Základy Politologie at University Of West Bohemia | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Základy politologie an der University of West Bohemia

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Základy politologie Kurs an der University of West Bohemia zu.

TESTE DEIN WISSEN

Policy

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- zahrnuje obsahovou dimenzi politiky a její výsledky

- zahrnuje reálné výsledky politických procesů

- je realizována prost. politických aktérů a institucí

- představuje obsahovou dimenzi politiky

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Racionalismus

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- vědění je odvozeno od rozumu a logiky

- vychází z dedukce

- ignoruje smyslové poznání světa

- spíše v přírodních vědách

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Politics

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- označuje procesy formování politické vůle, motivace politických aktérů k jejich jednání

- proces politického soupeření a realizují se zde politické prohry a porážky

- představuje procedurální dimenzi politiky

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Empirismus

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

 - založený na aktuálním objektivním pozorováním fenoménu usilující o dosažení vědeckého poznání

- používání smyslů a vl. zkušenosti k dosažení poznání

- vychází z indukce

- spíše v soc. vědách

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

konference UNESCO (1948)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- politologii přiznán status samostatné vědní disciplíny

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Která slova jsou odvozena od řeckého Polis

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

politika

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Institucionální dělení výzkumu

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

základní výzkum - zaměřen na teoretické koncepty a jejich modelování

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Kořeny politologie v jiných vědních disciplínách 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

filozofie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pohledy na politologii (Duverger)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

politologie = průsečík spol. věd

politika = souvisí se všemi oblastmi lidského života

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Trojdimenzionální pojetí politiky

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

polity

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Polity

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- označuje normativní, strukturální a ústavní aspekty politiky

- vymezení hranic prostoru, ve kterém se odehrávají politické procesy

- označení a určení podmínek, v rámci kterých se odehrávají politické akty

- představuje instrumentální dimenzi politiky

- určuje celkovou strukturu politického systému

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Pojmy úředník a politik

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

M. Weber

Lösung ausblenden
  • 721 Karteikarten
  • 45 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Základy politologie Kurs an der University of West Bohemia - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Policy

A:

- zahrnuje obsahovou dimenzi politiky a její výsledky

- zahrnuje reálné výsledky politických procesů

- je realizována prost. politických aktérů a institucí

- představuje obsahovou dimenzi politiky

Q:

Racionalismus

A:

- vědění je odvozeno od rozumu a logiky

- vychází z dedukce

- ignoruje smyslové poznání světa

- spíše v přírodních vědách

Q:

Politics

A:

- označuje procesy formování politické vůle, motivace politických aktérů k jejich jednání

- proces politického soupeření a realizují se zde politické prohry a porážky

- představuje procedurální dimenzi politiky

Q:

Empirismus

A:

 - založený na aktuálním objektivním pozorováním fenoménu usilující o dosažení vědeckého poznání

- používání smyslů a vl. zkušenosti k dosažení poznání

- vychází z indukce

- spíše v soc. vědách

Q:

konference UNESCO (1948)

A:

- politologii přiznán status samostatné vědní disciplíny

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Která slova jsou odvozena od řeckého Polis

A:

politika

Q:

Institucionální dělení výzkumu

A:

základní výzkum - zaměřen na teoretické koncepty a jejich modelování

Q:

Kořeny politologie v jiných vědních disciplínách 

A:

filozofie

Q:

Pohledy na politologii (Duverger)

A:

politologie = průsečík spol. věd

politika = souvisí se všemi oblastmi lidského života

Q:

Trojdimenzionální pojetí politiky

A:

polity

Q:

Polity

A:

- označuje normativní, strukturální a ústavní aspekty politiky

- vymezení hranic prostoru, ve kterém se odehrávají politické procesy

- označení a určení podmínek, v rámci kterých se odehrávají politické akty

- představuje instrumentální dimenzi politiky

- určuje celkovou strukturu politického systému

Q:

Pojmy úředník a politik

A:

M. Weber

Základy politologie

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Základy politologie Kurse im gesamten StudySmarter Universum

základy technologie 1

Czech Technical University of Prague

Zum Kurs
Filozofie - základy

Masaryk University

Zum Kurs
Politicologie: H8

Universiteit Antwerpen

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Základy politologie
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Základy politologie