Öva Mer - Mikro! at Uppsala University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Öva mer - mikro! an der Uppsala University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Öva mer - mikro! Kurs an der Uppsala University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vilka intervaller är det för de tre fallen av elasticitet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Elastisk: -1 < x < 00

Enhetselastisk: x = -1

Perfekt oelastisk: 1 > x > 0

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Det finns några begrepp som är analoga på både produktionssidan och konsumentssidan. Vilka?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Indifferenssidan - isokvant

Isokost - budgetlinjen

MRS - MRTS

px/py = w/r


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur ser funktionerna ut för skalavkastning?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tilltagande: 2f(K,L) < f(2K,2L)

Konstant: 2f(K,L) = f(2K,2L)

Avtagande: 2f(K,L) > f(2K,2L)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är skillnaden mellan väntevärde och förväntad nytta?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Väntevärde: Det genomsnittliga utfallet vid ett lotteri. Beräkning: Utfall * Sannolikhet = Väntevärde. Om väntevärdet är samma som priset är det ett rättvist spel. 

- Förväntad nytta: Den nyttan du får av ett utfall. Beräkning: nyttan av utfall * sannorlikheten = Förväntad nytta. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad blir följderna av substitutionseffekten och inkomsteffekten?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Substitutionseffekt: När priserna stiger/sjunker och därmed förändras relativpriset. Nyttan är densamma. 

- Inkomsteffekten: Inkomsten ökar eller sjunker, vilket leder till att nyttan ökar/sjunker medan relativpriset är densamma. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka är stegen vid analysfråga?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Homo economicus: 

1. Vad är frågan. 

2. Vilken modell. Definiera variablerna. 

3. Vad är utgångsläget t.ex. preferenser, rationellt, begränsningar. 

4. Vad förändras t.ex. beskriv förändringar både i ord och i modellen.

5. Vad är prediktion dvs. vad sker.

6. Skriv en tydlig slutsats, inget politik svar. 


Beteende:

1. Hur förändras modellen om man tänker på altruism, normer, bristande rationalitet och ev kostnader. Tänk på att om man lägger till någon variabel så behöver det inte förändra slutsatsen i HE. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka modeller känner vi till?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Nytta: U(x) = X, där nyttan beror på hur mycket X som konsumeras. 

Brott: B - E - P*S > V. där b är vinsten, E är kostnader, P är sannolikheten för att åka fast, S är straff, V är legal inkomst.  

- Hedoniska prissättningsmodellen: P = L(V-C), där P är priset, L är livslängden, V är positiva egenskaper och C är negativa egenskaper. 

- Valdeltagande: B*P>C, där B är vinsten om sitt parti vinner, P är sannolikheten att man avgör valet, C är kostnaden för att rösta.

- Livscykelmodellen: Rita upp. Men handlar om att man lånar när inkomsten understiger genomsnittsinkomsten och sparar när inkomsten överstiger genomsnittsinkomsten. 

- Förväntad nytta: E(U) = P*U + (1-P)*z, där E(U) är den förväntade nyttan, P är sannolikheten för "vinst", U är vinsten, (1-p) är sannolikheten för förlust och z är förlusten. 

- Väntevärde: E(X) = P*X


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka är de fyra egenskaperna med indifferenskurvor?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Högre indifferenskurvor föredras framför lägre. (ickemättnad)

2. Indifferenskurvor är nedåtslutande (den marginella nyttan minskar ju mer man har men ökar fortfarande)

3. Indifferenskurvor korsar aldrig varandra. (om de korsar ger olika indifferenskurvor samma nytta)

4. Indifferenskurvor är inåtböjda (förutom i extremfallet med perfekta substitut). (Mer villig att byta bort varor de har mer av)


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad menas med avtagande marginalprodukt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Egenskapen att marginalprodukten av en insatsvara minskar i takt med att kvantiteten av insatsvaran ökar. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

När är en allokering paretoeffektiv? När är den paretoförbättrande?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Paretoeffektiv: MRS=MRS. När två individers indifferenskurvor tangerar varandra. 

Paretoförbättrande: När åtminstånde en individ har fått det bättre dvs. om en rik får det bättre och en fattigsindivid är konstant har det blivit en paretoförbättrande allokering. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är viktigt vid beräknings av social optimal kvantitet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. En negativ externalitet adderas på utbudsfunktionen Q eller MCp. 

2. En positiv externatlitet subtraheras på utbudsfunktionen Q eller MCp.

3. Vid skatt eller subvention ska MCe motsvara för att det ska bli effektiv allokering. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är viktigt vid beräkning av elasticitet? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Att funktionen är Q av P

2. Tänk på formeln (deltaQ/deltaP) * (P/Q)

3. Ha koll vilken variabel som du beräknar på

Lösung ausblenden
  • 3604 Karteikarten
  • 250 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Öva mer - mikro! Kurs an der Uppsala University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vilka intervaller är det för de tre fallen av elasticitet?

A:

Elastisk: -1 < x < 00

Enhetselastisk: x = -1

Perfekt oelastisk: 1 > x > 0

Q:

Det finns några begrepp som är analoga på både produktionssidan och konsumentssidan. Vilka?

A:

Indifferenssidan - isokvant

Isokost - budgetlinjen

MRS - MRTS

px/py = w/r


Q:

Hur ser funktionerna ut för skalavkastning?

A:

Tilltagande: 2f(K,L) < f(2K,2L)

Konstant: 2f(K,L) = f(2K,2L)

Avtagande: 2f(K,L) > f(2K,2L)

Q:

Vad är skillnaden mellan väntevärde och förväntad nytta?

A:

- Väntevärde: Det genomsnittliga utfallet vid ett lotteri. Beräkning: Utfall * Sannolikhet = Väntevärde. Om väntevärdet är samma som priset är det ett rättvist spel. 

- Förväntad nytta: Den nyttan du får av ett utfall. Beräkning: nyttan av utfall * sannorlikheten = Förväntad nytta. 

Q:

Vad blir följderna av substitutionseffekten och inkomsteffekten?

A:

- Substitutionseffekt: När priserna stiger/sjunker och därmed förändras relativpriset. Nyttan är densamma. 

- Inkomsteffekten: Inkomsten ökar eller sjunker, vilket leder till att nyttan ökar/sjunker medan relativpriset är densamma. 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vilka är stegen vid analysfråga?

A:

Homo economicus: 

1. Vad är frågan. 

2. Vilken modell. Definiera variablerna. 

3. Vad är utgångsläget t.ex. preferenser, rationellt, begränsningar. 

4. Vad förändras t.ex. beskriv förändringar både i ord och i modellen.

5. Vad är prediktion dvs. vad sker.

6. Skriv en tydlig slutsats, inget politik svar. 


Beteende:

1. Hur förändras modellen om man tänker på altruism, normer, bristande rationalitet och ev kostnader. Tänk på att om man lägger till någon variabel så behöver det inte förändra slutsatsen i HE. 

Q:

Vilka modeller känner vi till?

A:

- Nytta: U(x) = X, där nyttan beror på hur mycket X som konsumeras. 

Brott: B - E - P*S > V. där b är vinsten, E är kostnader, P är sannolikheten för att åka fast, S är straff, V är legal inkomst.  

- Hedoniska prissättningsmodellen: P = L(V-C), där P är priset, L är livslängden, V är positiva egenskaper och C är negativa egenskaper. 

- Valdeltagande: B*P>C, där B är vinsten om sitt parti vinner, P är sannolikheten att man avgör valet, C är kostnaden för att rösta.

- Livscykelmodellen: Rita upp. Men handlar om att man lånar när inkomsten understiger genomsnittsinkomsten och sparar när inkomsten överstiger genomsnittsinkomsten. 

- Förväntad nytta: E(U) = P*U + (1-P)*z, där E(U) är den förväntade nyttan, P är sannolikheten för "vinst", U är vinsten, (1-p) är sannolikheten för förlust och z är förlusten. 

- Väntevärde: E(X) = P*X


Q:

Vilka är de fyra egenskaperna med indifferenskurvor?

A:

1. Högre indifferenskurvor föredras framför lägre. (ickemättnad)

2. Indifferenskurvor är nedåtslutande (den marginella nyttan minskar ju mer man har men ökar fortfarande)

3. Indifferenskurvor korsar aldrig varandra. (om de korsar ger olika indifferenskurvor samma nytta)

4. Indifferenskurvor är inåtböjda (förutom i extremfallet med perfekta substitut). (Mer villig att byta bort varor de har mer av)


Q:

Vad menas med avtagande marginalprodukt?

A:

Egenskapen att marginalprodukten av en insatsvara minskar i takt med att kvantiteten av insatsvaran ökar. 

Q:

När är en allokering paretoeffektiv? När är den paretoförbättrande?

A:

Paretoeffektiv: MRS=MRS. När två individers indifferenskurvor tangerar varandra. 

Paretoförbättrande: När åtminstånde en individ har fått det bättre dvs. om en rik får det bättre och en fattigsindivid är konstant har det blivit en paretoförbättrande allokering. 

Q:

Vad är viktigt vid beräknings av social optimal kvantitet?

A:

1. En negativ externalitet adderas på utbudsfunktionen Q eller MCp. 

2. En positiv externatlitet subtraheras på utbudsfunktionen Q eller MCp.

3. Vid skatt eller subvention ska MCe motsvara för att det ska bli effektiv allokering. 

Q:

Vad är viktigt vid beräkning av elasticitet? 

A:

1. Att funktionen är Q av P

2. Tänk på formeln (deltaQ/deltaP) * (P/Q)

3. Ha koll vilken variabel som du beräknar på

Öva mer - mikro!

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Öva mer - mikro! Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Mikro

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Zum Kurs
mikro 5

Bahcesehir University

Zum Kurs
Mikrobi

University of Zagreb

Zum Kurs
mikro

Bahcesehir University

Zum Kurs
MIKRO

University of Debrecen

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Öva mer - mikro!
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Öva mer - mikro!