دینی یازدهم an der Harvard University | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für دینی یازدهم an der Harvard University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen دینی یازدهم Kurs an der Harvard University zu.

TESTE DEIN WISSEN
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا
به چه معنای است؟ 
مفهوم چیست ؟

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
معنی: تا به وسیله ان (اب) سرزمین مرده را زنده کنیم 
مفهوم: اب حیات بخش جهان مادی و زمین و از جمله انسان ها است 
در بحث معاد به امکان معاد و نظام مرگ و زندگی در طبیعت اشاره دارد 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
معنی و مفهوم چیست؟

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
معنی:ای کسانی که ایمان اروده اید دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید انگاه که شما را به چیزی فرا می خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد
حیات روحانی و معنوی بشر معلول و نتیجه اجابت فرمان های خدا و رسول است 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
کشف راه درست زندگی 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
به کدام قلمروهای رسالت اشاره دارد ؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
ولایت ظاهری
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
چه بعدی اجتماعی و پیروی از فروان خدا و رسول موجب حیات معنوی جامعه است؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
توحید عملی
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
اب= مایه حیات .....و ...... انسان 
دین= مایه حیات .....و ...... انسان
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
اب= مایه حیات مادی و جسمانی   انسان 
دین= مایه حیات روحانی و معنوی انسان 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
ایا می توان به مکاتب بشری اعتماد کرد و زندگی را بر اساس برنامه های انان بنا نهاد؟ 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
خیر زیرا پاسخ های احتمالی نیازمند تجربه و ازمون هستند که عمر انسان برای این تجربه محدود می باشد 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
ایا انسان می تواند تنها با تکیه بر عقل برنامه ای کامل برای سعادت خود ارائه دهد؟ 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
عقل تنها پاسخگوی کاملی نیست زیرا نیاز های برتر را نمی تواند پاسخ دهد 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
یک برنامه مناسب برای سعادت انسان چه ویژگی هایی دارد ؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
صحت: کاملا درست و قابل اعتماد باشد ( زیرا پاسخ های احتمالی نیازمند تجربه هستند که عمر انسان محدود است )
جامعیت: همه جانبه باشند ( زیرا باید به نیاز های مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
ایا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد کامل است؟

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
خیر باید ابعاد دیگر انسان ( روحی و جسمی و دنیوی و اخروی) را نیز در نظر بگیرد 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
سعادت انسان چگونه تضمین میشود ؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
پاسخ صحیح به نیاز های برتر 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
به چه معنا است و مفهوم ان چیست؟
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
معنی: و از اب هر چیزی را زنده قرار دادیم 
مفهوم: اب حیات بخش جهان مادی و اسا زندگی در جهان هستی است 

Lösung ausblenden
  • 7581 Karteikarten
  • 459 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen دینی یازدهم Kurs an der Harvard University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا
به چه معنای است؟ 
مفهوم چیست ؟

A:
معنی: تا به وسیله ان (اب) سرزمین مرده را زنده کنیم 
مفهوم: اب حیات بخش جهان مادی و زمین و از جمله انسان ها است 
در بحث معاد به امکان معاد و نظام مرگ و زندگی در طبیعت اشاره دارد 

Q:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
معنی و مفهوم چیست؟

A:
معنی:ای کسانی که ایمان اروده اید دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید انگاه که شما را به چیزی فرا می خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد
حیات روحانی و معنوی بشر معلول و نتیجه اجابت فرمان های خدا و رسول است 

Q:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟
A:
کشف راه درست زندگی 
Q:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
به کدام قلمروهای رسالت اشاره دارد ؟
A:
ولایت ظاهری
Q:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
چه بعدی اجتماعی و پیروی از فروان خدا و رسول موجب حیات معنوی جامعه است؟
A:
توحید عملی
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
اب= مایه حیات .....و ...... انسان 
دین= مایه حیات .....و ...... انسان
A:
اب= مایه حیات مادی و جسمانی   انسان 
دین= مایه حیات روحانی و معنوی انسان 
Q:
ایا می توان به مکاتب بشری اعتماد کرد و زندگی را بر اساس برنامه های انان بنا نهاد؟ 
A:
خیر زیرا پاسخ های احتمالی نیازمند تجربه و ازمون هستند که عمر انسان برای این تجربه محدود می باشد 
Q:
ایا انسان می تواند تنها با تکیه بر عقل برنامه ای کامل برای سعادت خود ارائه دهد؟ 

A:
عقل تنها پاسخگوی کاملی نیست زیرا نیاز های برتر را نمی تواند پاسخ دهد 
Q:
یک برنامه مناسب برای سعادت انسان چه ویژگی هایی دارد ؟
A:
صحت: کاملا درست و قابل اعتماد باشد ( زیرا پاسخ های احتمالی نیازمند تجربه هستند که عمر انسان محدود است )
جامعیت: همه جانبه باشند ( زیرا باید به نیاز های مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد) 
Q:
ایا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد کامل است؟

A:
خیر باید ابعاد دیگر انسان ( روحی و جسمی و دنیوی و اخروی) را نیز در نظر بگیرد 
Q:
سعادت انسان چگونه تضمین میشود ؟
A:
پاسخ صحیح به نیاز های برتر 
Q:
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
به چه معنا است و مفهوم ان چیست؟
A:
معنی: و از اب هر چیزی را زنده قرار دادیم 
مفهوم: اب حیات بخش جهان مادی و اسا زندگی در جهان هستی است 

دینی یازدهم

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden دینی یازدهم
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen دینی یازدهم