Úvod Do Metodologie Politické Vědy at University Of West Bohemia | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Úvod do metodologie politické vědy an der University of West Bohemia

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Úvod do metodologie politické vědy Kurs an der University of West Bohemia zu.

TESTE DEIN WISSEN

Úvod

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

jaké téma a jaký problém a jak autor řeší; z jakých východisek vyšel; dále zhodnocení předchozího bádání, na koho navazuje, s kým polemizuje; popis a zdůvodnění struktury práce, popis logiky textu; může být i nastínění závěru, usnadňuje práci s textem; vymezení tématu, zdůvodnění tématu, stanovení cíle, nástin užitých metod, zhodnocení literatury, popis struktury práce, zdůvodnění struktury práce

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Seznam zdrojů (bibliografie)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

je řazen podle abecedy

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Další zdroje

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

mediální výstupy

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Citace

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

přesná kopie původního výroku

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Členění vědy v minulosti: 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

nomotetické (přírodní vědy)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Prameny

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

statistiky

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Významy vědy

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

věda jako činnost

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Členění vědy v současnosti: 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

přírodní

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Věda jako metoda

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

data - otázky zodpovídá pomocí empirických dat

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Parafráze

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

přepis autorových myšlenek vlastními slovy

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Odborné zdroje

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

odborné články

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Bibliografická citace/reference

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

záznam odkazující na použité dílo v seznamu zdrojů

Lösung ausblenden
  • 721 Karteikarten
  • 45 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Úvod do metodologie politické vědy Kurs an der University of West Bohemia - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Úvod

A:

jaké téma a jaký problém a jak autor řeší; z jakých východisek vyšel; dále zhodnocení předchozího bádání, na koho navazuje, s kým polemizuje; popis a zdůvodnění struktury práce, popis logiky textu; může být i nastínění závěru, usnadňuje práci s textem; vymezení tématu, zdůvodnění tématu, stanovení cíle, nástin užitých metod, zhodnocení literatury, popis struktury práce, zdůvodnění struktury práce

Q:

Seznam zdrojů (bibliografie)

A:

je řazen podle abecedy

Q:

Další zdroje

A:

mediální výstupy

Q:

Citace

A:

přesná kopie původního výroku

Q:

Členění vědy v minulosti: 

A:

nomotetické (přírodní vědy)

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Prameny

A:

statistiky

Q:

Významy vědy

A:

věda jako činnost

Q:

Členění vědy v současnosti: 

A:

přírodní

Q:

Věda jako metoda

A:

data - otázky zodpovídá pomocí empirických dat

Q:

Parafráze

A:

přepis autorových myšlenek vlastními slovy

Q:

Odborné zdroje

A:

odborné články

Q:

Bibliografická citace/reference

A:

záznam odkazující na použité dílo v seznamu zdrojů

Úvod do metodologie politické vědy

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Úvod do metodologie politické vědy Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Metodologie

University of West Bohemia

Zum Kurs
Politicologie: H8

Universiteit Antwerpen

Zum Kurs
metodologia

Universidad de Guadalajara

Zum Kurs
metodologia

Universidad Francisco de Vitoria

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Úvod do metodologie politické vědy
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Úvod do metodologie politické vědy