Kalkylering at Uppsala University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Kalkylering an der Uppsala University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Kalkylering Kurs an der Uppsala University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vad är kalkylobjekt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det är vad som ska kalkyleras på ex. verksamhet, produkter, order, erbjudande, projekt, avdelning, investeringar mm

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Styrpaket är en modell. Beskriv kort vad som ingår. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Kulturstyrning: Klaner, värderingar, symboler. Personligheten.

- Mål och uppföljning: Planering (långsiktigt & Aktivitetsplanering), budget och prestationsmått, belöningssystem. övriga fysiska kroppen t.ex. muskler osv. 

- Administrativ styrning (Ledningsstruktur, organisationsstruktur, policyer och tillvägagångssätt). Liknas med skelettet

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär särkostnad?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den kostnad som uppstår vid ett särskilt beslut (ofta lika med rörliga kostnad)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär fast kostnad?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den är alltid samma oavsett volym. Viktigt att detta är betingat av tidshorisont t.ex. månadshyra är oftast samma på ett år men kan förändras mellan år. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är viktiga saker att tänka på vid beslutssituationer av "ovanliga" situationer?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Uppstartskostnader

- Vad händer med kunder? ex. ett annat pris kan påverka andra kunder 

-  vad händer med produkterna? ex. Störning av annan produkt

Vad händer på marknaden? ex. konjunktur


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka är de tre olika styrningarna?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Struktur (sammanhang t.ex. rutiner)

- Procedur (Planering, mål)

- Kultur (Värderingar, kraftfull men svår att styra)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är kritisk punkt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det är den punkt där Intäkter är lika med kostnader därmed ett resultat på 0. 

Formel: (Pris st x volym) - Rörliga st x volym) - Fasta kostnader = 0. 


Kritisk volym: Fasta kostnader / Täckningsbidrag per st

Kritisk omsättning: Kritisk volym x pris 

Kritisk intäkt: Fasta kostnader/ (TB st x pris st) eller Fasta kostnader / Täckningsgrad


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär särintäkt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den intäkt man får vid ett särskilt beslut. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Definitionen av ekonomistyrning

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär rörlig kostnad?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En kostnad som styr av verksamhetsvolymen, dvs. en effekt. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är säkerhetsmarginal?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det är avståndet mellan den aktuella volymen/omsättningen (eller förväntade) och den kritiska volymen/omsättningen. Formel: Aktuell - kritisk punkt = Säkerhetsmarginal.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka mått finns det?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Kassaflödesmått, redovisningsmått; avkastningsmått och vinstmått, 

Lösung ausblenden
  • 3604 Karteikarten
  • 250 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Kalkylering Kurs an der Uppsala University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vad är kalkylobjekt?

A:

Det är vad som ska kalkyleras på ex. verksamhet, produkter, order, erbjudande, projekt, avdelning, investeringar mm

Q:

Styrpaket är en modell. Beskriv kort vad som ingår. 

A:

- Kulturstyrning: Klaner, värderingar, symboler. Personligheten.

- Mål och uppföljning: Planering (långsiktigt & Aktivitetsplanering), budget och prestationsmått, belöningssystem. övriga fysiska kroppen t.ex. muskler osv. 

- Administrativ styrning (Ledningsstruktur, organisationsstruktur, policyer och tillvägagångssätt). Liknas med skelettet

Q:

Vad innebär särkostnad?

A:

Den kostnad som uppstår vid ett särskilt beslut (ofta lika med rörliga kostnad)

Q:

Vad innebär fast kostnad?

A:

Den är alltid samma oavsett volym. Viktigt att detta är betingat av tidshorisont t.ex. månadshyra är oftast samma på ett år men kan förändras mellan år. 

Q:

Vad är viktiga saker att tänka på vid beslutssituationer av "ovanliga" situationer?

A:

- Uppstartskostnader

- Vad händer med kunder? ex. ett annat pris kan påverka andra kunder 

-  vad händer med produkterna? ex. Störning av annan produkt

Vad händer på marknaden? ex. konjunktur


Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vilka är de tre olika styrningarna?

A:

- Struktur (sammanhang t.ex. rutiner)

- Procedur (Planering, mål)

- Kultur (Värderingar, kraftfull men svår att styra)

Q:

Vad är kritisk punkt?

A:

Det är den punkt där Intäkter är lika med kostnader därmed ett resultat på 0. 

Formel: (Pris st x volym) - Rörliga st x volym) - Fasta kostnader = 0. 


Kritisk volym: Fasta kostnader / Täckningsbidrag per st

Kritisk omsättning: Kritisk volym x pris 

Kritisk intäkt: Fasta kostnader/ (TB st x pris st) eller Fasta kostnader / Täckningsgrad


Q:

Vad innebär särintäkt?

A:

Den intäkt man får vid ett särskilt beslut. 

Q:

Definitionen av ekonomistyrning

A:

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål

Q:

Vad innebär rörlig kostnad?

A:

En kostnad som styr av verksamhetsvolymen, dvs. en effekt. 

Q:

Vad är säkerhetsmarginal?

A:

Det är avståndet mellan den aktuella volymen/omsättningen (eller förväntade) och den kritiska volymen/omsättningen. Formel: Aktuell - kritisk punkt = Säkerhetsmarginal.

Q:

Vilka mått finns det?

A:

Kassaflödesmått, redovisningsmått; avkastningsmått och vinstmått, 

Kalkylering

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Kalkylering Kurse im gesamten StudySmarter Universum

markering

Athanor Fachakademie für Darstellende Kunst

Zum Kurs
Web Engineering

National University of Science and Technology

Zum Kurs
Suturering

Örebro University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Kalkylering
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Kalkylering