Biokjemi II at University Of Oslo | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Biokjemi II an der University of Oslo

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Biokjemi II Kurs an der University of Oslo zu.

TESTE DEIN WISSEN

Er det lurt å ha glykolysen og glukoneognesen aktiv på samme tid?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Nei, ettersom det bare koster mye energi. Hvis de begge kjører samtidig hele tiden vil det være et forbruk på 2ATP og 2 GTP ettersom glykolysen gir 2 ATP, mens glukoneogensen bruker 4 ATP og 2 GTP, noe som er svært ugunstig!


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilke enzym brukes istedenfor pyruvat kinase i glukoneogenesen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Pyruvat carboxylase, som omdanner pyruvat til oxaloacetat.


Phosphoenolpyruvat (PEP) carboxykinase, som omdanner oxaloacetat til phosphoenolpyruvat.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva bestemmer flux av metabolitter gjennom katabolske og anabolske reaksjonsveier (to faktorer)?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

To faktorer:

 1. Nivå av enzym aktivitet -> Enzymer endrer ikke likevekten til reaksjonen, men fungerer som katalyster som øker reaksjonshastigheten i begge retninger. Enzym aktiviteten er bestemt av mengde enzym, katalytisk aktivitet og cellulær lokasjon.
 2. Nivå av substrat -> Økt eller minket substrat konsentrasjon fører til henholdsvis økt eller minket reaksjonshastighet. Substrat konsentrasjonen bestemmes av kosthold og mengde frigitt energi fra lager i kroppen. 


Flux -> Raten som substrater og produkter (metabolitter) blir omdannet (interconverted). 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er ATP?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En høy-energi forbindelse som driver ulike reaksjoner og brukes for å syntetisere molekyler kontrahere muskler, transportere substanser og utføre andre handlinger. Det er hydrolysen av ATP som gir energi, hvor enten den ene eller begge fosfoanhydrid bindingene (mellom de tre fosfat gruppene) spaltes. Reaksjonen er termodynamisk ustabile og kinetisk relativt stabile. 


ATP + H2O -> ADP + Pi, ΔGo' = -31 kJ/mol

ATP + H2O -> AMP + PPi, ΔGo' = -46 kJ/mol


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er Acetyl-CoA?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En mediator som overfører (donere eller ta opp) to karbon forbindelser.

 

Acetyl-CoA + H2O  Acetate + CoA + H+ ΔGo´ = -31 kJ/mol

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva betyr katabolsk og anabolsk?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Catabolic pathways -> Enzymatiske reaksjoner i cellen som fører til degradasjonen av makromolekyler og næringsstoffer noe som resulterer i frigitt energi i form av ATP og reduksjonen av NADH og FADH2.


Anabolic pathways -> Bruker energi i form av ATP og oksideringen av NADPH for å syntetisere biomolekyler.


I cellen er både katabolske og anabolske reaksjonsveier aktive samtidig, og metabolitter fungerer som både substrater og produkter for ulike enzymer. Noen ganger, hvis det er tomt for lagret energi og biomolekyler, kan katabolske reaksjonsveier være mer aktive enn anabolske. Andre ganger, når det er mye lagret energi og biomolekyler, vil anabolske reaksjonsveier dominere.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er standard fri energi endring ΔGo´, og hva er faktisk fri energi endring ΔG?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Standard fri energi energi tilsvarer Gibbs fri energi under fysiologiske betingelser; pH, temperatur, trykk og 1M av hver reaktant og produkt.


Faktisk fri energi endring tilsvarer Gibbs fri energi når reaktantene og produkter ikke er tilstedte med like konsentrasjoner. 


ΔG = ΔGo´ + RT ln ([produkt] / [reaktant])


ΔG < 0 -> Eksergonisk (Produserer energi) -> Reaksjonen er spontan, og den går mot høyre. 

ΔG > 0 -> Endergonisk (Krever energi) -> Reaksjonen er ikke spontan, og den går mot venstre.

ΔG = 0 -> Likevekt. Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva blir standard fri energi (ΔGo´) hvis:

 • Konsentrasjonen av produkt er mye høyere enn reaktant?
 • Konsentrasjonen av produktet er mye lavere enn reaktant?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

[produkt]likevekt >> [reaktant]likevekt -> Reaksjonen favorisert noe som resulterer i akkumuleringen av produkt. ΔGo´ vil være negativ og reaksjonen går mot høyre.


[produkt]likevekt << [reaktant]likevekt -> ΔGo´ vil være positiv og reaksjonen går mot venstre.Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva menes med å koble reaksjoner slik at totalreaksjonen enten blir eksergonsik eller endergonisk?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Metabolske reaksjonsveier fungerer ved å bruke spesifikke enzymer for å samle (harness) fri energi i mindre trinn. Ofte kan metabolske reaksjoner kobles slik at totalreaksjonen enten blir eksergonisk eller endergonisk. Man kan f.eks. da koble en ikke favorisert reaksjon (Go´> 0) med en veldig favorisert reaksjon (Go´ << 0), slik at nettreaksjonen blir favorisert:

            

Reaksjon 1:  A <-> B   ΔGo´ = + 4kJ/mol

            

Reaksjon 2: B <-> C  ΔGo´ = - 10kJ/mol

            

Total reaksjon: A <-> C ΔGo´ = - 6kJ/mol

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Når vil metabolske reaksjonsveier nå likevekt i en organisme?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Metabolske reaksjoner er som oftest ikke ved likevekt. ΔG for en metabolsk reaksjonsvei indikerer drivkraften for å nå likevekt i en levende organisme under cellulære forhold. Disse reaksjonene er ikke ved likevekt i en levende organisme, dette skjer bare når organismen dør og når likevekt med miljøet rundt. Reaksjoner med en positiv ΔGo´ kan bli favoriserte i levende celler hvor ΔG da blir negativt. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hva er sucralose og aspartame?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ulike sukker binder med ulik affinitet til G protein-koblet reseptorer i smaks celler på tungen, noe som fører til signalering opp til hjernen og sukkeret smaker søtt.


Sucralose er et veldig søtt sukker, men det kan ikke bli metabolisert og vil derfor ikke føre til kalorier.


Aspartame som også er et ganske søtt sukker kan metaboliserer, men kaloriene er ubetydelige ettersom den søte smaken oppnås med ekstremt lite av sukkeret.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilke enzym brukes istedenfor phosphofructokinase-1 i glukoneogenesen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Fructose 1,6-bisfosfatase (FBPase-1)

Lösung ausblenden
 • 4490 Karteikarten
 • 252 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Biokjemi II Kurs an der University of Oslo - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Er det lurt å ha glykolysen og glukoneognesen aktiv på samme tid?

A:

Nei, ettersom det bare koster mye energi. Hvis de begge kjører samtidig hele tiden vil det være et forbruk på 2ATP og 2 GTP ettersom glykolysen gir 2 ATP, mens glukoneogensen bruker 4 ATP og 2 GTP, noe som er svært ugunstig!


Q:

Hvilke enzym brukes istedenfor pyruvat kinase i glukoneogenesen?

A:

Pyruvat carboxylase, som omdanner pyruvat til oxaloacetat.


Phosphoenolpyruvat (PEP) carboxykinase, som omdanner oxaloacetat til phosphoenolpyruvat.

Q:

Hva bestemmer flux av metabolitter gjennom katabolske og anabolske reaksjonsveier (to faktorer)?

A:

To faktorer:

 1. Nivå av enzym aktivitet -> Enzymer endrer ikke likevekten til reaksjonen, men fungerer som katalyster som øker reaksjonshastigheten i begge retninger. Enzym aktiviteten er bestemt av mengde enzym, katalytisk aktivitet og cellulær lokasjon.
 2. Nivå av substrat -> Økt eller minket substrat konsentrasjon fører til henholdsvis økt eller minket reaksjonshastighet. Substrat konsentrasjonen bestemmes av kosthold og mengde frigitt energi fra lager i kroppen. 


Flux -> Raten som substrater og produkter (metabolitter) blir omdannet (interconverted). 

Q:

Hva er ATP?

A:

En høy-energi forbindelse som driver ulike reaksjoner og brukes for å syntetisere molekyler kontrahere muskler, transportere substanser og utføre andre handlinger. Det er hydrolysen av ATP som gir energi, hvor enten den ene eller begge fosfoanhydrid bindingene (mellom de tre fosfat gruppene) spaltes. Reaksjonen er termodynamisk ustabile og kinetisk relativt stabile. 


ATP + H2O -> ADP + Pi, ΔGo' = -31 kJ/mol

ATP + H2O -> AMP + PPi, ΔGo' = -46 kJ/mol


Q:

Hva er Acetyl-CoA?

A:

En mediator som overfører (donere eller ta opp) to karbon forbindelser.

 

Acetyl-CoA + H2O  Acetate + CoA + H+ ΔGo´ = -31 kJ/mol

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Hva betyr katabolsk og anabolsk?

A:

Catabolic pathways -> Enzymatiske reaksjoner i cellen som fører til degradasjonen av makromolekyler og næringsstoffer noe som resulterer i frigitt energi i form av ATP og reduksjonen av NADH og FADH2.


Anabolic pathways -> Bruker energi i form av ATP og oksideringen av NADPH for å syntetisere biomolekyler.


I cellen er både katabolske og anabolske reaksjonsveier aktive samtidig, og metabolitter fungerer som både substrater og produkter for ulike enzymer. Noen ganger, hvis det er tomt for lagret energi og biomolekyler, kan katabolske reaksjonsveier være mer aktive enn anabolske. Andre ganger, når det er mye lagret energi og biomolekyler, vil anabolske reaksjonsveier dominere.

Q:

Hva er standard fri energi endring ΔGo´, og hva er faktisk fri energi endring ΔG?

A:

Standard fri energi energi tilsvarer Gibbs fri energi under fysiologiske betingelser; pH, temperatur, trykk og 1M av hver reaktant og produkt.


Faktisk fri energi endring tilsvarer Gibbs fri energi når reaktantene og produkter ikke er tilstedte med like konsentrasjoner. 


ΔG = ΔGo´ + RT ln ([produkt] / [reaktant])


ΔG < 0 -> Eksergonisk (Produserer energi) -> Reaksjonen er spontan, og den går mot høyre. 

ΔG > 0 -> Endergonisk (Krever energi) -> Reaksjonen er ikke spontan, og den går mot venstre.

ΔG = 0 -> Likevekt. Q:

Hva blir standard fri energi (ΔGo´) hvis:

 • Konsentrasjonen av produkt er mye høyere enn reaktant?
 • Konsentrasjonen av produktet er mye lavere enn reaktant?
A:

[produkt]likevekt >> [reaktant]likevekt -> Reaksjonen favorisert noe som resulterer i akkumuleringen av produkt. ΔGo´ vil være negativ og reaksjonen går mot høyre.


[produkt]likevekt << [reaktant]likevekt -> ΔGo´ vil være positiv og reaksjonen går mot venstre.Q:

Hva menes med å koble reaksjoner slik at totalreaksjonen enten blir eksergonsik eller endergonisk?

A:

Metabolske reaksjonsveier fungerer ved å bruke spesifikke enzymer for å samle (harness) fri energi i mindre trinn. Ofte kan metabolske reaksjoner kobles slik at totalreaksjonen enten blir eksergonisk eller endergonisk. Man kan f.eks. da koble en ikke favorisert reaksjon (Go´> 0) med en veldig favorisert reaksjon (Go´ << 0), slik at nettreaksjonen blir favorisert:

            

Reaksjon 1:  A <-> B   ΔGo´ = + 4kJ/mol

            

Reaksjon 2: B <-> C  ΔGo´ = - 10kJ/mol

            

Total reaksjon: A <-> C ΔGo´ = - 6kJ/mol

Q:

Når vil metabolske reaksjonsveier nå likevekt i en organisme?

A:

Metabolske reaksjoner er som oftest ikke ved likevekt. ΔG for en metabolsk reaksjonsvei indikerer drivkraften for å nå likevekt i en levende organisme under cellulære forhold. Disse reaksjonene er ikke ved likevekt i en levende organisme, dette skjer bare når organismen dør og når likevekt med miljøet rundt. Reaksjoner med en positiv ΔGo´ kan bli favoriserte i levende celler hvor ΔG da blir negativt. 


Q:

Hva er sucralose og aspartame?

A:

Ulike sukker binder med ulik affinitet til G protein-koblet reseptorer i smaks celler på tungen, noe som fører til signalering opp til hjernen og sukkeret smaker søtt.


Sucralose er et veldig søtt sukker, men det kan ikke bli metabolisert og vil derfor ikke føre til kalorier.


Aspartame som også er et ganske søtt sukker kan metaboliserer, men kaloriene er ubetydelige ettersom den søte smaken oppnås med ekstremt lite av sukkeret.
Q:

Hvilke enzym brukes istedenfor phosphofructokinase-1 i glukoneogenesen?

A:

Fructose 1,6-bisfosfatase (FBPase-1)

Biokjemi II

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Biokjemi II Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Biokjemi

University of Tromsø

Zum Kurs
BIOLOGÍA II

Universidad CES

Zum Kurs
Biocel II

Universidad Austral de Chile

Zum Kurs
bio II

Universidad de Santiago de Compostela

Zum Kurs
Biochemie_II

Hochschule Esslingen

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Biokjemi II
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Biokjemi II