Rechtsmethodiek at Universiteit Antwerpen | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für rechtsmethodiek an der Universiteit Antwerpen

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen rechtsmethodiek Kurs an der Universiteit Antwerpen zu.

TESTE DEIN WISSEN
wat is de citeerwijze van internationaal recht?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Type akte_titel van de akte_van_datum van ondertzkening, BS_datum(eventueel) (ed. editienummer), (eventueel) bladzijde
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
citeerwijze recht van de europese unie

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
type akte_nr. aktenummer, datum_titel van de akte, Pb.L._datum, afl.arleveringsnjmmer,bladzijde.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
citeerwijze nationaal recht: parlementaire werkzaamheden
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
benaming van het parlementaire stuk, Parl.St. _ parlementaire vergadering_zittingsjaar 0000-00 (of) bijzondere zitting BZ _ jaar, nr. stuknummer/subnummer, (eventueel) paginanummer.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
aanbeveling Comite van minusters benelux
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Aanbev.Com.Min.Benelux
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Aanbeveling (Europese) Commissie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
aanbev.Comm
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
wet in formele zin
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
wet, decreet, ordonnantie
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
wet in materiele zin
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
inhoud, alg bindend voorschrift door een daartoe bevoegde overheid 

kan verordening van de uitvoerende macht zijn bv koninklijk besluit
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
normenhierarchie
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
lagere norm moet in overeenstemming zijn met hogere norm

verordeningen&besluiten van uitvoerende macht < wet, decreet ordonantie < bijzondere wet < grondwet < internationaal recht
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
(grond)wettigheidstoetsing
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
kijken of lagere norm overeenkomt met hogere
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
wetgevende bevoegheid
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
wetten, decreten, ordonnanties
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
uitvoerende bevoegdheid
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
belsuiten
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
stelsel van exclusieve bevoegdheden
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
voor elke materie is een niveau exclusief bevoegd om op het eigen grondgebied op te treden
Lösung ausblenden
  • 10226 Karteikarten
  • 312 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen rechtsmethodiek Kurs an der Universiteit Antwerpen - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
wat is de citeerwijze van internationaal recht?
A:
Type akte_titel van de akte_van_datum van ondertzkening, BS_datum(eventueel) (ed. editienummer), (eventueel) bladzijde
Q:
citeerwijze recht van de europese unie

A:
type akte_nr. aktenummer, datum_titel van de akte, Pb.L._datum, afl.arleveringsnjmmer,bladzijde.
Q:
citeerwijze nationaal recht: parlementaire werkzaamheden
A:
benaming van het parlementaire stuk, Parl.St. _ parlementaire vergadering_zittingsjaar 0000-00 (of) bijzondere zitting BZ _ jaar, nr. stuknummer/subnummer, (eventueel) paginanummer.
Q:
aanbeveling Comite van minusters benelux
A:
Aanbev.Com.Min.Benelux
Q:
Aanbeveling (Europese) Commissie
A:
aanbev.Comm
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
wet in formele zin
A:
wet, decreet, ordonnantie
Q:
wet in materiele zin
A:
inhoud, alg bindend voorschrift door een daartoe bevoegde overheid 

kan verordening van de uitvoerende macht zijn bv koninklijk besluit
Q:
normenhierarchie
A:
lagere norm moet in overeenstemming zijn met hogere norm

verordeningen&besluiten van uitvoerende macht < wet, decreet ordonantie < bijzondere wet < grondwet < internationaal recht
Q:
(grond)wettigheidstoetsing
A:
kijken of lagere norm overeenkomt met hogere
Q:
wetgevende bevoegheid
A:
wetten, decreten, ordonnanties
Q:
uitvoerende bevoegdheid
A:
belsuiten
Q:
stelsel van exclusieve bevoegdheden
A:
voor elke materie is een niveau exclusief bevoegd om op het eigen grondgebied op te treden
rechtsmethodiek

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten rechtsmethodiek Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Recht

Freie Universität Berlin

Zum Kurs
Recht

Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden rechtsmethodiek
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen rechtsmethodiek