GPP at University Of Zagreb | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für GPP an der University of Zagreb

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen GPP Kurs an der University of Zagreb zu.

TESTE DEIN WISSEN

Definicija građanskog parničnog postupka?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Opća, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava, koju pruža državna pravosudna organizacija.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Što su kognicijski postupci?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Postupci koji samo određuju sadržaj pravne zaštite koju treba pružiti. Protupravno stanje u pravilu se ne otklanja pravomoćnošću presude donesene u parničnom postupku, već se pravna zaštita određena tom presudom prisilno ostvaruje u ovršnom postupku.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Na koje načine mogu 3. osobe sudjelovati u parničnom postupku?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. tako da pomažu strankama

  • zastupnici, opunomoćenici

2. radi zaštite svojih interesa 

  • umješači, imenovani prethodnici, osobe obaviještene o parnici

3. radi doprinosa ostvarenju općih zadaća pravosuđa

  • svjedoci, vještaci, ...
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Definicija GPP-a?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sustav pravnih pravila kojima se regulira sudsko ostvarivanje zaštite prava koja proistječu iz određenih građanskopravnih odnosa.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Definicija GPPP-a?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

sustav pravnih pravila kojima se regulira ostvarenje zaštite subjektivnih građanskih prava u parničnom postupku. Uređuje strukturu građanskog parničnog postupka, položaj parničnih subjekata i njihove uzajamne odnose.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Kada je iznimno dopuštena samopomoć?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Kada državna tijela nisu u mogućnosti efikasno reagirati na protupravni napad na subjektivna prava. Npr. nužna obrana, krajnja nužda, prouzročenje štete u nužnoj obrani, stanju nužde ili prilikom dopuštene samopomoći, zaštita posjeda. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Problematika odnosa parničnih pravila i građanskog materijalnog prava - razdoblja?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. rani liberalistički period

2. druga polovina XIX. stoljeća

3. suvremena znanost GPP-a

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

non liquet

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

nije jasno; formula kojom je rimski sudac izjavljivao da mu činjenično stanje nije jasno i da stoga ne može suditi

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

denegatio actionis

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

uskrata akcije; izraz se odnosi na rimski (formularni) postupak u kojemu je pretor bio ovlašten uskratiti izdavanje akcije u slučaju u kojemu je stranka tražila oblik zaštite za koji nije bila predviđena izričita actio

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Teorije granica između javnog i privatnog polja?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. teorija subjekata

2. teorija podvrgavanja

3. teorija interesa

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Što je građanskopravni spor?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Pravna stvar o kojoj sud odlučuje u parničnom postupku.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Kakva može biti pravna zaštita?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. represivna

2. preventivna

Lösung ausblenden
  • 10460 Karteikarten
  • 409 Studierende
  • 13 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen GPP Kurs an der University of Zagreb - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Definicija građanskog parničnog postupka?

A:

Opća, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava, koju pruža državna pravosudna organizacija.

Q:

Što su kognicijski postupci?

A:

Postupci koji samo određuju sadržaj pravne zaštite koju treba pružiti. Protupravno stanje u pravilu se ne otklanja pravomoćnošću presude donesene u parničnom postupku, već se pravna zaštita određena tom presudom prisilno ostvaruje u ovršnom postupku.

Q:

Na koje načine mogu 3. osobe sudjelovati u parničnom postupku?

A:

1. tako da pomažu strankama

  • zastupnici, opunomoćenici

2. radi zaštite svojih interesa 

  • umješači, imenovani prethodnici, osobe obaviještene o parnici

3. radi doprinosa ostvarenju općih zadaća pravosuđa

  • svjedoci, vještaci, ...
Q:

Definicija GPP-a?

A:

Sustav pravnih pravila kojima se regulira sudsko ostvarivanje zaštite prava koja proistječu iz određenih građanskopravnih odnosa.

Q:

Definicija GPPP-a?

A:

sustav pravnih pravila kojima se regulira ostvarenje zaštite subjektivnih građanskih prava u parničnom postupku. Uređuje strukturu građanskog parničnog postupka, položaj parničnih subjekata i njihove uzajamne odnose.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Kada je iznimno dopuštena samopomoć?

A:

Kada državna tijela nisu u mogućnosti efikasno reagirati na protupravni napad na subjektivna prava. Npr. nužna obrana, krajnja nužda, prouzročenje štete u nužnoj obrani, stanju nužde ili prilikom dopuštene samopomoći, zaštita posjeda. 

Q:

Problematika odnosa parničnih pravila i građanskog materijalnog prava - razdoblja?

A:

1. rani liberalistički period

2. druga polovina XIX. stoljeća

3. suvremena znanost GPP-a

Q:

non liquet

A:

nije jasno; formula kojom je rimski sudac izjavljivao da mu činjenično stanje nije jasno i da stoga ne može suditi

Q:

denegatio actionis

A:

uskrata akcije; izraz se odnosi na rimski (formularni) postupak u kojemu je pretor bio ovlašten uskratiti izdavanje akcije u slučaju u kojemu je stranka tražila oblik zaštite za koji nije bila predviđena izričita actio

Q:

Teorije granica između javnog i privatnog polja?

A:

1. teorija subjekata

2. teorija podvrgavanja

3. teorija interesa

Q:

Što je građanskopravni spor?

A:

Pravna stvar o kojoj sud odlučuje u parničnom postupku.

Q:

Kakva može biti pravna zaštita?

A:

1. represivna

2. preventivna

GPP

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten GPP Kurse im gesamten StudySmarter Universum

GPR

Universität Frankfurt am Main

Zum Kurs
GP

University of Dublin, Trinity College

Zum Kurs
Gped

University of the Free State

Zum Kurs
GPD

Universidad de San Andres

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden GPP
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen GPP