DESCARTES - Meditasjoner Over Filosofiens Grunnlag at University Of Oslo | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag an der University of Oslo

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag Kurs an der University of Oslo zu.

TESTE DEIN WISSEN
Hva ledet han mot?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Erkjennelses teoretiske spørsmål (epistemologiske) 
Undrer over om vi kan stole på vår egen erkjennelse
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hvem er Rene Descartes?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Den moderne filosofis grunnlegger - en ny retning 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hvordan var det på 1600 - tallet?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Samfunnet var kritisk til vitenskapen.
Kirken hadde aktiv kamp mot nye forskere
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva var Descartes?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Forsker, matematiker deretter filosof 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva er den metodiske tvil?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Utgangspunktet for Descartes til å tvile på alt, for å slik kunne finne er sikkert punkt som det er umulig å tvile på
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva går den metodiske tvil ut på?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
At man søker sannhet, men trenger en metode for å finne den
Man kan ikke stole på sansene sine, siden de kan svikte deg
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva er drømme argumentet?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Vi kan ikke være sikre på om vi drømmer eller er våkne.

Den som drømmer, dikter opp det han sanser - det vi sanser i drømmene er fiksjon med opphav i vårt eget hode, og ikke den fysiske virkelighet
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva er demonsargumentet?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Fornuften gir oss at 2+3= 5 uansett om man er våken eller drømmer
Fornuften kan man tvile på
Vi har derfor en gud og en ond ånd
Hvor den onde ånden er allmektig og bedrar oss
Den onde ånden narrer oss til å tro at 2+3= 5 når summen i virkeligheten er noe annent
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hvordan er den onde ånden til hjelp?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Om ånden bedrar han slik at han tar feil i det han tror er riktig, kan han likevel tvile - om han tviler er han til
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva betyr cogito ergo sum
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Jeg tenker, altså er jeg
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hvis jeg blir bedratt…
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Må jeg være til
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hva går gudsbevisene ut på?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Descartes er ikke 100% sikker på om verden utenfor hans sinn er til.
Dersom Descartes hadde vært fullkommen (slik som Gud) hadde han vært sikker på enda mer enn at han bare er til
Et ufullkommen vesen kan ikke være opphav til en forestilling om noe fulkomment
Lösung ausblenden
  • 4490 Karteikarten
  • 252 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag Kurs an der University of Oslo - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Hva ledet han mot?
A:
Erkjennelses teoretiske spørsmål (epistemologiske) 
Undrer over om vi kan stole på vår egen erkjennelse
Q:
Hvem er Rene Descartes?
A:
Den moderne filosofis grunnlegger - en ny retning 

Q:
Hvordan var det på 1600 - tallet?
A:
Samfunnet var kritisk til vitenskapen.
Kirken hadde aktiv kamp mot nye forskere
Q:
Hva var Descartes?
A:
Forsker, matematiker deretter filosof 
Q:
Hva er den metodiske tvil?
A:
Utgangspunktet for Descartes til å tvile på alt, for å slik kunne finne er sikkert punkt som det er umulig å tvile på
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Hva går den metodiske tvil ut på?
A:
At man søker sannhet, men trenger en metode for å finne den
Man kan ikke stole på sansene sine, siden de kan svikte deg
Q:
Hva er drømme argumentet?
A:
Vi kan ikke være sikre på om vi drømmer eller er våkne.

Den som drømmer, dikter opp det han sanser - det vi sanser i drømmene er fiksjon med opphav i vårt eget hode, og ikke den fysiske virkelighet
Q:
Hva er demonsargumentet?
A:
Fornuften gir oss at 2+3= 5 uansett om man er våken eller drømmer
Fornuften kan man tvile på
Vi har derfor en gud og en ond ånd
Hvor den onde ånden er allmektig og bedrar oss
Den onde ånden narrer oss til å tro at 2+3= 5 når summen i virkeligheten er noe annent
Q:
Hvordan er den onde ånden til hjelp?
A:
Om ånden bedrar han slik at han tar feil i det han tror er riktig, kan han likevel tvile - om han tviler er han til
Q:
Hva betyr cogito ergo sum
A:
Jeg tenker, altså er jeg
Q:
Hvis jeg blir bedratt…
A:
Må jeg være til
Q:
Hva går gudsbevisene ut på?
A:
Descartes er ikke 100% sikker på om verden utenfor hans sinn er til.
Dersom Descartes hadde vært fullkommen (slik som Gud) hadde han vært sikker på enda mer enn at han bare er til
Et ufullkommen vesen kan ikke være opphav til en forestilling om noe fulkomment
DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Grundlagen der Medienökonomie

Universität Jena

Zum Kurs
Definiciones filosofía

Universidad de San Pablo CEU

Zum Kurs
Grundlagen des Lernens

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Zum Kurs
Filosofie

University of Craiova

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen DESCARTES - Meditasjoner over filosofiens grunnlag