Biofizikë an der Harvard University

Karteikarten und Zusammenfassungen für Biofizikë an der Harvard University

Arrow Arrow

Komplett kostenfrei

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

Lerne jetzt mit Karteikarten und Zusammenfassungen für den Kurs Biofizikë an der Harvard University.

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Detektori i Gaiger - Mylerit

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Detektori scintilues

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Doza & dozimetria
Das war nur eine Vorschau der Karteikarten auf StudySmarter.
Flascard Icon Flascard Icon

Über 50 Mio Karteikarten von Schülern erstellt

Flascard Icon Flascard Icon

Erstelle eigene Karteikarten in Rekordzeit

Flascard Icon Flascard Icon

Kostenlose Karteikarten zu STARK Inhalten

Kostenlos anmelden

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Doza e ekspozuar, doza e absorbuar & doza ekuivalente

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Sistemi me gjendje gjase të njejtë

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Sistemet me gjendje gjase të ndryshme

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Sasia e informatës
Das war nur eine Vorschau der Karteikarten auf StudySmarter.
Flascard Icon Flascard Icon

Über 50 Mio Karteikarten von Schülern erstellt

Flascard Icon Flascard Icon

Erstelle eigene Karteikarten in Rekordzeit

Flascard Icon Flascard Icon

Kostenlose Karteikarten zu STARK Inhalten

Kostenlos anmelden

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Formula për matjen e sasisë së informatës

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Si ndahen sinjalet ?

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Shpejtësia e modulimeve

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Shpejtësia e dërgimit të informatës
Das war nur eine Vorschau der Karteikarten auf StudySmarter.
Flascard Icon Flascard Icon

Über 50 Mio Karteikarten von Schülern erstellt

Flascard Icon Flascard Icon

Erstelle eigene Karteikarten in Rekordzeit

Flascard Icon Flascard Icon

Kostenlose Karteikarten zu STARK Inhalten

Kostenlos anmelden

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Shkencëtarët në fizikë dhe mjekësi​​​​​​​​​​​​

Kommilitonen im Kurs Biofizikë an der Harvard University. erstellen und teilen Zusammenfassungen, Karteikarten, Lernpläne und andere Lernmaterialien mit der intelligenten StudySmarter Lernapp. Jetzt mitmachen!

Jetzt mitmachen!

Flashcard Flashcard

Beispielhafte Karteikarten für Biofizikë an der Harvard University auf StudySmarter:

Biofizikë

Detektori i Gaiger - Mylerit
Shërben për matjen e intensiteteve të vogla të rrezatimeve me të cilin mund të regjistrohet edhe vetëm një grimcë.
•Ndryshimi i potencialit në mes të elektrodave duhet të jetë 500V - 1500V.
Ky detektor është efikas për regjistrimin e grimcave alfa dhe  β.


Biofizikë

Detektori scintilues
Rutherfordi
Kur në një kristal që fluorescon bien rreze, atëherë nën veprimin e rrezeve jonizuese paraqiten impulse drite.
Nëse kristali është lëshues drite,impulset e dritës shihen edhe në brendi të kristalit.
Impulset e tilla të dritës në fizikë njihen si scintilime.
Kristali që përdoret në këta detektorë është jodit-natriumi.
Pajisje-Fotomultiplikatori [10 elektroda dhe rritet nr. i elektroneve]

Biofizikë

Doza & dozimetria
•Me fjalën dozë kuptojmë atë sasi të rrezatimit radioaktiv i cili i transmetohet një lënde të caktuar.
Dozimetria e rrezatimit radioaktiv (jonizues) paraqet ecurinë e matjes së energjisë të cilën rrezatimi jonizues ja dorzon materialit të rrezatuar.

Biofizikë

Doza e ekspozuar, doza e absorbuar & doza ekuivalente
•Doza e ekspozuar
Njësia për sasinë e rrezeve X është rentgeni R.Rentgeni definohet si sasia e rrezatimit gama ose X.
Shprehja:
X= dQ/dm
C/kg = 1R ose 1C/kg=R
Shpejtësia e dozës së ekspozuar:
X(me pikë lartë)=dX/dt

•Doza e absorbuar
D=dE/dm
Njësia është grej Gy.
1Gy=1J/kg
Shpejtësia e dozës së absorbuar:
D(me pikë lartë)=dD/dt
Njësia: 
1Gy/s=1J/kgs

•Doza ekuivalente
Është masë për dëmtimet biologjike të indeve.
H=D*Q dhe për njësi ka sivertin Sv.
D-doza e absorbuar,
Q-faktori i kualitetit.
Intensiteti i dozës ekuivalente
H(me pikë lartë)=dH/dt
Njësia:
1Sv/s=1J/kgs=1W/kg.

Biofizikë

Sistemi me gjendje gjase të njejtë
Entropia e Hartlit
p = 1/k
So= log(k)= -log(1/k)= -log(p)

Biofizikë

Sistemet me gjendje gjase të ndryshme
Entropia e Shënonit
      k
S= -∑pi logpi
      i=1
Kjo barazi është themelore në teorinë e informacionit.
So≥S

Biofizikë

Sasia e informatës
Paraqet ndryshimin e dy gjendjeve entropike tësistemit (para dhe pas marrjes së informatës):
I=S1-S2

Sistemi me gjendje gjase të njejtë:
I=log p2/p1

Biofizikë

Formula për matjen e sasisë së informatës
I= logSo = -log2  1/2 = 1 bit

Biofizikë

Si ndahen sinjalet ?
  • Sinjale diskrete 
Si madhësi fizike paraqiten si rende të shumë elementeve,ku këto elemente i takojnë një grupi të simboleve që janë të përbëra nga seria e simboleve diskrete.
  • Sinjale koninuale
Marrin të gjitha vlerat e mundshme në mes të dy vlerave kufitare kështu që janë vlera të pa shkëputshme-kontinuale.

Biofizikë

Shpejtësia e modulimeve
1/T Bauda
T-​koha elementare e intervalit

Biofizikë

Shpejtësia e dërgimit të informatës
C=S/T
Për entropinë e Hartlit:
C=log2k/T
Për entropinë e Shënonit:

C=∑k i=1 pi log(pi)/∑k i=1 Ti Pi

Biofizikë

Shkencëtarët në fizikë dhe mjekësi​​​​​​​​​​​​
Licenco dhe Galileo-Të parët matën temp. e trupit të njeriut dhe vërtetuan pa ndryshueshmërinë e saj.

Melde dich jetzt kostenfrei an um alle Karteikarten und Zusammenfassungen für Biofizikë an der Harvard University zu sehen

Singup Image Singup Image

bio an der

TU München

Bio an der

AKAD Hochschule Stuttgart

bio an der

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Bio an der

Justus-Liebig-Universität Gießen

bio an der

Universität Wien

Ähnliche Kurse an anderen Unis

Schau dir doch auch Biofizikë an anderen Unis an

Zurück zur Harvard University Übersichtsseite

Was ist StudySmarter?

Was ist StudySmarter?

StudySmarter ist eine intelligente Lernapp für Studenten. Mit StudySmarter kannst du dir effizient und spielerisch Karteikarten, Zusammenfassungen, Mind-Maps, Lernpläne und mehr erstellen. Erstelle deine eigenen Karteikarten z.B. für Biofizikë an der Harvard University oder greife auf tausende Lernmaterialien deiner Kommilitonen zu. Egal, ob an deiner Uni oder an anderen Universitäten. Hunderttausende Studierende bereiten sich mit StudySmarter effizient auf ihre Klausuren vor. Erhältlich auf Web, Android & iOS. Komplett kostenfrei. Keine Haken.

Awards

Best EdTech Startup in Europe

Awards
Awards

EUROPEAN YOUTH AWARD IN SMART LEARNING

Awards
Awards

BEST EDTECH STARTUP IN GERMANY

Awards
Awards

Best EdTech Startup in Europe

Awards
Awards

EUROPEAN YOUTH AWARD IN SMART LEARNING

Awards
Awards

BEST EDTECH STARTUP IN GERMANY

Awards