Biokjemi at University Of Tromsø | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Biokjemi an der University of Tromsø

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Biokjemi Kurs an der University of Tromsø zu.

TESTE DEIN WISSEN

Beskriv forskjellen på substratkonsentrasjonens effekt på en ikke-katalysert reaksjon og på en enzymkatalysert reaksjon

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hastigheten av en ikke-katalyserende reaksjon vil fordobles, for hver gang substrratkonsenstrasjonen fordobles
-uten katalysator går det tregt

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Angi de forskjellige bindingstypene i alkaner, alken og alkyner

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Alkan: enkelt binding (Etan)

Alken: dobbeltbinding (Eten)

Alkyl: trippelbinding (Etyn) 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv det aktive setet!

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Et avgrenset område på enzymets overflate, hvor substratet bindes og selve katalyseringen skjer.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Angi forskjellene på et alifatisk og et aromatisk hydokarbon

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Alifatisk: 

- bundet sammen i åpne kjeder

- deles inn i alkan, alken, alkyl


Aromatisk:

- inneholder et skjellet av karbonatomer, som er bundet sammen i en ring

-benzenring

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er lysosomer?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lysosome er cellens fordøyeøsesorgang

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva menes med en alkylgruppe

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- uparret elektron 

- Dannes når et hydrogen atom fjernes fra et alkan

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv enzymgruppespesifisitet

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Et enzym kan katalyserer samme reaksjonstype med flere nært beslektede substrater ( inneholder samme funksjonelle gruppe)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvordan får enzymene navn?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

De første kjente enzymene, for eksempel pepsin, fikk spesielle navn. Etter hvert ble det vanlig å gi enzymet navn etter substratet og legge til endelsen -ase.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv absolutt enzymspesifisitet

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Enzymets spesifistitet sørger for at det bare kan binde et spesifikt substrat eller flere lignende substrater

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilken av de vanligste aminosyrer er ikke en primær aminosyre?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Prolin

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilke egenskaper har enzymer?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Enzymer senker den nødvendige aktiveringsenergien, øker reaksjonshastigheten


Gjør det mulig for cellene å trekke energi ut av næringsmidlene


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Aminosyrene deles inn i 4 aminosyreklasser. Hvilke? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Upolare aminosyrer

- Polar aminosyrer

-Sure aminosyrer

-Basiske aminosyrer

Lösung ausblenden
  • 2396 Karteikarten
  • 71 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Biokjemi Kurs an der University of Tromsø - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Beskriv forskjellen på substratkonsentrasjonens effekt på en ikke-katalysert reaksjon og på en enzymkatalysert reaksjon

A:

Hastigheten av en ikke-katalyserende reaksjon vil fordobles, for hver gang substrratkonsenstrasjonen fordobles
-uten katalysator går det tregt

Q:

Angi de forskjellige bindingstypene i alkaner, alken og alkyner

A:

Alkan: enkelt binding (Etan)

Alken: dobbeltbinding (Eten)

Alkyl: trippelbinding (Etyn) 

Q:

Beskriv det aktive setet!

A:

Et avgrenset område på enzymets overflate, hvor substratet bindes og selve katalyseringen skjer.

Q:

Angi forskjellene på et alifatisk og et aromatisk hydokarbon

A:

Alifatisk: 

- bundet sammen i åpne kjeder

- deles inn i alkan, alken, alkyl


Aromatisk:

- inneholder et skjellet av karbonatomer, som er bundet sammen i en ring

-benzenring

Q:

Hva er lysosomer?

A:

Lysosome er cellens fordøyeøsesorgang

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Hva menes med en alkylgruppe

A:

- uparret elektron 

- Dannes når et hydrogen atom fjernes fra et alkan

Q:

Beskriv enzymgruppespesifisitet

A:

Et enzym kan katalyserer samme reaksjonstype med flere nært beslektede substrater ( inneholder samme funksjonelle gruppe)

Q:

Hvordan får enzymene navn?

A:

De første kjente enzymene, for eksempel pepsin, fikk spesielle navn. Etter hvert ble det vanlig å gi enzymet navn etter substratet og legge til endelsen -ase.

Q:

Beskriv absolutt enzymspesifisitet

A:

Enzymets spesifistitet sørger for at det bare kan binde et spesifikt substrat eller flere lignende substrater

Q:

Hvilken av de vanligste aminosyrer er ikke en primær aminosyre?

A:

Prolin

Q:

Hvilke egenskaper har enzymer?

A:

Enzymer senker den nødvendige aktiveringsenergien, øker reaksjonshastigheten


Gjør det mulig for cellene å trekke energi ut av næringsmidlene


Q:

Aminosyrene deles inn i 4 aminosyreklasser. Hvilke? 

A:

- Upolare aminosyrer

- Polar aminosyrer

-Sure aminosyrer

-Basiske aminosyrer

Biokjemi

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Biokjemi Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Bio

Bergische Universität Wuppertal

Zum Kurs
Bio

Universität Wien

Zum Kurs
Biokjemi II

University of Oslo

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Biokjemi
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Biokjemi