Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady at University Of Opole | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady an der University of Opole

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady Kurs an der University of Opole zu.

TESTE DEIN WISSEN
Konstrukty psychologiczne
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Osobowość
Nastawienie
Temperament
Samorealizacja
...
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Introspekcjonizm
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Autodiagnoza treści świadomości
Niesprawdzalny
Arbitralny 
Subiektywny
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Psychoanaliza
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Badanie nieświadomości
Dążenie do katharsis
Analiza snów i przejęzyczeń
Subiektywizm wyników
Popadanie w metafizyczność
Konflikty osobowości - id, ego, superego
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Id
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Struktura podstawowa
Źródło energii
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ego
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kontakt z rzeczywistością
Realizm
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Super ego
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Sumienie
Samokontrola
Moralność
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Behawioryzm
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Watson - skrajny behawiorysta
Skinner - stany psychiczne są zbędne, utrudniają analizę zachowań, wymagają wyjaśnienia
Tolman - definicje operacyjne, zmienne pośredniczące
Badania zachowań zwierząt
Sytuacja>>>osobowość>>>reakcja
Syutacja>>>nawyk>>>reakcja
Sytuacja>>>reakcja (skrajny behawioryzm)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Psychologia postaci
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wertheimer - efekt stroboskopowy nie jako suma części a nowa jakość
Lewin
Przechodność figury i tła
Prymat całości nad częściami
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kateksja
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Uwolnienie napięć
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Stadia rozwoju psychoseksualnego
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Faza oralna 0-2 r. ż.
Ssanie, jedzenie
Zależność, bierność, zachłanność, zawiść

Faza analna 2-4 r. ż.
Wydalanie, czystość
Oszczędzanie, upór, porywczość, destrukcja

Faza falliczna 4-5 r. ż.
Własna erotyka
Spontaniczność, zuchwałość, agresywność 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Mechanizmy obronne w psychoanalizie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wyparcie
Racjonalizacja
Projekcja
Substytucja
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Psychologia rozwija się...
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Skokowo, jednak posiada elementy ciągłości (krytyka, negacja)
Lösung ausblenden
  • 1547 Karteikarten
  • 72 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady Kurs an der University of Opole - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Konstrukty psychologiczne
A:
Osobowość
Nastawienie
Temperament
Samorealizacja
...
Q:
Introspekcjonizm
A:
Autodiagnoza treści świadomości
Niesprawdzalny
Arbitralny 
Subiektywny
Q:
Psychoanaliza
A:
Badanie nieświadomości
Dążenie do katharsis
Analiza snów i przejęzyczeń
Subiektywizm wyników
Popadanie w metafizyczność
Konflikty osobowości - id, ego, superego
Q:
Id
A:
Struktura podstawowa
Źródło energii
Q:
Ego
A:
Kontakt z rzeczywistością
Realizm
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Super ego
A:
Sumienie
Samokontrola
Moralność
Q:
Behawioryzm
A:
Watson - skrajny behawiorysta
Skinner - stany psychiczne są zbędne, utrudniają analizę zachowań, wymagają wyjaśnienia
Tolman - definicje operacyjne, zmienne pośredniczące
Badania zachowań zwierząt
Sytuacja>>>osobowość>>>reakcja
Syutacja>>>nawyk>>>reakcja
Sytuacja>>>reakcja (skrajny behawioryzm)
Q:
Psychologia postaci
A:
Wertheimer - efekt stroboskopowy nie jako suma części a nowa jakość
Lewin
Przechodność figury i tła
Prymat całości nad częściami
Q:
Kateksja
A:
Uwolnienie napięć
Q:
Stadia rozwoju psychoseksualnego
A:
Faza oralna 0-2 r. ż.
Ssanie, jedzenie
Zależność, bierność, zachłanność, zawiść

Faza analna 2-4 r. ż.
Wydalanie, czystość
Oszczędzanie, upór, porywczość, destrukcja

Faza falliczna 4-5 r. ż.
Własna erotyka
Spontaniczność, zuchwałość, agresywność 
Q:
Mechanizmy obronne w psychoanalizie
A:
Wyparcie
Racjonalizacja
Projekcja
Substytucja
Q:
Psychologia rozwija się...
A:
Skokowo, jednak posiada elementy ciągłości (krytyka, negacja)
Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Psychologie MAP

Justus-Liebig-Universität Gießen

Zum Kurs
Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium

University of Opole

Zum Kurs
Psychologie

IU Internationale Hochschule

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady