës
A:
Paraqet ndryshimin e dy gjendjeve entropike tësistemit (para dhe pas marrjes së informatës):
I=S1-S2

Sistemi me gjendje gjase të njejtë:
I=log p2/p1
Q:
Formula për matjen e sasisë së informatës
A:
I= logSo = -log2  1/2 = 1 bit
Q:
Si ndahen sinjalet ?
A:
  • Sinjale diskrete 
Si madhësi fizike paraqiten si rende të shumë elementeve,ku këto elemente i takojnë një grupi të simboleve që janë të përbëra nga seria e simboleve diskrete.
  • Sinjale koninuale
Marrin të gjitha vlerat e mundshme në mes të dy vlerave kufitare kështu që janë vlera të pa shkëputshme-kontinuale.
Q:
Shpejtësia e modulimeve
A:
1/T Bauda
T-​koha elementare e intervalit
Q:
Shpejtësia e dërgimit të informatës
A:
C=S/T
Për entropinë e Hartlit:
C=log2k/T
Për entropinë e Shënonit:

C=∑k i=1 pi log(pi)/∑k i=1 Ti Pi
Q:
Shkencëtarët në fizikë dhe mjekësi​​​​​​​​​​​​
A:
Licenco dhe Galileo-Të parët matën temp. e trupit të njeriut dhe vërtetuan pa ndryshueshmërinë e saj.
Biofizikë

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Biofizikë Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Bio

AKAD Hochschule Stuttgart

Zum Kurs
bio

University of Medicine and Pharmacy of Iasi

Zum Kurs
bio

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Zum Kurs
Bio

Justus-Liebig-Universität Gießen

Zum Kurs
BIO

University of Nova Gorica

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Biofizikë
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Biofizikë