Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium at University Of Opole | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium an der University of Opole

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium Kurs an der University of Opole zu.

TESTE DEIN WISSEN
Psychologia
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psychicznych
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Cele psychologii
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Opisywanie zachowania
Wyjaśnianie zachowania
Przewidywanie zachowania
Kierowanie zachowaniem
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Zachowanie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wyraz przystosowania się jednostki do środowiska
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Konwencjonalizm
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Nowe, lepsze teorie zastępują stare
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wilhem Wundt
1879
Lipsk
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Zjawiska wewnętrzne wpływające na aktywność człowieka (5)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Myślenie
Planowanie
Rozumowanie
Tworzenie
Marzenie
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Metoda naukowa
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Szereg uporządkowanych kroków analizy i rozwiązania problemu
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Przywiązanie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Intensywna, trwała, społeczno-emocjonalna relacja
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jednostka zmiany życiowej
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Miara wielkości stresu
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Standardyzacja
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Stosowanie jednakowych, stałych procedur we wszytkich fazach zbierania danych
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Zasady behawioryzmu
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Fizykalizm
Funkcjonalizm
Pragmatyzm
Empiryzm
Pozytywizm
Antymentalizm
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Edward Titchener
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Jeden z pierwszych psychologów w USA
Laboratorium w Cornell University 1892
Lösung ausblenden
  • 1547 Karteikarten
  • 72 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium Kurs an der University of Opole - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Psychologia
A:
Naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psychicznych
Q:
Cele psychologii
A:
Opisywanie zachowania
Wyjaśnianie zachowania
Przewidywanie zachowania
Kierowanie zachowaniem
Q:
Zachowanie
A:
Wyraz przystosowania się jednostki do środowiska
Q:
Konwencjonalizm
A:
Nowe, lepsze teorie zastępują stare
Q:
Pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej
A:
Wilhem Wundt
1879
Lipsk
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Zjawiska wewnętrzne wpływające na aktywność człowieka (5)
A:
Myślenie
Planowanie
Rozumowanie
Tworzenie
Marzenie
Q:
Metoda naukowa
A:
Szereg uporządkowanych kroków analizy i rozwiązania problemu
Q:
Przywiązanie
A:
Intensywna, trwała, społeczno-emocjonalna relacja
Q:
Jednostka zmiany życiowej
A:
Miara wielkości stresu
Q:
Standardyzacja
A:
Stosowanie jednakowych, stałych procedur we wszytkich fazach zbierania danych
Q:
Zasady behawioryzmu
A:
Fizykalizm
Funkcjonalizm
Pragmatyzm
Empiryzm
Pozytywizm
Antymentalizm
Q:
Edward Titchener
A:
Jeden z pierwszych psychologów w USA
Laboratorium w Cornell University 1892
Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Psychologie MAP

Justus-Liebig-Universität Gießen

Zum Kurs
Podstawy Myśli Psychologicznej - Wykłady

University of Opole

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Podstawy Myśli Psychologicznej - Konwersatorium