Psychobiologia at University Of Opole | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Psychobiologia an der University of Opole

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Psychobiologia Kurs an der University of Opole zu.

TESTE DEIN WISSEN
Psychobiologia to...
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Dziedzina nauki badająca Fizjologiczne, Ewolucyjne Rozwojowe mechanizmy człowieka
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czy neurony mogą produkować hormony?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tak
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kategorie problemu psychologicznego
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Funkcji - "po co?'
Mechanizmu - "jak?"
Rozwoju - "skąd?"
Historii Ewolucyjnej - "jak to było u przodków?"
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Budowa neuronu (6 elementów)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kolce dendrytyczne
Dendryty
Jądro komórkowe
Perykarion
Wzgórek aksonu
Akson
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Objawy somatyczne syndromu odstawiennego
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Halucynacje
Drgawki
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czy mitochondria zawierają DNA?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tak, jedynie fragmentaryczne, zwinięte w pierścienie
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Efekty synaptyczne metylofenidatu
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Blokuje wychwyt zwrotny - mniej gwałtownie niż kokaina
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Aminy katecholowe
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Adrenalina
Dopamina
Neoadrenalina
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czynniki ultymatywne
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Czynniki wpływające na możliwość przeżycia i rozwoju
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Mediatory synaptyczne (4 rodzaje)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Acetyloholina
Aminy katecholowe
Serotonina i kwas glutaminowy
Kwas gamma-aminomasłowy (GABA)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Komórki czuciowe
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Komórki szybko reagujące na sygnały (nerwowe i mięśniowe)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Działanie nałogu
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Częsta obecność stymulanta
Dostosowanie do zaburzeń wywołanych przez psychotrop
Trzeba wziąć więcej by otrzymać oczekiwany efekt
Lösung ausblenden
  • 1547 Karteikarten
  • 72 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Psychobiologia Kurs an der University of Opole - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Psychobiologia to...
A:
Dziedzina nauki badająca Fizjologiczne, Ewolucyjne Rozwojowe mechanizmy człowieka
Q:
Czy neurony mogą produkować hormony?
A:
Tak
Q:
Kategorie problemu psychologicznego
A:
Funkcji - "po co?'
Mechanizmu - "jak?"
Rozwoju - "skąd?"
Historii Ewolucyjnej - "jak to było u przodków?"
Q:
Budowa neuronu (6 elementów)
A:
Kolce dendrytyczne
Dendryty
Jądro komórkowe
Perykarion
Wzgórek aksonu
Akson
Q:
Objawy somatyczne syndromu odstawiennego
A:
Halucynacje
Drgawki
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Czy mitochondria zawierają DNA?
A:
Tak, jedynie fragmentaryczne, zwinięte w pierścienie
Q:
Efekty synaptyczne metylofenidatu
A:
Blokuje wychwyt zwrotny - mniej gwałtownie niż kokaina
Q:
Aminy katecholowe
A:
Adrenalina
Dopamina
Neoadrenalina
Q:
Czynniki ultymatywne
A:
Czynniki wpływające na możliwość przeżycia i rozwoju
Q:
Mediatory synaptyczne (4 rodzaje)
A:
Acetyloholina
Aminy katecholowe
Serotonina i kwas glutaminowy
Kwas gamma-aminomasłowy (GABA)
Q:
Komórki czuciowe
A:
Komórki szybko reagujące na sygnały (nerwowe i mięśniowe)
Q:
Działanie nałogu
A:
Częsta obecność stymulanta
Dostosowanie do zaburzeń wywołanych przez psychotrop
Trzeba wziąć więcej by otrzymać oczekiwany efekt
Psychobiologia

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Psychobiologia Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Psychobiologie

Université Lumiére (Lyon II)

Zum Kurs
Psychobiologie

Université de Metz

Zum Kurs
psychobiologie

Université Lumiére (Lyon II)

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Psychobiologia
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Psychobiologia