Makro at Uppsala University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Makro an der Uppsala University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Makro Kurs an der Uppsala University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vad betyder Solvent och Likvida medel?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Solvent: Ha positivt eget kapital

Likvid: Ha en tillräcklig mängd likvida medel till sitt förfogande. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är BNP-identiteten?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Modell: Y = C + I + IL + G + X - IM

Y = BNP. C = Privatkonsumtion. I = Investeringar. IL = Lagerinvesteringar. G = Offentliga utgifter. X = Exportutgifter. IM = Importutgifter. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

4 mål för ekonomiskpolitik enligt Rehn-Meider-modellen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Låg inflation

2. låg arbetslöshet

3. Hög tillväxt

4. jämn inkomstfördelning. 


Då detta är motstridiga mål finns det pullmedel som innebär att man drar in arbetslösa i sysselsättning och pushmedel som trycker ut sysselsatta i arbetslöshet för att uppnå låg inflation, hög tillväxt, och jämninkomstfördelning. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pengars omloppshastighet

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ett mått på hur ofta pengar används under en viss tidsperiod. Storleken styr av monetarisering och finanssektorns utveckling. Formel:

V = Totala utgifter / penningmängd 

= P * T/M

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Varför är förväntningar viktigt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det kan påverka hur framtiden blir t.ex. tror man att en hög inflation kommer ske ger det agerande utefter vilket kommer leda till ökad inflation. Vi pratar ofta om:

- Förväntad inflation vs faktisk inflation

- Förväntad realränta vs faktisk realränta 


OBS: Keynes kallade investerares irrationella kast mellan optimism och pessimism med avseende på framtida avkastningar för animal spirits. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är skillnaden mellan realt sparande och finansiellt sparande?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Realt sparande: Nettot av utgifter för köp och försäljningar av reala tillgångar plus reparationer och underhåll minus kapitalförslitning. Mer fysiskt t.ex. hus 

- Finansiell sparande: Skillnaden mellan disponibel inkomst och totala utgifter för konsumtionsvaror och reala tillgångar. T.ex. aktier och fonder

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka övriga BNP mått har vi och beskriv kort?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- BNP per Capita: BNP delat med befolkning. Det kan även vara relevant att tänka befolkningsökning när man jämför BNP och BNP per capita

- Köpkraft: Justerar utifrån prisnivån

- BNI: Värdet av inkomster som genereras av nationens permanenta befolkning under en viss period.

- NNP:  Beräknas mått med justerar för kapitalförslitningar dvs. har ett mer hållbart perspektiv. Detta kan beräknas på alla produktionsmått. 

- HDI: Human Development Index. En levnadsstandardmått som grundas i hälsa, utbildning och BNP. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är definitionen av BNP?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Värdet av den samlade produktionen av varor och tjänster för slutlig användning under en viss period (kvartal eller år). 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka 5 krav har banker?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Basregler: Internationella regleringar för att förhindra solvens- och likviditetsproblem.

- Kapitaltäckningskrav: Miniminivå för bankernas EK dividerat med riskvägda tillgångar. 

- Kontracykliska kapitalbuffertar: Krav på ökad kapitaltäckning när kredittillväxten är stark i syfte att dämpa cykler i kreditgivning. 

- Bruttosoliditetskrav: En lägsta nivå på det EK i förhållande till de icke-riskviktade tillgångarna. 

- Likviditetskrav: En lägsta nivå på reserver i förhållande till uppskattade maximala uttag av insättningar under en månad. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är en BNP-deflator?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det är den genomsnittliga prisnivån som ingår i BNP relativt ett basår. 

BNP-deflator=Nominell BNP / Real BNP

Deflator = KPI 1 / KPI 0

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Formler för de tre centrala relativmåtten på arbetsmarknaden.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Relativa arbetskraftstalet = Antalet i arbetskraften / Befolkning (15-74)

2. Sysselsättningsgrad = Antalet sysselsatta / befolkning (15-74)

3. Relativa arbetslöshetstalet = Antalet arbetslösa / antal i arbetskraften

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka fyra problem finns vid överföring?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Informations- och kontrollproblemet: t.ex. osäkerhet om betalningen

- Löptidsproblemet t.ex. få till

- Riskproblemet t.ex. sprida risker 

- Kostnadsproblemet t.ex. låga kostnader vid upprättande av kontrakt

Lösung ausblenden
  • 3604 Karteikarten
  • 250 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Makro Kurs an der Uppsala University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vad betyder Solvent och Likvida medel?

A:

Solvent: Ha positivt eget kapital

Likvid: Ha en tillräcklig mängd likvida medel till sitt förfogande. 

Q:

Vad är BNP-identiteten?

A:

Modell: Y = C + I + IL + G + X - IM

Y = BNP. C = Privatkonsumtion. I = Investeringar. IL = Lagerinvesteringar. G = Offentliga utgifter. X = Exportutgifter. IM = Importutgifter. 

Q:

4 mål för ekonomiskpolitik enligt Rehn-Meider-modellen?

A:

1. Låg inflation

2. låg arbetslöshet

3. Hög tillväxt

4. jämn inkomstfördelning. 


Då detta är motstridiga mål finns det pullmedel som innebär att man drar in arbetslösa i sysselsättning och pushmedel som trycker ut sysselsatta i arbetslöshet för att uppnå låg inflation, hög tillväxt, och jämninkomstfördelning. 

Q:

Pengars omloppshastighet

A:

Ett mått på hur ofta pengar används under en viss tidsperiod. Storleken styr av monetarisering och finanssektorns utveckling. Formel:

V = Totala utgifter / penningmängd 

= P * T/M

Q:

Varför är förväntningar viktigt?

A:

Det kan påverka hur framtiden blir t.ex. tror man att en hög inflation kommer ske ger det agerande utefter vilket kommer leda till ökad inflation. Vi pratar ofta om:

- Förväntad inflation vs faktisk inflation

- Förväntad realränta vs faktisk realränta 


OBS: Keynes kallade investerares irrationella kast mellan optimism och pessimism med avseende på framtida avkastningar för animal spirits. 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vad är skillnaden mellan realt sparande och finansiellt sparande?

A:

- Realt sparande: Nettot av utgifter för köp och försäljningar av reala tillgångar plus reparationer och underhåll minus kapitalförslitning. Mer fysiskt t.ex. hus 

- Finansiell sparande: Skillnaden mellan disponibel inkomst och totala utgifter för konsumtionsvaror och reala tillgångar. T.ex. aktier och fonder

Q:

Vilka övriga BNP mått har vi och beskriv kort?

A:

- BNP per Capita: BNP delat med befolkning. Det kan även vara relevant att tänka befolkningsökning när man jämför BNP och BNP per capita

- Köpkraft: Justerar utifrån prisnivån

- BNI: Värdet av inkomster som genereras av nationens permanenta befolkning under en viss period.

- NNP:  Beräknas mått med justerar för kapitalförslitningar dvs. har ett mer hållbart perspektiv. Detta kan beräknas på alla produktionsmått. 

- HDI: Human Development Index. En levnadsstandardmått som grundas i hälsa, utbildning och BNP. 

Q:

Vad är definitionen av BNP?

A:

Värdet av den samlade produktionen av varor och tjänster för slutlig användning under en viss period (kvartal eller år). 

Q:

Vilka 5 krav har banker?

A:

- Basregler: Internationella regleringar för att förhindra solvens- och likviditetsproblem.

- Kapitaltäckningskrav: Miniminivå för bankernas EK dividerat med riskvägda tillgångar. 

- Kontracykliska kapitalbuffertar: Krav på ökad kapitaltäckning när kredittillväxten är stark i syfte att dämpa cykler i kreditgivning. 

- Bruttosoliditetskrav: En lägsta nivå på det EK i förhållande till de icke-riskviktade tillgångarna. 

- Likviditetskrav: En lägsta nivå på reserver i förhållande till uppskattade maximala uttag av insättningar under en månad. 


Q:

Vad är en BNP-deflator?

A:

Det är den genomsnittliga prisnivån som ingår i BNP relativt ett basår. 

BNP-deflator=Nominell BNP / Real BNP

Deflator = KPI 1 / KPI 0

Q:

Formler för de tre centrala relativmåtten på arbetsmarknaden.

A:

1. Relativa arbetskraftstalet = Antalet i arbetskraften / Befolkning (15-74)

2. Sysselsättningsgrad = Antalet sysselsatta / befolkning (15-74)

3. Relativa arbetslöshetstalet = Antalet arbetslösa / antal i arbetskraften

Q:

Vilka fyra problem finns vid överföring?

A:

- Informations- och kontrollproblemet: t.ex. osäkerhet om betalningen

- Löptidsproblemet t.ex. få till

- Riskproblemet t.ex. sprida risker 

- Kostnadsproblemet t.ex. låga kostnader vid upprättande av kontrakt

Makro

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Makro Kurse im gesamten StudySmarter Universum

MARO

ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Zum Kurs
macro

University of Surrey

Zum Kurs
Macro

University of Roma "La Sapienza"

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Makro
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Makro