B2- Klasična Genetika at University Of Zagreb | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für B2- klasična genetika an der University of Zagreb

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen B2- klasična genetika Kurs an der University of Zagreb zu.

TESTE DEIN WISSEN

Određeno svojstvo koje inače pronalazimo u prirodi nazivamo ____ ______ ( +), a ono koje se od njega razlikuje ______ ________. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

DIVLJI TIP, MUTIRANO SVOJSTVO 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

TEST KRIŽANJE ?

        1 ( uniformna F1 generacija )  ili  1 : 1 ( recesivni potomci )

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

recesivni homozigot X jedinka s dominantnim fenotipom čiji nas GENOTIP zanima !

REZULTAT:

Ako se u potomstvu pojavi potomak s recesivnim fenotipom, znamo da je testirana jedinka bila HETEROZIGOT ( potrebna su 2 recesivna alela; i od majke i oca da bi se to desilo).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mendelov zakon segregacije ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Govori o tome kako su šanse o tome koji će od 2 alela ući u gametu za neku svojstvo fifty-fifty. Ovo se događa u ANAFAZI I.

Zakon segregacije potvrđen je test križanjem. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Polimorfizam ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Drugačije DNA koje ne smatramo mutacijama, npr. plave oči.

Da bi se nešto smatralo mutacijom mora ju posjedovati manje od 1 % populacije.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

F1 = uniformni heterozigoti nastali od homozigota

F2 = omjer GENOTIPA:    1:  2:  1

         omjer FENOTIPA:    3  :  1

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Križanjem nastaju 3 ljubičasta cvijeta i 1 bijeli jer se u 3/ 4 potomaka ispolijeva dominantni alel za ljubičastu boju cvijet ----> PP, Pp, Pp, pp

Ipak, omjer GENOTIPA je 1 dominantni i 1 recesivni homozigot + 1 heterozigot.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Drosophila melanogaster ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • diploidni organizam 2n=8
 • spolni način razmnožavanja
 • lako se uzgaja
 • brzo se razmnožava
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

AUTOSOMNO RECESIVNO NASLJEĐIVANJE ?

 • albinizam
 • fenilketonurija
 • Xeroderma pigmentosum
 • alkaptonurija
 • Fanconijeva anemija
 • Bloomov sindrom
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • ne pojavljuje se u svim generacijama
 • JEDNAKA UČESTALOST KOD OBA SPOLA
 • konsangvinitet ---> ispoljavanje bolesti u istim rodoslovljima (karakteristično za kraljevsku obitelj)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Albinizam ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • mutacija na kromosomu 11 p
 • potpuni izostanak melanina koji se nalazi oko jezgre i štiti DNA od štetnog UV zračenja---> IZOSTANAK MELANOSOMA, a ne MELANOCITA
 • mutacija na genu za proizvodnju enzima tirozinaze --> nalazi se u MELANOSOMIMA
 • 2 vrste: a) OCA = okulokutani (izostanak pigmenta u kosi, koži, očima)

                       b) OA = okularni (izostanak samo u očima) 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Fenilketonurija ?

     - želimo tirozin  od kojeg dobivamo MELANIN , a ne možemo ga proizvesti jer nema FENILALANIN HIDROKSILAZE---> gomilanje fenilalanina !

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • mutacija na 12 q = PAH lokus (phenilalanin hydroxilase)
 • nemogućnost pretvaranja aminokiseline FENILALANINA u aminokiselinu tirozin jer nedostaje jetreni enzim FENILALANIN HIDROKSILAZA !!!!! 
 • nedostaju proizvodi tirozina poput melaninapigmenta​​
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Alkaptonurija ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • nasljedna metabolička bolest
 • nema enzima koji je potreban za metabolizam homogentizinske kiseline koje se zbog toga luči mokraćom
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Xeroderma pigmentosum ?

        = fotolijaza, UV zračenje, oštećena epiderma

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • velik broj tumora epidermalnih stanica
 • DNA se ne može popraviti nakon pretjeranog izlaganja UV zračenju
 • fotolijaza = enzim kojeg aktivira UV zračenje pa stoga krene popravljati DNA, no kod ove bolesti ne funkcionira
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sva svojstva koje je Mendel proučavao određivali su geni koji nisu bili _____ što je olakšalo njegovo donošenje zaključaka. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

vezani

Lösung ausblenden
 • 10447 Karteikarten
 • 405 Studierende
 • 13 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen B2- klasična genetika Kurs an der University of Zagreb - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Određeno svojstvo koje inače pronalazimo u prirodi nazivamo ____ ______ ( +), a ono koje se od njega razlikuje ______ ________. 

A:

DIVLJI TIP, MUTIRANO SVOJSTVO 

Q:

TEST KRIŽANJE ?

        1 ( uniformna F1 generacija )  ili  1 : 1 ( recesivni potomci )

A:

recesivni homozigot X jedinka s dominantnim fenotipom čiji nas GENOTIP zanima !

REZULTAT:

Ako se u potomstvu pojavi potomak s recesivnim fenotipom, znamo da je testirana jedinka bila HETEROZIGOT ( potrebna su 2 recesivna alela; i od majke i oca da bi se to desilo).

Q:

Mendelov zakon segregacije ?

A:

Govori o tome kako su šanse o tome koji će od 2 alela ući u gametu za neku svojstvo fifty-fifty. Ovo se događa u ANAFAZI I.

Zakon segregacije potvrđen je test križanjem. 

Q:

Polimorfizam ?

A:

Drugačije DNA koje ne smatramo mutacijama, npr. plave oči.

Da bi se nešto smatralo mutacijom mora ju posjedovati manje od 1 % populacije.

Q:

F1 = uniformni heterozigoti nastali od homozigota

F2 = omjer GENOTIPA:    1:  2:  1

         omjer FENOTIPA:    3  :  1

A:

Križanjem nastaju 3 ljubičasta cvijeta i 1 bijeli jer se u 3/ 4 potomaka ispolijeva dominantni alel za ljubičastu boju cvijet ----> PP, Pp, Pp, pp

Ipak, omjer GENOTIPA je 1 dominantni i 1 recesivni homozigot + 1 heterozigot.


Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Drosophila melanogaster ?

A:
 • diploidni organizam 2n=8
 • spolni način razmnožavanja
 • lako se uzgaja
 • brzo se razmnožava
Q:

AUTOSOMNO RECESIVNO NASLJEĐIVANJE ?

 • albinizam
 • fenilketonurija
 • Xeroderma pigmentosum
 • alkaptonurija
 • Fanconijeva anemija
 • Bloomov sindrom
A:
 • ne pojavljuje se u svim generacijama
 • JEDNAKA UČESTALOST KOD OBA SPOLA
 • konsangvinitet ---> ispoljavanje bolesti u istim rodoslovljima (karakteristično za kraljevsku obitelj)
Q:

Albinizam ?

A:
 • mutacija na kromosomu 11 p
 • potpuni izostanak melanina koji se nalazi oko jezgre i štiti DNA od štetnog UV zračenja---> IZOSTANAK MELANOSOMA, a ne MELANOCITA
 • mutacija na genu za proizvodnju enzima tirozinaze --> nalazi se u MELANOSOMIMA
 • 2 vrste: a) OCA = okulokutani (izostanak pigmenta u kosi, koži, očima)

                       b) OA = okularni (izostanak samo u očima) 

Q:

Fenilketonurija ?

     - želimo tirozin  od kojeg dobivamo MELANIN , a ne možemo ga proizvesti jer nema FENILALANIN HIDROKSILAZE---> gomilanje fenilalanina !

A:
 • mutacija na 12 q = PAH lokus (phenilalanin hydroxilase)
 • nemogućnost pretvaranja aminokiseline FENILALANINA u aminokiselinu tirozin jer nedostaje jetreni enzim FENILALANIN HIDROKSILAZA !!!!! 
 • nedostaju proizvodi tirozina poput melaninapigmenta​​
Q:

Alkaptonurija ?

A:
 • nasljedna metabolička bolest
 • nema enzima koji je potreban za metabolizam homogentizinske kiseline koje se zbog toga luči mokraćom
Q:

Xeroderma pigmentosum ?

        = fotolijaza, UV zračenje, oštećena epiderma

A:
 • velik broj tumora epidermalnih stanica
 • DNA se ne može popraviti nakon pretjeranog izlaganja UV zračenju
 • fotolijaza = enzim kojeg aktivira UV zračenje pa stoga krene popravljati DNA, no kod ove bolesti ne funkcionira
Q:

Sva svojstva koje je Mendel proučavao određivali su geni koji nisu bili _____ što je olakšalo njegovo donošenje zaključaka. 

A:

vezani

B2- klasična genetika

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten B2- klasična genetika Kurse im gesamten StudySmarter Universum

GENETIKA 🧬🧪🔬

University of Debrecen

Zum Kurs
Genetik

SRH Hochschule für Gesundheit

Zum Kurs
Genetik

Medizinische Universität Wien

Zum Kurs
Klassische Genetik

Universität Frankfurt am Main

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden B2- klasična genetika
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen B2- klasična genetika