Sample Subject at University Of Zagreb | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Sample Subject an der University of Zagreb

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Sample Subject Kurs an der University of Zagreb zu.

TESTE DEIN WISSEN
5 temeljnih sloboda životinja
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Sloboda od gladi i žeđi
Sloboda od neudobnosti
Sloboda od boli, bolesti i ozljeda 
Sloboda izražavanja vrsno specifičnog znanja
Sloboda od straha i stresa
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Higijenski ispravna voda za piće mora imati kakve osobine?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Takve da nikada ni pod kojim uvjetima ne šteti zdravlju ljudi i životinja
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Higijenski ispravna voda mora zadovoljavati vrijednosti koncentracije:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Organoleptičkih
Fizikalnih
Kemijskih
Mikrobioloških
Radioloških 
Pokazatelja tako da ne prelaze M.D.K. propisane pravilnikom
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Koji su organoleptički pokazatelji kakvoće vode? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Boja
Mutnoća
Miris
Okus
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Koji su fizikalni pokazatelji kakvoće vode? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Temperatura
pH
Vodljivost (elektroprovodljivost) vode
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Na što ukazuje visoki sadržaj nitrata? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Na pristupnost biološki otpadne tvari u krajnjem stupnju stabilizacije
Na ispiranje iz gnojenih poljoprivrednih površina 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
O čemu ovisi količina otopljenog kisika u vodi? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Temperaturi vode i barometarskom tlaku
Površini vode izložene atmosferi
Koncentraciji mineralnih soli
Količini algi

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Koji čimbenici povećavaju koncentraciju otopljenog kisika u vodi?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Snižavanje temperature
Aeracija
Fotosinteza danju
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Koji čimbenici snizuju koncentraciju otopljenog kisika u vodi?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Porast temperature
Organska i anorganska tvar
Respiracija mikroorganizama
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Što se ocjenjuje na osnovi sadržaja otopljenog kisika u vodi?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Utjecaj oksidacije otpadnih voda
Stabilnost vode za uzgoj riba i drugih organizama
Mogućnost procesa samopročišćavanja
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Što je ukupna tvrdoća vode i kako se dijeli?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ukupna tvrdoća vode je pojam koji predstavlja količinu otopljenih soli kalcija i magnezija. 
Dijeli se na:
Karbonatnu/prolaznu tvrdoću - čine ju karbonati i hidrogenkarbonati
Stalnu/neprolaznu tvrdoću - čine ju ostali anioni (sulfati, nitrati, kloridi...)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Potrebna količina vode za napajanje životinja ovisi o:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Vrsti i kategoriji životinja
Hranidbi
Fiziološkom stanju (graviditet, laktacija, bolest) 
Proizvodnosti životinja
Fizičkom naporu
Okolišnim čimbenicima
Lösung ausblenden
  • 10447 Karteikarten
  • 405 Studierende
  • 13 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Sample Subject Kurs an der University of Zagreb - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
5 temeljnih sloboda životinja
A:
Sloboda od gladi i žeđi
Sloboda od neudobnosti
Sloboda od boli, bolesti i ozljeda 
Sloboda izražavanja vrsno specifičnog znanja
Sloboda od straha i stresa
Q:
Higijenski ispravna voda za piće mora imati kakve osobine?
A:
Takve da nikada ni pod kojim uvjetima ne šteti zdravlju ljudi i životinja
Q:
Higijenski ispravna voda mora zadovoljavati vrijednosti koncentracije:
A:
Organoleptičkih
Fizikalnih
Kemijskih
Mikrobioloških
Radioloških 
Pokazatelja tako da ne prelaze M.D.K. propisane pravilnikom
Q:
Koji su organoleptički pokazatelji kakvoće vode? 
A:
Boja
Mutnoća
Miris
Okus
Q:
Koji su fizikalni pokazatelji kakvoće vode? 
A:
Temperatura
pH
Vodljivost (elektroprovodljivost) vode
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Na što ukazuje visoki sadržaj nitrata? 
A:
Na pristupnost biološki otpadne tvari u krajnjem stupnju stabilizacije
Na ispiranje iz gnojenih poljoprivrednih površina 
Q:
O čemu ovisi količina otopljenog kisika u vodi? 
A:
Temperaturi vode i barometarskom tlaku
Površini vode izložene atmosferi
Koncentraciji mineralnih soli
Količini algi

Q:
Koji čimbenici povećavaju koncentraciju otopljenog kisika u vodi?
A:
Snižavanje temperature
Aeracija
Fotosinteza danju
Q:
Koji čimbenici snizuju koncentraciju otopljenog kisika u vodi?
A:
Porast temperature
Organska i anorganska tvar
Respiracija mikroorganizama
Q:
Što se ocjenjuje na osnovi sadržaja otopljenog kisika u vodi?
A:
Utjecaj oksidacije otpadnih voda
Stabilnost vode za uzgoj riba i drugih organizama
Mogućnost procesa samopročišćavanja
Q:
Što je ukupna tvrdoća vode i kako se dijeli?
A:
Ukupna tvrdoća vode je pojam koji predstavlja količinu otopljenih soli kalcija i magnezija. 
Dijeli se na:
Karbonatnu/prolaznu tvrdoću - čine ju karbonati i hidrogenkarbonati
Stalnu/neprolaznu tvrdoću - čine ju ostali anioni (sulfati, nitrati, kloridi...)
Q:
Potrebna količina vode za napajanje životinja ovisi o:
A:
Vrsti i kategoriji životinja
Hranidbi
Fiziološkom stanju (graviditet, laktacija, bolest) 
Proizvodnosti životinja
Fizičkom naporu
Okolišnim čimbenicima
Sample Subject

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Sample Subject Kurse im gesamten StudySmarter Universum

My first subject

Universidad de Puerto Rico, Cayey

Zum Kurs
SAMPLEX

Our Lady of Fatima University

Zum Kurs
All subjects

Selkirk College

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Sample Subject
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Sample Subject