Postępowanie Karne at University Of Wamia And Masuria In Olsztyn | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Postępowanie karne an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Postępowanie karne Kurs an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn zu.

TESTE DEIN WISSEN

3.
interes oskarżonego

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

➔ obciążające - interesują prokuratora
➔ odciążające - interesują obrońcę i oskarżonego

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koncepcja “owoców zatrutego drzewa”

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

➔ dowody pośrednio nielegalne
➔ art. 168a i b k.p.k:

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Archeologia cyfrowa

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

 bezpośrednio związana z działaniem użytkownika; zawartość plików, nośniki
czasu

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Czynniki wpływające na zdolność rozpoznania

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Subiektywne – emocje, jakieś wady, niepełnosprawności
Obiektywne – pora dnia, oślepienie słońcem, położenie
Prozopagnozja – niemożność rozpoznawania twarzy

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Okazanie osób

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bezpośrednie – osoba fizyczna do zidentyfikowania
Pośrednie – nagrania fotki, portrety pamięciowe

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

2. Zasada bezpośredniości:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

➔ dowody pierwotne np. zeznania świadka naocznego
➔ dowody wtórne - uzupełniające np. świadek ze słuchu

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

3. Metoda Reida i Backster - ułożyli listę trzech rodzajów pytań:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

➔ pytań obojętnych, które nie dotyczą sprawy
➔ pytań ściśle związane ze sprawą
➔ pytań kontrolnych

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

4. zasada przeprowadzania dowodów:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

➔ ścisły (formalny) - określony w procedurze karnej (kodeksie)
➔ swobodne - czynności dodatkowe, nie określone w kodeksie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

13. Obserwacja

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- jest tajnym sposobem śledzenia danej osoby, gdy zachodzi uzasadnione
przekonanie, iż w ten sposób uzyska się więcej wiadomości o zachowaniu się takiej osoby,
jej kontaktach miejscach częstego przebywania, stylu życia upodobaniach czy środkach
służących do poruszania się.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

15. Portret pamięciowy

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

technika kryminalistyczna polegająca na identyfikacji osób na
podstawie szczegółowego opisu cech zewnętrznych (zwłaszcza twarzy) za pomocą

jednolitej terminologii; ma formę rysunku odręcznego, formy graficznej, fotograficznej lub
grafiki.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

1. Podsłuch

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

może dotyczyć środków łączności stacjonarnej lub mobilnej może to być
rejestracja prowadzonych rozmów w pomieszczeniach lub stałych miejscach spotkań danej
osoby z innymi osobami

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

5. Daktyloskopia

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- dział techniki kryminalistycznej zajmujący się identyfikacją człowieka na
podstawie linii papilarnych i innych elementów budowy skóry, ujawnianiem ich śladów i
dostarczaniem środków dowodowych w postaci opinii biegłych z tego zakresu.

Lösung ausblenden
  • 3276 Karteikarten
  • 107 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Postępowanie karne Kurs an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

3.
interes oskarżonego

A:

➔ obciążające - interesują prokuratora
➔ odciążające - interesują obrońcę i oskarżonego

Q:

Koncepcja “owoców zatrutego drzewa”

A:

➔ dowody pośrednio nielegalne
➔ art. 168a i b k.p.k:

Q:

Archeologia cyfrowa

A:

 bezpośrednio związana z działaniem użytkownika; zawartość plików, nośniki
czasu

Q:

Czynniki wpływające na zdolność rozpoznania

A:

Subiektywne – emocje, jakieś wady, niepełnosprawności
Obiektywne – pora dnia, oślepienie słońcem, położenie
Prozopagnozja – niemożność rozpoznawania twarzy

Q:

Okazanie osób

A:

Bezpośrednie – osoba fizyczna do zidentyfikowania
Pośrednie – nagrania fotki, portrety pamięciowe

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

2. Zasada bezpośredniości:

A:

➔ dowody pierwotne np. zeznania świadka naocznego
➔ dowody wtórne - uzupełniające np. świadek ze słuchu

Q:

3. Metoda Reida i Backster - ułożyli listę trzech rodzajów pytań:

A:

➔ pytań obojętnych, które nie dotyczą sprawy
➔ pytań ściśle związane ze sprawą
➔ pytań kontrolnych

Q:

4. zasada przeprowadzania dowodów:

A:

➔ ścisły (formalny) - określony w procedurze karnej (kodeksie)
➔ swobodne - czynności dodatkowe, nie określone w kodeksie

Q:

13. Obserwacja

A:

- jest tajnym sposobem śledzenia danej osoby, gdy zachodzi uzasadnione
przekonanie, iż w ten sposób uzyska się więcej wiadomości o zachowaniu się takiej osoby,
jej kontaktach miejscach częstego przebywania, stylu życia upodobaniach czy środkach
służących do poruszania się.

Q:

15. Portret pamięciowy

A:

technika kryminalistyczna polegająca na identyfikacji osób na
podstawie szczegółowego opisu cech zewnętrznych (zwłaszcza twarzy) za pomocą

jednolitej terminologii; ma formę rysunku odręcznego, formy graficznej, fotograficznej lub
grafiki.

Q:

1. Podsłuch

A:

może dotyczyć środków łączności stacjonarnej lub mobilnej może to być
rejestracja prowadzonych rozmów w pomieszczeniach lub stałych miejscach spotkań danej
osoby z innymi osobami

Q:

5. Daktyloskopia

A:

- dział techniki kryminalistycznej zajmujący się identyfikacją człowieka na
podstawie linii papilarnych i innych elementów budowy skóry, ujawnianiem ich śladów i
dostarczaniem środków dowodowych w postaci opinii biegłych z tego zakresu.

Postępowanie karne

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Postępowanie karne Kurse im gesamten StudySmarter Universum

postpartum

University of Central Lancashire

Zum Kurs
L2 Posture

Royal College of Physicians of Ireland

Zum Kurs
Media i Komunikowanie Społeczne

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs
Planowanie przestrzenne

University of Lodz

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Postępowanie karne
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Postępowanie karne