Biofizika at University Of Pannonia | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Biofizika an der University of Pannonia

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Biofizika Kurs an der University of Pannonia zu.

TESTE DEIN WISSEN

passzív és aktív transzportok


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

passzív t.: diffúzióból és facilált diffúzióból áll. A facilálton belül van a carrier fehérje és a csatorna fehérje amik szolgáltathatják. a membrán jellege befolyásolja és nem szükséges energiabefektetés. 

aktív transzprot: carrier fehérjékkel valósul meg, van energiabefektetés. elektrokémiai potenciál gradiens ellen kell dolgozni.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

extenzív és intenzív tulajdonságok

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

extenzív tulajdonságok: állapotjelzők, melyek a rendszer tömegétől függenek (pl. V, U, m), homogén elsőrendű függvényekkel lehet megadni őket, additívak

intenzív tulajdonságok: állapotjelzők, melyek függetlenek a rendszer tömegétől, nem additívak (pl: p, T), megadhatók független extenzív állapotjelzők függvényeként, ezeket állapotegyenletekenke nevezzük, az állapotegyenletek homogén zérusrendű függvényekkel adhatók meg


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

membránpotenciál

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A sejtmembrán két oldala közt kialakuló elektromos potenciálkülönbség (V).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

facitált diffúzió

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • passzív diffúziónál jóval gyorsabb
 • szelektív
 • telíthető
 • szabályozható, vezérelhető
 • ioncsatorna fehérjék
 • karrierfehérjék
 • ionofórok (mobilis ionkarrierek, csatornaképzők)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

lézerek

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • működési alapjuk a kényszerített emisszió, populáció inverzió, optikai rezonancia
 • alapfelépítésük szerepe a stimulált emisszió erősítése (spontánnal szemben)
 • aktív közeg anyaga lehet gáz, fémgőz, oldat, szennyezett kristály
 • követelmény: megfelelő energiájú átmenetek, pop. inverzió létrehozásának lehetősége (áltlában több energiaszintnek van szerepe
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

pumpálás

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A lézer működési elve a fény gerjesztésén alapul. Az aktív környezetből energiát pumpálnak a rezonátorba, amiben gerjesztik a rezonátorban jelenlevő elektronokat. Az alapállapotba visszaeső elektronok fotonokat bocsátanak ki amelyek a rezonátorban további elektronokat gerjesztenek, stimulálnak. A nagy energiájú fotonok a rezonátor egy féláteresztő tükrén át lépnek ki. A kilépő fénynyaláb koncentrált és egységes hullámhosszú

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

hőmérsékleti sugárzás


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSENMinden 0 Kelvinnél magasabb hőmérsékletű részecske/anyag sugároz a hőmérsékletéből adódóan, ha a hőmérséklete egy bizonyos szint fölé ér, ez már al átható fény tartományába is átmehet.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

lumineszencia

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

kémiai/mechanikai munkát vesznek fel, majd bocsájtják ki. nem termikus eredetű fénykibocsájtás.

fluoreszencia:

: gyors a fénykibocsátás. A fluoreszkálás egy fizikai jelenség, melynek során egy anyag elnyel (abszorbeál) különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat, és ennek hatására fényt bocsát ki a bejövő sugárzástól eltérő hullámhosszon. pl a kövek melyeket ha megvilágítunk UV fel akkor látható fénytartományban azonnal sugáriznak ki fényt, de ha az UV t elvesszük abbahagyják

foszforeszencia:

lassú a fénykibocsátás. Szemben a fluoreszkálással, a foszforeszkáló anyag nem azonnal sugározza ki azt a sugárzást, amelyet korábban abszorbeált. Pl a matricák melyek elnyelik a fényt és később sötétben világítanak.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

fluoreszencia

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

gyors a fénykibocsátás. A fluoreszkálás egy fizikai jelenség, melynek során egy anyag elnyel (abszorbeál) különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat, és ennek hatására fényt bocsát ki a bejövő sugárzástól eltérő hullámhosszon. pl a kövek melyeket ha megvilágítunk UV fel akkor látható fénytartományban azonnal sugáriznak ki fényt, de ha az UV t elvesszük abbahagyják

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

foszforeszencia

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

lassú a fénykibocsátás. Szemben a fluoreszkálással, a foszforeszkáló anyag nem azonnal sugározza ki azt a sugárzást, amelyet korábban abszorbeált. Pl a matricák melyek elnyelik a éfnyt és később sötétben világítanak.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Stokes féle eltolódás

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Emissziós spektrum maximuma eltolódik a nagyobb hullámhosszok irányába, ez energiaveszteséggel jár.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ozmózis

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A féligáteresztő membrán az oldott anyag nagyobb méretű részecskéinek áthatolását megakadályozza, de az oldószerét lehetővé teszi. Ennek következtében fellépő egyirányú anyagáramlás az ozmózis.

Oka a kémiai potenciálgradiens amely a membrán két oldalán levő, eltérő koncentrációjú folyadékok közt fennáll.

A folyamat addig tart amíg a kémiai potenciálok ki nem egyenlítődnek.

Lösung ausblenden
 • 1361 Karteikarten
 • 41 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Biofizika Kurs an der University of Pannonia - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

passzív és aktív transzportok


A:

passzív t.: diffúzióból és facilált diffúzióból áll. A facilálton belül van a carrier fehérje és a csatorna fehérje amik szolgáltathatják. a membrán jellege befolyásolja és nem szükséges energiabefektetés. 

aktív transzprot: carrier fehérjékkel valósul meg, van energiabefektetés. elektrokémiai potenciál gradiens ellen kell dolgozni.

Q:

extenzív és intenzív tulajdonságok

A:

extenzív tulajdonságok: állapotjelzők, melyek a rendszer tömegétől függenek (pl. V, U, m), homogén elsőrendű függvényekkel lehet megadni őket, additívak

intenzív tulajdonságok: állapotjelzők, melyek függetlenek a rendszer tömegétől, nem additívak (pl: p, T), megadhatók független extenzív állapotjelzők függvényeként, ezeket állapotegyenletekenke nevezzük, az állapotegyenletek homogén zérusrendű függvényekkel adhatók meg


Q:

membránpotenciál

A:

A sejtmembrán két oldala közt kialakuló elektromos potenciálkülönbség (V).

Q:

facitált diffúzió

A:
 • passzív diffúziónál jóval gyorsabb
 • szelektív
 • telíthető
 • szabályozható, vezérelhető
 • ioncsatorna fehérjék
 • karrierfehérjék
 • ionofórok (mobilis ionkarrierek, csatornaképzők)
Q:

lézerek

A:
 • működési alapjuk a kényszerített emisszió, populáció inverzió, optikai rezonancia
 • alapfelépítésük szerepe a stimulált emisszió erősítése (spontánnal szemben)
 • aktív közeg anyaga lehet gáz, fémgőz, oldat, szennyezett kristály
 • követelmény: megfelelő energiájú átmenetek, pop. inverzió létrehozásának lehetősége (áltlában több energiaszintnek van szerepe
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

pumpálás

A:

A lézer működési elve a fény gerjesztésén alapul. Az aktív környezetből energiát pumpálnak a rezonátorba, amiben gerjesztik a rezonátorban jelenlevő elektronokat. Az alapállapotba visszaeső elektronok fotonokat bocsátanak ki amelyek a rezonátorban további elektronokat gerjesztenek, stimulálnak. A nagy energiájú fotonok a rezonátor egy féláteresztő tükrén át lépnek ki. A kilépő fénynyaláb koncentrált és egységes hullámhosszú

Q:

hőmérsékleti sugárzás


A:Minden 0 Kelvinnél magasabb hőmérsékletű részecske/anyag sugároz a hőmérsékletéből adódóan, ha a hőmérséklete egy bizonyos szint fölé ér, ez már al átható fény tartományába is átmehet.

Q:

lumineszencia

A:

kémiai/mechanikai munkát vesznek fel, majd bocsájtják ki. nem termikus eredetű fénykibocsájtás.

fluoreszencia:

: gyors a fénykibocsátás. A fluoreszkálás egy fizikai jelenség, melynek során egy anyag elnyel (abszorbeál) különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat, és ennek hatására fényt bocsát ki a bejövő sugárzástól eltérő hullámhosszon. pl a kövek melyeket ha megvilágítunk UV fel akkor látható fénytartományban azonnal sugáriznak ki fényt, de ha az UV t elvesszük abbahagyják

foszforeszencia:

lassú a fénykibocsátás. Szemben a fluoreszkálással, a foszforeszkáló anyag nem azonnal sugározza ki azt a sugárzást, amelyet korábban abszorbeált. Pl a matricák melyek elnyelik a fényt és később sötétben világítanak.

Q:

fluoreszencia

A:

gyors a fénykibocsátás. A fluoreszkálás egy fizikai jelenség, melynek során egy anyag elnyel (abszorbeál) különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat, és ennek hatására fényt bocsát ki a bejövő sugárzástól eltérő hullámhosszon. pl a kövek melyeket ha megvilágítunk UV fel akkor látható fénytartományban azonnal sugáriznak ki fényt, de ha az UV t elvesszük abbahagyják

Q:

foszforeszencia

A:

lassú a fénykibocsátás. Szemben a fluoreszkálással, a foszforeszkáló anyag nem azonnal sugározza ki azt a sugárzást, amelyet korábban abszorbeált. Pl a matricák melyek elnyelik a éfnyt és később sötétben világítanak.

Q:

Stokes féle eltolódás

A:

Emissziós spektrum maximuma eltolódik a nagyobb hullámhosszok irányába, ez energiaveszteséggel jár.


Q:

Ozmózis

A:

A féligáteresztő membrán az oldott anyag nagyobb méretű részecskéinek áthatolását megakadályozza, de az oldószerét lehetővé teszi. Ennek következtében fellépő egyirányú anyagáramlás az ozmózis.

Oka a kémiai potenciálgradiens amely a membrán két oldalán levő, eltérő koncentrációjú folyadékok közt fennáll.

A folyamat addig tart amíg a kémiai potenciálok ki nem egyenlítődnek.

Biofizika

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Biofizika Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Biofilm

Aalborg University

Zum Kurs
biofisica 2

Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias

Zum Kurs
biofisica

Universidad Nacional del Nordeste

Zum Kurs
biofisica

Universidad del Norte

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Biofizika
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Biofizika