Farmakologia Antybiotyki at University Of Wamia And Masuria In Olsztyn | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Farmakologia Antybiotyki an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Farmakologia Antybiotyki Kurs an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn zu.

TESTE DEIN WISSEN

leki penetrujące do kości

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. FLUOROCHINOLONY

2. LINKOZAMIDY (doskonale)

3. METRONIDAZOL

4. cefalosporyny 3 gen 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wymień leki (lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) osiągające stężenia terapeutyczne (wobec wrażliwych na nie zarazków) w płynie mózgowo-rdzeniowym (z uwzględnieniem podziału na te, osiągające tam stężenia terapeutyczne nawet bez obecności zapalenia i w przebiegu zapalenia).


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Dobrze penetrujące do OUN:

 • Chloramfenikol
 • Kotrimoksazol – to statyk a nie bójczy i nie pokrywają czynników etiologicznych zapalenia OUN
 • Linezolid – j.w
 • Metronidazol
 • Pefloksacyna - Skuteczne w leczeniu infekcji OUN wywołanych przez bakterie Gram-ujemne tlenowe; stężenia prawdopodobnie za niskie, aby skutecznie leczyć meningitis wywołane przez bakterie z rodz. Streptococcus
 • Rifampicyna

Dobrze penetrujące tylko w przebiegu zapalenia:

 • Ampicylina
 • niektóre cefalosporyny III generacji: cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, ceftyzoksym
 • niektóre fluorochinolony: enrofloksacyna, cyprofloksacyna, ofloksacyna, moksyfloksacyna
 • karbapenemy - nie jest zalecane w zakażeniach OUN z uwagi jego działanie neurotoksyczne (drgawki)
 • wankomycyna
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dlaczego nie łączy się bójczych ze statycznymi i jakie są wyjątki

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

nie łączy się ich bo bójcze działają tylko na komórki intensywnie wzrastające i proliferujące 

wyjątek: kojarzenie klindamycyny z antybiotykiem cefalosporynowym, bądź fluorochinolonem 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wskazania i cele leczenia skojarzonego 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Cel: POSZERZENIE spektrum działania
  Wskazania: 
 • Posocznica 
 • Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego z podejrzeniem infekcji tlenowcow i beztlenowców
 • Terapia interwencyjna - zakażenie zagrażające życiu 
 • Zakażenie mieszane tlenowce i beztlenowce
 • Poszerza się najczęściej o beztlenowce np.
FLUOROCHINOLONY + metronidazol lub linkozamid
Streptomycyna + BENZYLOPENICYLINA 
Spiramycyna + metronidazol 
Cel: SPOTĘGOWANIE efektu bakteriobójczego wobec danego zarazka
  Wskazania: 
 • Bruceloza psów 
 • Niektóre zakażenia wywołane MRSA i pseudomonas aerguinosa ( szczególnie gdy wyizolowane szczepynie są wrażliwe na żaden z leków)
 • Inne zakażenia wywołane przez zidentyfikowany czynik, który nie podaje się terapii pojedynczym lekiem
Zasadniczo, spotęgowanie efektu patogen znajduje się w spektrum działania obu stosowanych leków np. 
Antybiotyki b- laktamowe + aminoglikozyd -> gram + tlenowe ziarenkowce 
Wankomycyna + IMIPENEM/ aminoglikozyd -> staphylococcus aureus 
Znane są przypadki potencjalizacji wobec zarazka, którego dany lek nie pokrywa 
Spiramycyna (g + t i by) + metronidazol ( bt g- i +)  -> staphylococcus aureus ( g+) 
Cel: zmniejszenie ryzyka selekcji szczepów opornych 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
leki przechodzące do cieczy wodnistej oka 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. AMPICYLINA

2. fluorochinolony: ENRO, LEWO, MARBO, MOKSY - FLOKSACYNA 

3. cefalosporyny 3 generacji parenteralnie: CEFATOKSYM, CEFITRIAKSON, CEFTAZYDYM, CEFTYZOKSYM

4. imipenem 

5. linezolid

6. chloramfenikol

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Leki dobrze penetrujące do OUN w obecności zapalenia 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. AMPICYLINA 

2. niektóre cefalosporyny 3 generacji pod. parenteralnie: CEFATOKSYM, CEFITRIAKSOM, CEFATAZYDYM 

3. karbapenemy 

4. wankomycyna

5. FLUOROCHINOLONY ENRO CYPRO OFLO MOKSY 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

w jakim przypadki leki bójcze przeważają nad statycznymi?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. ciężkie infekcje bezpośrednio zagrażające życiu np. sepsa

2. W infekcjach zlokalizowanych w obszarach o mniejszej możliwości skutecznej odpowiedzi immunologicznej ze strony gospodarza, np. w przebiegu zakażenia wsierdzia, czy rogówki; w tych przypadkach bakterie znajdują się w rejonie, gdzie mogą się swobodnie namnażać bez interwencji komórek fagocytarnych. 

3. U pacjentów z immunosupresją (ma się tu na myśli pacjentów zarówno pacjentów z immunosupresją o charakterze chorobowym, jak i przyjmujących leki immunosupresyjne), szczególnie z neutropenią, preferuje się leki bakteriobójcze, gdyż nie ma pewności, czy ich układ immunologiczny będzie na tyle wydolny, aby doprowadzić do likwidacji już istniejących patogenów w organizmie. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
leki przechodzące do rdzenia nerki objętego zakażeniem 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. FLUOROCHINOLONY (enrofloksacyna)

2. aminoglikozydy

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Leki dobrze penetrujące do OUN

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. CHLORAMFENIKOL

2. KOTRIMOKSAZOL

3. LINEZOLID

są to statyki a zapalenia OUN trzeba bójczych 

4. METRONIDAZOL

5. PEFLOKSACYNA

6. RYFAMPICYNA 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

leczenie skorygowane 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

zamiana leku na inny w przypadku:

 • niepowodzenia terapeutycznego  (brak wyraźnej poprawy)
 • wystąpienie nadwrażliwości lub nietolerancji na lek I rzutu

wybór leku II rzutu opiera się na wynik antybiogramu lub wytyczne 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

terapia deeskalacyjna

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

gdy wdrożona antybiotykoterapia empiryczna jest skuteczna a w jej trakcie uzyska się wynik antybiogramu można zamienić lek na środek o możliwie najwęższym spektrum działania (o najmniejszej toksyczności i wysokiej aktywności wobec danego patogenu) 

 • gdy wybrano lek o bardzo szerokim zakresie przy ciężkich zakażeniach lub przy leczeniach skojarzonych
 • Zawężenie działania antybiotyku zmniejsza negatywne działanie na florę sparofityczna pacjenta 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Leki przenikające barierę krew-gruczoł krokowy
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1. FLUOROCHINOLONY ( ENROFLOKSACYNA, cyprofloksacyna) 
2. kotrimoksazol 
3. doksycyklina
4. klindamycyna
5. Erytromycyna 
Lösung ausblenden
 • 3276 Karteikarten
 • 107 Studierende
 • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Farmakologia Antybiotyki Kurs an der University of Wamia and Masuria in Olsztyn - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

leki penetrujące do kości

A:

1. FLUOROCHINOLONY

2. LINKOZAMIDY (doskonale)

3. METRONIDAZOL

4. cefalosporyny 3 gen 

Q:

Wymień leki (lub nazwę grupy leków, jeżeli dotyczy to wszystkich substancji z danej grupy) osiągające stężenia terapeutyczne (wobec wrażliwych na nie zarazków) w płynie mózgowo-rdzeniowym (z uwzględnieniem podziału na te, osiągające tam stężenia terapeutyczne nawet bez obecności zapalenia i w przebiegu zapalenia).


A:

Dobrze penetrujące do OUN:

 • Chloramfenikol
 • Kotrimoksazol – to statyk a nie bójczy i nie pokrywają czynników etiologicznych zapalenia OUN
 • Linezolid – j.w
 • Metronidazol
 • Pefloksacyna - Skuteczne w leczeniu infekcji OUN wywołanych przez bakterie Gram-ujemne tlenowe; stężenia prawdopodobnie za niskie, aby skutecznie leczyć meningitis wywołane przez bakterie z rodz. Streptococcus
 • Rifampicyna

Dobrze penetrujące tylko w przebiegu zapalenia:

 • Ampicylina
 • niektóre cefalosporyny III generacji: cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, ceftyzoksym
 • niektóre fluorochinolony: enrofloksacyna, cyprofloksacyna, ofloksacyna, moksyfloksacyna
 • karbapenemy - nie jest zalecane w zakażeniach OUN z uwagi jego działanie neurotoksyczne (drgawki)
 • wankomycyna
Q:

dlaczego nie łączy się bójczych ze statycznymi i jakie są wyjątki

A:

nie łączy się ich bo bójcze działają tylko na komórki intensywnie wzrastające i proliferujące 

wyjątek: kojarzenie klindamycyny z antybiotykiem cefalosporynowym, bądź fluorochinolonem 

Q:
Wskazania i cele leczenia skojarzonego 
A:
Cel: POSZERZENIE spektrum działania
  Wskazania: 
 • Posocznica 
 • Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego z podejrzeniem infekcji tlenowcow i beztlenowców
 • Terapia interwencyjna - zakażenie zagrażające życiu 
 • Zakażenie mieszane tlenowce i beztlenowce
 • Poszerza się najczęściej o beztlenowce np.
FLUOROCHINOLONY + metronidazol lub linkozamid
Streptomycyna + BENZYLOPENICYLINA 
Spiramycyna + metronidazol 
Cel: SPOTĘGOWANIE efektu bakteriobójczego wobec danego zarazka
  Wskazania: 
 • Bruceloza psów 
 • Niektóre zakażenia wywołane MRSA i pseudomonas aerguinosa ( szczególnie gdy wyizolowane szczepynie są wrażliwe na żaden z leków)
 • Inne zakażenia wywołane przez zidentyfikowany czynik, który nie podaje się terapii pojedynczym lekiem
Zasadniczo, spotęgowanie efektu patogen znajduje się w spektrum działania obu stosowanych leków np. 
Antybiotyki b- laktamowe + aminoglikozyd -> gram + tlenowe ziarenkowce 
Wankomycyna + IMIPENEM/ aminoglikozyd -> staphylococcus aureus 
Znane są przypadki potencjalizacji wobec zarazka, którego dany lek nie pokrywa 
Spiramycyna (g + t i by) + metronidazol ( bt g- i +)  -> staphylococcus aureus ( g+) 
Cel: zmniejszenie ryzyka selekcji szczepów opornych 
Q:
leki przechodzące do cieczy wodnistej oka 


A:

1. AMPICYLINA

2. fluorochinolony: ENRO, LEWO, MARBO, MOKSY - FLOKSACYNA 

3. cefalosporyny 3 generacji parenteralnie: CEFATOKSYM, CEFITRIAKSON, CEFTAZYDYM, CEFTYZOKSYM

4. imipenem 

5. linezolid

6. chloramfenikol

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Leki dobrze penetrujące do OUN w obecności zapalenia 


A:

1. AMPICYLINA 

2. niektóre cefalosporyny 3 generacji pod. parenteralnie: CEFATOKSYM, CEFITRIAKSOM, CEFATAZYDYM 

3. karbapenemy 

4. wankomycyna

5. FLUOROCHINOLONY ENRO CYPRO OFLO MOKSY 

Q:

w jakim przypadki leki bójcze przeważają nad statycznymi?

A:

1. ciężkie infekcje bezpośrednio zagrażające życiu np. sepsa

2. W infekcjach zlokalizowanych w obszarach o mniejszej możliwości skutecznej odpowiedzi immunologicznej ze strony gospodarza, np. w przebiegu zakażenia wsierdzia, czy rogówki; w tych przypadkach bakterie znajdują się w rejonie, gdzie mogą się swobodnie namnażać bez interwencji komórek fagocytarnych. 

3. U pacjentów z immunosupresją (ma się tu na myśli pacjentów zarówno pacjentów z immunosupresją o charakterze chorobowym, jak i przyjmujących leki immunosupresyjne), szczególnie z neutropenią, preferuje się leki bakteriobójcze, gdyż nie ma pewności, czy ich układ immunologiczny będzie na tyle wydolny, aby doprowadzić do likwidacji już istniejących patogenów w organizmie. 

Q:
leki przechodzące do rdzenia nerki objętego zakażeniem 


A:

1. FLUOROCHINOLONY (enrofloksacyna)

2. aminoglikozydy

Q:

Leki dobrze penetrujące do OUN

A:

1. CHLORAMFENIKOL

2. KOTRIMOKSAZOL

3. LINEZOLID

są to statyki a zapalenia OUN trzeba bójczych 

4. METRONIDAZOL

5. PEFLOKSACYNA

6. RYFAMPICYNA 

Q:

leczenie skorygowane 

A:

zamiana leku na inny w przypadku:

 • niepowodzenia terapeutycznego  (brak wyraźnej poprawy)
 • wystąpienie nadwrażliwości lub nietolerancji na lek I rzutu

wybór leku II rzutu opiera się na wynik antybiogramu lub wytyczne 

Q:

terapia deeskalacyjna

A:

gdy wdrożona antybiotykoterapia empiryczna jest skuteczna a w jej trakcie uzyska się wynik antybiogramu można zamienić lek na środek o możliwie najwęższym spektrum działania (o najmniejszej toksyczności i wysokiej aktywności wobec danego patogenu) 

 • gdy wybrano lek o bardzo szerokim zakresie przy ciężkich zakażeniach lub przy leczeniach skojarzonych
 • Zawężenie działania antybiotyku zmniejsza negatywne działanie na florę sparofityczna pacjenta 
Q:
Leki przenikające barierę krew-gruczoł krokowy
A:
1. FLUOROCHINOLONY ( ENROFLOKSACYNA, cyprofloksacyna) 
2. kotrimoksazol 
3. doksycyklina
4. klindamycyna
5. Erytromycyna 
Farmakologia Antybiotyki

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Farmakologia Antybiotyki Kurse im gesamten StudySmarter Universum

farmakologi

Växjö University

Zum Kurs
Farmakologi

Aalborg University

Zum Kurs
Farmakologi

Lund University

Zum Kurs
Farmakologi

University College of Borås

Zum Kurs
Farmakologia 2

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Farmakologia Antybiotyki
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Farmakologia Antybiotyki