Racunarske Mreze Prvi Deo at University Of Fine Arts Belgrade | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Racunarske mreze prvi deo an der University of Fine Arts Belgrade

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Racunarske mreze prvi deo Kurs an der University of Fine Arts Belgrade zu.

TESTE DEIN WISSEN

Koji protokol rutiranja je dizajniran da koristi oblasti za skaliranje velikih hijerarhijskih mreža? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

RIP

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Potpuno konvergentna OSPF mreža sa pet rutera uspešno radi. Sve konfiguracije su sačuvane i ne koriste se statičke rute. Ako jedan ruter izgubi napajanje i ponovo se pokrene, koje informacije će biti u njegovoj tabeli rutiranja nakon što se konfiguraciona datoteka učita, ali pre nego što se OSPF konvergira? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Direktno povezane mreže koje su operativne biće u tabeli rutiranja. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koji je prvi kriterijum za OSPF rutere za odabir DR? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Najviši prioritet

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koji OSPF paket sadrži različite tipove Link-State oglašavanja? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hello 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nakon što dođe do promene topologije mreže, koji disatnce vector protokol rutiranja može poslati update poruku direktno jednom susednom ruteru bez nepotrebnog obaveštavanja drugih rutera? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

IS-IS 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koji kriterijum se koristi da bi se izabrao router ID (RID)? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

IP adresa najviše konfigurisanog loopback interfejsa na ruteru 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

U kontekstu protokola rutiranja, šta je definicija vremena do konvergencije? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

koliko vremena je administratoru mreže potrebno da konfiguriše protokol za rutiranje u mreži male i srednje veličine

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koje dva iskaza opisuju OSPF protokol rutiranja? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

automatski sumira mreže na klasnim granicama

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koja OSPF komponenta i struktura podataka je identična na svim ruterima OSPF area nakon konvergencije koji dele istu oblast? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

baza susedstva adjacency database

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ruter sa omogućenim OSPF-om obrađuje naučene rute da bi izabrao najbolje putanje za postizanje odredišne mreže. Šta OSPF algoritam ocenjuje kao metriku? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Količina vremena isporuke paketa i najsporiji propusni opseg. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Šta se koristi za kreiranje OSPF tabele suseda(neighbour)? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

adjacency(susednost) database

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Koja dva događaja će pokrenuti slanje Link-State paketa putem Link-State protokola rutiranja? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

tajmer ažuriranja rutera ističe

Lösung ausblenden
  • 224 Karteikarten
  • 24 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Racunarske mreze prvi deo Kurs an der University of Fine Arts Belgrade - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Koji protokol rutiranja je dizajniran da koristi oblasti za skaliranje velikih hijerarhijskih mreža? 


A:

RIP

Q:

Potpuno konvergentna OSPF mreža sa pet rutera uspešno radi. Sve konfiguracije su sačuvane i ne koriste se statičke rute. Ako jedan ruter izgubi napajanje i ponovo se pokrene, koje informacije će biti u njegovoj tabeli rutiranja nakon što se konfiguraciona datoteka učita, ali pre nego što se OSPF konvergira? 


A:

Direktno povezane mreže koje su operativne biće u tabeli rutiranja. 


Q:

Koji je prvi kriterijum za OSPF rutere za odabir DR? 


A:

Najviši prioritet

Q:

Koji OSPF paket sadrži različite tipove Link-State oglašavanja? 


A:

Hello 


Q:

Nakon što dođe do promene topologije mreže, koji disatnce vector protokol rutiranja može poslati update poruku direktno jednom susednom ruteru bez nepotrebnog obaveštavanja drugih rutera? 


A:

IS-IS 


Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Koji kriterijum se koristi da bi se izabrao router ID (RID)? 


A:

IP adresa najviše konfigurisanog loopback interfejsa na ruteru 


Q:

U kontekstu protokola rutiranja, šta je definicija vremena do konvergencije? 


A:

koliko vremena je administratoru mreže potrebno da konfiguriše protokol za rutiranje u mreži male i srednje veličine

Q:

Koje dva iskaza opisuju OSPF protokol rutiranja? 


A:

automatski sumira mreže na klasnim granicama

Q:

Koja OSPF komponenta i struktura podataka je identična na svim ruterima OSPF area nakon konvergencije koji dele istu oblast? 


A:

baza susedstva adjacency database

Q:

Ruter sa omogućenim OSPF-om obrađuje naučene rute da bi izabrao najbolje putanje za postizanje odredišne mreže. Šta OSPF algoritam ocenjuje kao metriku? 


A:

Količina vremena isporuke paketa i najsporiji propusni opseg. 


Q:

Šta se koristi za kreiranje OSPF tabele suseda(neighbour)? 


A:

adjacency(susednost) database

Q:

Koja dva događaja će pokrenuti slanje Link-State paketa putem Link-State protokola rutiranja? 


A:

tajmer ažuriranja rutera ističe

Racunarske mreze prvi deo

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Racunarske mreze prvi deo Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Racunarske mreze treci deo

University of Fine Arts Belgrade

Zum Kurs
Mrezni uredjaji-prviDeo-POLOZI IH VEC JEDNOM

University of Fine Arts Belgrade

Zum Kurs
buenas practicas de manufactura

Universidad de Cartagena

Zum Kurs
Servicios de A. Subsistema de mercadeo: el producto: el menú

Universidad de Pamplona

Zum Kurs
mps purvi

Technical University of Sofia

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Racunarske mreze prvi deo
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Racunarske mreze prvi deo