Hydrologia at University Of Lodz | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für hydrologia an der University of Lodz

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen hydrologia Kurs an der University of Lodz zu.

TESTE DEIN WISSEN

mineralizacja

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ogólna ilość substancji rozpuszczalnych w
w wodzie

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Zlewnia
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika, którym może być rzeka, jezioro lub bagno. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podziemny dział wodny
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Stanowi granicę zlewni podzielnej i jest wyznaczony na podstawie ukształtowania zwierciadła wód podziemnych
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dorzecze
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Obszar, którego wody spływają do jednego systemu rzecznego 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Powierzchniowy dział wodny
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wyznaczony przez ukształtowanie powierzchni terenu, jego linia biegnie po grzbietach wzniesień i stanowi granicę zlewni topograficznej 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Typy zlewni 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Powierzchniowa i podziemna 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

lepkość 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

 jest miarą tarcia wewnętrznego cząsteczek wody. W temp. 4°C lepkość wynosi 0,001567 kg/m/s.
Wody ciepłe mają mniejszą lepkość i szybciej infiltrują.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Typy działów wodnych
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Wyraźne i niepewne 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dział wodny
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Rozdziela on kierunki odpływu wód do dwóch różnych systemów rzecznych.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Bifurkacja 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
To miejsca, z których odpływ powierzchniowy jest skierowany do różnych dorzeczy 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Typy bifurkacji

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Punktowa cieku, którą występuje w przypadku gdy ciek dzieli się na dwa ramiona, które odprowadzają wodę do różnych dorzeczy
Powierzchniowa , gdy istnieje odpływ powierzchniowy do dwóch dorzeczy z jednego jeziora lub bagna.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Zagłębienia bezodpływowe
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Niewielkie wklęsłe formy terenu oznaczone na mapie zamknięta poziomicą 
Lösung ausblenden
  • 1945 Karteikarten
  • 161 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen hydrologia Kurs an der University of Lodz - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

mineralizacja

A:

Ogólna ilość substancji rozpuszczalnych w
w wodzie

Q:
Zlewnia
A:
Obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika, którym może być rzeka, jezioro lub bagno. 
Q:
Podziemny dział wodny
A:
Stanowi granicę zlewni podzielnej i jest wyznaczony na podstawie ukształtowania zwierciadła wód podziemnych
Q:
Dorzecze
A:
Obszar, którego wody spływają do jednego systemu rzecznego 
Q:
Powierzchniowy dział wodny
A:
Wyznaczony przez ukształtowanie powierzchni terenu, jego linia biegnie po grzbietach wzniesień i stanowi granicę zlewni topograficznej 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Typy zlewni 
A:
Powierzchniowa i podziemna 
Q:

lepkość 

A:

 jest miarą tarcia wewnętrznego cząsteczek wody. W temp. 4°C lepkość wynosi 0,001567 kg/m/s.
Wody ciepłe mają mniejszą lepkość i szybciej infiltrują.

Q:
Typy działów wodnych
A:
Wyraźne i niepewne 
Q:
Dział wodny
A:
Rozdziela on kierunki odpływu wód do dwóch różnych systemów rzecznych.
Q:
Bifurkacja 
A:
To miejsca, z których odpływ powierzchniowy jest skierowany do różnych dorzeczy 
Q:

Typy bifurkacji

A:
Punktowa cieku, którą występuje w przypadku gdy ciek dzieli się na dwa ramiona, które odprowadzają wodę do różnych dorzeczy
Powierzchniowa , gdy istnieje odpływ powierzchniowy do dwóch dorzeczy z jednego jeziora lub bagna.
Q:
Zagłębienia bezodpływowe
A:
Niewielkie wklęsłe formy terenu oznaczone na mapie zamknięta poziomicą 
hydrologia

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten hydrologia Kurse im gesamten StudySmarter Universum

UROLOGIA

Universidad Nacional del Centro del Perú

Zum Kurs
Hidrologia

Universidad Rey Juan Carlos

Zum Kurs
UROLOGIA

Universidad Nacional del Centro del Perú

Zum Kurs
UROLOGIA

Universidad del Tolima

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden hydrologia
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen hydrologia