Metodologie at University Of West Bohemia | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Metodologie an der University of West Bohemia

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Metodologie Kurs an der University of West Bohemia zu.

TESTE DEIN WISSEN
Co  je  to  biografie? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 •  východiskem  výzkumu  je  lidský  život  –  pokud  poznáme  logiku  lidského  života,  poznáme  i  společnost
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Recenzní  stať
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
• cílem je zhodnocení předností a omezení zkoumaných prací – rozbor a zhodnocení děl, ne pouze popis
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Úvod  
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
jaké téma a jaký problém a jak autor řeší (čeho se text týká, na jaké otázky se v něm hledají odpovědi, jaký je postup hledání odpovědí)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
deskriptivní  teorie:  
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
jednoduchá  zobecnění  empirických  zjištění,  užitečné  pro  jednotlivé  problémy
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Typy  případových  studií
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Jedinečná případová studie • problém je natolik složitý, že nemá smysl zobecňovat
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Problém  „mnoho  proměnných,  málo  případů“ 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
• souvisí s komparačními kritérii – soc. realita je složitá, proto je třeba zohledňovat řadu proměnných
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vědecké významy
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Věda jako činnost
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Původní  teoretická  stať 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
původní – vlastní nové teoretické pojetí určité problematiky
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jádro,  stať  
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 

Cílem je informovat o bádání, i v seminárních pracích nové poznatky, interpretace, pokusy o porozumění či vysvětlení
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kompilace,  kompilát  
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
compilare – vykrást (kompilace činnost, kompilát výsledek) • někdy vnímáno negativně, nepůvodní dílo, pouze seskupení cizích poznatků
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Přehledova stať
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
• často úvodní stať velkých monografií – povinná u vědeckých prací (i v BP a DP) • forma a struktura stejná jako u kompilace a komparace • před stanovením tématu seznámení s problematikou, zhodnocení možností získání literatu
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Text  anglosaského  stylu 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
jazyková úspornost, nic navíc • text sleduje myšlenkové pochody autora – pro čtenáře náročné sledovat • neoblíbené u čtenářů, těžko srozumitelná struktura a vnitřní logika textu
Lösung ausblenden
  • 721 Karteikarten
  • 45 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Metodologie Kurs an der University of West Bohemia - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Co  je  to  biografie? 
A:
 •  východiskem  výzkumu  je  lidský  život  –  pokud  poznáme  logiku  lidského  života,  poznáme  i  společnost
Q:
Recenzní  stať
A:
• cílem je zhodnocení předností a omezení zkoumaných prací – rozbor a zhodnocení děl, ne pouze popis
Q:
Úvod  
A:
jaké téma a jaký problém a jak autor řeší (čeho se text týká, na jaké otázky se v něm hledají odpovědi, jaký je postup hledání odpovědí)
Q:
deskriptivní  teorie:  
A:
jednoduchá  zobecnění  empirických  zjištění,  užitečné  pro  jednotlivé  problémy
Q:
Typy  případových  studií
A:
Jedinečná případová studie • problém je natolik složitý, že nemá smysl zobecňovat
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Problém  „mnoho  proměnných,  málo  případů“ 
A:
• souvisí s komparačními kritérii – soc. realita je složitá, proto je třeba zohledňovat řadu proměnných
Q:
Vědecké významy
A:
Věda jako činnost
Q:
Původní  teoretická  stať 
A:
původní – vlastní nové teoretické pojetí určité problematiky
Q:
Jádro,  stať  
A:
 

Cílem je informovat o bádání, i v seminárních pracích nové poznatky, interpretace, pokusy o porozumění či vysvětlení
Q:
Kompilace,  kompilát  
A:
compilare – vykrást (kompilace činnost, kompilát výsledek) • někdy vnímáno negativně, nepůvodní dílo, pouze seskupení cizích poznatků
Q:
Přehledova stať
A:
• často úvodní stať velkých monografií – povinná u vědeckých prací (i v BP a DP) • forma a struktura stejná jako u kompilace a komparace • před stanovením tématu seznámení s problematikou, zhodnocení možností získání literatu
Q:
Text  anglosaského  stylu 
A:
jazyková úspornost, nic navíc • text sleduje myšlenkové pochody autora – pro čtenáře náročné sledovat • neoblíbené u čtenářů, těžko srozumitelná struktura a vnitřní logika textu
Metodologie

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Metodologie Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Metodología

Universidad Nacional del Nordeste

Zum Kurs
metodología

Universidad Autónoma del Estado de México

Zum Kurs
metodologia

Universidad de Guadalajara

Zum Kurs
metodología

Universidad Anáhuac

Zum Kurs
metodologia

Universidad Francisco de Vitoria

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Metodologie
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Metodologie