Rim at University Of Ljubljana | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Rim an der University of Ljubljana

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Rim Kurs an der University of Ljubljana zu.

TESTE DEIN WISSEN
Opiši razliko med eno in dvo ali več stranskimi pravnimi posli
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Enostranski - nastanejo zgolj na podlagi volje ene stranke (oporoka)
Dvo ali več strankski - za nastanek je potrebno ujemanje volj dveh ali več strank (posojilna pogodba)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med eno in dvostransko zavezujočimi pravnimi posli?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Enostransko zavezujoči zavezujejo le eno stranko (darilna pogodba)
Pri dvostransko upravičenih lahko stranka za svojo dajatev upravičeno zahteva protidajatev
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med osebnim in premoženjskim pravnim poslom?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Osebni - posega v osebni položaj posameznika (zakonska zveza), ima pa lahko tudi premoženjske posledice
Premoženjski - ima učinek v premoženjski sferi (kupoprodajna pogodba)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med odplačnimi in neodplačnimi pravnimi posli in kako se ta še imenujeta?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Odplačni - stranka lahko pričakuje nasprotno dajatev premoženjske vrednosti (kupoprodajna pogodba) onerozni
Neodplačni - stranka ne more pričakovati nasprotne dajatve premoženjske vrednosti (darilna pogodba) lukrativni

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med pravnim poslom med živimi in za primer smrti in kakšna je njuna latinska sopomenka?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Inter vivos - ustvarja učinke za časa življenja
Mortis causa - učinki nastopijo po smrti stranke (oporoka)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med obličnimi in brezobličnimi pravnimi posli?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Oblični - nastanejo tako, da se volja izjavi v predpisani obliki, če ni izpolnjena, ne obstaja (mancipacija, in iure cessio)
Brezoblični - ne potrebujejo izjave za obstoj (darilna pogodba)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med zavezujočimi/ obvezujočimi in razpolagalnimi pravnimi posli?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Zavezovalni: ustvarja obveznost, na podlagi njega je stranka zavezana da obveznost izpolni. Izpolni jo z razpolagalnim pravnim poslom - spreminja oz. prenaša pravico. Sta v vzročno posledični zvezi, kjer je zavezovalni pravni posel vzrok, razpolagalni pa posledica. Zavezovalni je naprimer kupoprodajna pogodba, stvar pa izročimo z razpolagalnim pravnim poslom.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je razlika med kavzalnim in abstraktnim pravnim poslom in kakšno kavzo imata?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kavza = namen pravnega posla, kaj želi stranka z njim doseči
Vsak pravni posel ima kavzo, lahko je vidna navzven ali pa ne.

Kavzalni pravni posel - indiskretna kavza -> kavza je navzven vidna
Abstraktni pravni posel - diskretna kavza -> kavza ni razvidna iz primera (mancipacija)

Primer:
Obljubimo, da bomo 1.12. izročili 1000€. Na čem temelji ta obljuba? Lahko je kot posojilo, darilna pogodba, dota…
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kakšne vrste pravnih poslov poznamo?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1. Enostranski : dvostranski
2. Enostransko zavezujoči : dvostransko zavezujoči
3. Osebni : premoženjski
4. Odplačni (onerozni) : neodplačni (lukeativni)
5. Med živimi : za primer smrti
6. Oblični : brezoblični
7. Obvezujoči/zavezovalni : razpolagalni
8. Kavzalni : abstraktni

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Katere tri sestavine pravnih poslov poznamo? Opiši jih.
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  • Bistvene (essentialia negotii) - sestavine brez katerih pravni posel ne more nastati (soglasje o blagu in ceni)
  • Navadne (naturalia negotii) - sestavine, ki jih pravni posel redno vsebuje, jih pa lahko stranki z dogovorim izključita (jamčevanje za napake) ius dispositivum
  • Slučajne/ občasne (accidentalia negotii) - pravni posel jih običajno nima, jih pa lahko stranki z izrecnim dogovorom vključita, so lastne le konkretnemu pravnemu poslu (rok in pogoj)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je pogoj in kakšne pogoje poznamo?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Pogoj je občasna sestavina PP, pri kateri sta od uresničevanje nekega prihodnjega, negotovega dejstva, odvisna začetek ali prenehanje učinkovitosti pravnega posla.

Pozitivni pogoj (dejstvo se more uresničiti) : negativni pogoj (dejstvo se ne sme uresničiti)
Kazualni (naključje, npr. dam ti 10€ če bo jutri deževalo) ali potestativni pogoj (odvisen od strankine volje, npr. dam ti 10€ če greš jutri v Celje)
Mešani (oboje odvisni in neodvisni, dam ti 10€ če se poročiš z Vidom Žepičem)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaj je pravni posel?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Voljno dejanje, s katerim skušajo stranke skladno z veljavnim pravom doseči določene pravne učinke
Lösung ausblenden
  • 7087 Karteikarten
  • 287 Studierende
  • 25 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Rim Kurs an der University of Ljubljana - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Opiši razliko med eno in dvo ali več stranskimi pravnimi posli
A:
Enostranski - nastanejo zgolj na podlagi volje ene stranke (oporoka)
Dvo ali več strankski - za nastanek je potrebno ujemanje volj dveh ali več strank (posojilna pogodba)
Q:
Kaj je razlika med eno in dvostransko zavezujočimi pravnimi posli?
A:
Enostransko zavezujoči zavezujejo le eno stranko (darilna pogodba)
Pri dvostransko upravičenih lahko stranka za svojo dajatev upravičeno zahteva protidajatev
Q:
Kaj je razlika med osebnim in premoženjskim pravnim poslom?
A:
Osebni - posega v osebni položaj posameznika (zakonska zveza), ima pa lahko tudi premoženjske posledice
Premoženjski - ima učinek v premoženjski sferi (kupoprodajna pogodba)
Q:
Kaj je razlika med odplačnimi in neodplačnimi pravnimi posli in kako se ta še imenujeta?
A:
Odplačni - stranka lahko pričakuje nasprotno dajatev premoženjske vrednosti (kupoprodajna pogodba) onerozni
Neodplačni - stranka ne more pričakovati nasprotne dajatve premoženjske vrednosti (darilna pogodba) lukrativni

Q:
Kaj je razlika med pravnim poslom med živimi in za primer smrti in kakšna je njuna latinska sopomenka?
A:
Inter vivos - ustvarja učinke za časa življenja
Mortis causa - učinki nastopijo po smrti stranke (oporoka)
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Kaj je razlika med obličnimi in brezobličnimi pravnimi posli?
A:
Oblični - nastanejo tako, da se volja izjavi v predpisani obliki, če ni izpolnjena, ne obstaja (mancipacija, in iure cessio)
Brezoblični - ne potrebujejo izjave za obstoj (darilna pogodba)
Q:
Kaj je razlika med zavezujočimi/ obvezujočimi in razpolagalnimi pravnimi posli?
A:
Zavezovalni: ustvarja obveznost, na podlagi njega je stranka zavezana da obveznost izpolni. Izpolni jo z razpolagalnim pravnim poslom - spreminja oz. prenaša pravico. Sta v vzročno posledični zvezi, kjer je zavezovalni pravni posel vzrok, razpolagalni pa posledica. Zavezovalni je naprimer kupoprodajna pogodba, stvar pa izročimo z razpolagalnim pravnim poslom.
Q:
Kaj je razlika med kavzalnim in abstraktnim pravnim poslom in kakšno kavzo imata?
A:
Kavza = namen pravnega posla, kaj želi stranka z njim doseči
Vsak pravni posel ima kavzo, lahko je vidna navzven ali pa ne.

Kavzalni pravni posel - indiskretna kavza -> kavza je navzven vidna
Abstraktni pravni posel - diskretna kavza -> kavza ni razvidna iz primera (mancipacija)

Primer:
Obljubimo, da bomo 1.12. izročili 1000€. Na čem temelji ta obljuba? Lahko je kot posojilo, darilna pogodba, dota…
Q:
Kakšne vrste pravnih poslov poznamo?
A:
1. Enostranski : dvostranski
2. Enostransko zavezujoči : dvostransko zavezujoči
3. Osebni : premoženjski
4. Odplačni (onerozni) : neodplačni (lukeativni)
5. Med živimi : za primer smrti
6. Oblični : brezoblični
7. Obvezujoči/zavezovalni : razpolagalni
8. Kavzalni : abstraktni

Q:
Katere tri sestavine pravnih poslov poznamo? Opiši jih.
A:
  • Bistvene (essentialia negotii) - sestavine brez katerih pravni posel ne more nastati (soglasje o blagu in ceni)
  • Navadne (naturalia negotii) - sestavine, ki jih pravni posel redno vsebuje, jih pa lahko stranki z dogovorim izključita (jamčevanje za napake) ius dispositivum
  • Slučajne/ občasne (accidentalia negotii) - pravni posel jih običajno nima, jih pa lahko stranki z izrecnim dogovorom vključita, so lastne le konkretnemu pravnemu poslu (rok in pogoj)
Q:
Kaj je pogoj in kakšne pogoje poznamo?
A:
Pogoj je občasna sestavina PP, pri kateri sta od uresničevanje nekega prihodnjega, negotovega dejstva, odvisna začetek ali prenehanje učinkovitosti pravnega posla.

Pozitivni pogoj (dejstvo se more uresničiti) : negativni pogoj (dejstvo se ne sme uresničiti)
Kazualni (naključje, npr. dam ti 10€ če bo jutri deževalo) ali potestativni pogoj (odvisen od strankine volje, npr. dam ti 10€ če greš jutri v Celje)
Mešani (oboje odvisni in neodvisni, dam ti 10€ če se poročiš z Vidom Žepičem)
Q:
Kaj je pravni posel?
A:
Voljno dejanje, s katerim skušajo stranke skladno z veljavnim pravom doseči določene pravne učinke
Rim

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Rim Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Ribe

University of Zagreb

Zum Kurs
Rizal

University of Batangas

Zum Kurs
Rim - exam prep

University of Ljubljana

Zum Kurs
Rizal

Polytechnic University of the Philippines

Zum Kurs
RIzal

Bulacan State University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Rim
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Rim