Konstruktivism at Uppsala University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Konstruktivism an der Uppsala University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Konstruktivism Kurs an der Uppsala University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Formellt operationellt (12+)


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

barnet kan tänka abstrakt, dvs. tänka kring sitt eget tänkande och använda abstrakta begrepp. De förstår att det oftast finns mer än ett svar på en fråga. De blir engagerade och intresserade av att diskutera moral, politik och andra viktiga frågor. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Objektpermanens


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

är barn lär sig att föremål finns även om de inte syns


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Lärarens roll

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lärarens roll är att utmana elevernas tänkande- ackommodation processer snarare än assimilation; Läraren ska inte styra barnet för mycket barnet ska undersöka själv, så att de kan uppleva kognitiva konflikter

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jean Piaget 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Han utvecklade konstruktivismen; Arbetade med frågor om hur människor gör erfarenheter/hur kognitiv anpassning går till; Han tror att tänkandet kommer före språket; Han gav nya perspektiv på hur undervisning kan organiseras  och Såg barnen som självständiga tänkande individer; Enligt Piagets kan utvecklingsstadier inte skyndas 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Undervisningssätt


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

undersökande, elevaktivitet, läraren som handledare

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mental representation


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

när barn börjar minnas och i fantasin kan ta fram olika erfarenheter. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Preoperationellt (2-6 år)


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

barnet kan hantera föremål oberoende av vad barnet gör med dem. Det har börjat tänka symbolisk, vilket speglas i dess användning av språk och fantasi. Tänkandet är egocentrisk, d.v.s det ser omvärlden bara utifrån sitt eget perspektiv. (Ingen logisk tänkande)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Konkret operationellt (6-12 år)


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

barnet kan nu tänka logisk på ett mer konsekvent sätt, men bara i samband med konkreta faktorer.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mental jämvikt


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Människor strävar efter mental jämvikt, alltså en balans mellan olika motverkande krafter i medvetandet. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Intelligens


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

är ett mått på hur bra människor är på att begripa och förstå omvärlden och det som händer i den. (Aktiv nyfikenhet är kärnan till intelligens)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Assimilation


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

innebär att nya erfarenheter läggs till de tidigare utan att några scheman behöver ändras. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ackommodation


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

kräver att man förändrar sin kunskap i enligheten med den nya  infon och erfarenheten. 


Lösung ausblenden
  • 3604 Karteikarten
  • 250 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Konstruktivism Kurs an der Uppsala University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Formellt operationellt (12+)


A:

barnet kan tänka abstrakt, dvs. tänka kring sitt eget tänkande och använda abstrakta begrepp. De förstår att det oftast finns mer än ett svar på en fråga. De blir engagerade och intresserade av att diskutera moral, politik och andra viktiga frågor. 

Q:

Objektpermanens


A:

är barn lär sig att föremål finns även om de inte syns


Q:

Lärarens roll

A:

Lärarens roll är att utmana elevernas tänkande- ackommodation processer snarare än assimilation; Läraren ska inte styra barnet för mycket barnet ska undersöka själv, så att de kan uppleva kognitiva konflikter

Q:

Jean Piaget 

A:

Han utvecklade konstruktivismen; Arbetade med frågor om hur människor gör erfarenheter/hur kognitiv anpassning går till; Han tror att tänkandet kommer före språket; Han gav nya perspektiv på hur undervisning kan organiseras  och Såg barnen som självständiga tänkande individer; Enligt Piagets kan utvecklingsstadier inte skyndas 

Q:

Undervisningssätt


A:

undersökande, elevaktivitet, läraren som handledare

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Mental representation


A:

när barn börjar minnas och i fantasin kan ta fram olika erfarenheter. 

Q:

Preoperationellt (2-6 år)


A:

barnet kan hantera föremål oberoende av vad barnet gör med dem. Det har börjat tänka symbolisk, vilket speglas i dess användning av språk och fantasi. Tänkandet är egocentrisk, d.v.s det ser omvärlden bara utifrån sitt eget perspektiv. (Ingen logisk tänkande)

Q:

Konkret operationellt (6-12 år)


A:

barnet kan nu tänka logisk på ett mer konsekvent sätt, men bara i samband med konkreta faktorer.

Q:

Mental jämvikt


A:

Människor strävar efter mental jämvikt, alltså en balans mellan olika motverkande krafter i medvetandet. 

Q:

Intelligens


A:

är ett mått på hur bra människor är på att begripa och förstå omvärlden och det som händer i den. (Aktiv nyfikenhet är kärnan till intelligens)

Q:

Assimilation


A:

innebär att nya erfarenheter läggs till de tidigare utan att några scheman behöver ändras. 

Q:

Ackommodation


A:

kräver att man förändrar sin kunskap i enligheten med den nya  infon och erfarenheten. 


Konstruktivism

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Konstruktivism Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Konstruktionslehre 2

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Konstruktivism
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Konstruktivism