Ekonomistyrning at University College Of Skövde | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für ekonomistyrning an der University College of Skövde

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen ekonomistyrning Kurs an der University College of Skövde zu.

TESTE DEIN WISSEN
Ekonomistyrning 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Avser en medveten påverkan på organisationer och dess medarbetare i riktning mot vissa mål
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Resursomvandling och produktivitet
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Produktivitet – att göra saker på rätt sätt. Kvantitet prestation ställs inför hållande till kvantitativa resurser.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
En klassisk definition av budget
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
En handlingsplan uttrycks i ekonomiska termer 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
I flera dimensioner 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Avdelning, aktiviteter osv
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
För många olika tidsperioder
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Månad, kvartal, årbasis, flerårsperspektiv 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Total quality managment
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1970 talet
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Mångdimensionell ekonomistyrning 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Slutet av 1980 talet 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Scientifc managment 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 
Uppstod i samband med industrialismen, med fokus på organisatorisk effektivitet. Minimera ”slöseri” genom vetenskapligt grundande metoder och modeller.
 Studerade, beräknade och upprättade kalkyler för att möjliggöra effektivisering av verksamheten såväl på ett övergripande som på ett individuellt plan.
 Medarbetare sågs som utbytbara resurser, med några få undantag.
 Uppstod när marknader outvecklade och kunder ställde få krav.
 Även om detta synsätt idag framstår som ha flera stora brister, så fyllde det en viktig
funktion under den tid som uppstod och innehåller också mycket som fortfarande idag är centralt i ekonomistyrning.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
En modern definition av budget
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Genom av affärsverksamheten som avslutas i en ekonomisk handlingsplan 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Exempel på mångdimensionell ekonomistyrning 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ett exempel är att företag säljer sina varor som vanligt, men genom merförsäljning av exempelvis försäkring och tillbehör kunde företaget tillfredsställa fler.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Scientific managment 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1900 talet början

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Exempel på Resursomvandling och effektivitet
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ex. om vi ändrar tillverkningsprocessen så att det går att tillverka lastbilar med högre kvalitet.
Lösung ausblenden
  • 158 Karteikarten
  • 55 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen ekonomistyrning Kurs an der University College of Skövde - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Ekonomistyrning 
A:
Avser en medveten påverkan på organisationer och dess medarbetare i riktning mot vissa mål
Q:
Resursomvandling och produktivitet
A:
Produktivitet – att göra saker på rätt sätt. Kvantitet prestation ställs inför hållande till kvantitativa resurser.


Q:
En klassisk definition av budget
A:
En handlingsplan uttrycks i ekonomiska termer 
Q:
I flera dimensioner 
A:
Avdelning, aktiviteter osv
Q:
För många olika tidsperioder
A:
Månad, kvartal, årbasis, flerårsperspektiv 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Total quality managment
A:
1970 talet
Q:
Mångdimensionell ekonomistyrning 
A:
Slutet av 1980 talet 
Q:
Scientifc managment 
A:
 
Uppstod i samband med industrialismen, med fokus på organisatorisk effektivitet. Minimera ”slöseri” genom vetenskapligt grundande metoder och modeller.
 Studerade, beräknade och upprättade kalkyler för att möjliggöra effektivisering av verksamheten såväl på ett övergripande som på ett individuellt plan.
 Medarbetare sågs som utbytbara resurser, med några få undantag.
 Uppstod när marknader outvecklade och kunder ställde få krav.
 Även om detta synsätt idag framstår som ha flera stora brister, så fyllde det en viktig
funktion under den tid som uppstod och innehåller också mycket som fortfarande idag är centralt i ekonomistyrning.

Q:
En modern definition av budget
A:
Genom av affärsverksamheten som avslutas i en ekonomisk handlingsplan 
Q:
Exempel på mångdimensionell ekonomistyrning 
A:
Ett exempel är att företag säljer sina varor som vanligt, men genom merförsäljning av exempelvis försäkring och tillbehör kunde företaget tillfredsställa fler.

Q:
Scientific managment 
A:
1900 talet början

Q:
Exempel på Resursomvandling och effektivitet
A:
Ex. om vi ändrar tillverkningsprocessen så att det går att tillverka lastbilar med högre kvalitet.
ekonomistyrning

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten ekonomistyrning Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Thinking Like an Economist

Nigerian Turkish Nile University

Zum Kurs
Úvod do ekonomie

Charles University Prague

Zum Kurs
ekonomia

University of Warsaw

Zum Kurs
Ekonomistyrning

Stockholm School of Economics

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden ekonomistyrning
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen ekonomistyrning