TEORIA DEL DRET at Universitat Rovira I Virgili Tarragona | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für TEORIA DEL DRET an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen TEORIA DEL DRET Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona zu.

TESTE DEIN WISSEN

dimensión formal

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

argumentar és deduir conclusions amb l'aplicació de la lògica

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dimensió formal (contingut)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

raonament lógic: dona norma i consequencies d'ella

raonament analógic: llacuna de Llei, dona una norma que regula un cas similar.

raonament formal: exigeixen el compliment de det. fins

Judici de ponderació: casos que no hi ha conflicte entre prinicpis.Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dimensió material

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

argumentar és fundamentar, tenim en conte la qualitat dels arguments, aportem bones raons d'allo que volem defendre.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dimensió material: justificació de fets:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN


- rellevància de fets

- provació de fets

- justificación de hipòtesis


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dimensió material: justificació d'enuncias interpretatius; possibles problemes


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- problema de rellevància: justificar si norma és vignet, vàlida i que la regula.

- problema d'interpretació per indeterminació: interpretar quan significat norma no está clara.

- problema interpretació x llacuna de Llei: no hi ha norma aplicable al cas, justifiquem el perque de la interpetació

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dimensión pragmàtica: 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

argumentar és persuadir, convencer

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

diemensió pragmàtica: FALACIES


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

degut a mals arguments (arguments engañosos)

degut a error en l'argumentació.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

FALACIES abandonament racionalitat

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ad baculum: apel·lació a la força

ad vericundiam: apel·lació a l'autoritat

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

FALACIES no respaldar el que s'afirma:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

non sequitur: incumplimiento regles lògica.

afirmación consequent:

falsa analogia:problema de rellevancia.

petición de principi: no es pot probar la seta veritat, per tant, afirmem algo que NO es pot provar per si mateix.

ad ignorantiam: trasllat culpa a alga altre

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

FALACIAS: el·lusió questió principal

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ad hominem: ataca a la persona

casuística: apel·lació emocions

ad misericordiam: apel·lació compassió/pietat.

ad populum: creencia a la mayoría

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

FALACIAS: oblits i confusions

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

generalització indebuda: oblit d'alternatives

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

quines dimensions té l'argumentació jurídica?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- dimensió formal

- dimensió material

-dimensió pragmàtica

Lösung ausblenden
  • 3349 Karteikarten
  • 589 Studierende
  • 14 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen TEORIA DEL DRET Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

dimensión formal

A:

argumentar és deduir conclusions amb l'aplicació de la lògica

Q:

dimensió formal (contingut)

A:

raonament lógic: dona norma i consequencies d'ella

raonament analógic: llacuna de Llei, dona una norma que regula un cas similar.

raonament formal: exigeixen el compliment de det. fins

Judici de ponderació: casos que no hi ha conflicte entre prinicpis.Q:

dimensió material

A:

argumentar és fundamentar, tenim en conte la qualitat dels arguments, aportem bones raons d'allo que volem defendre.

Q:

dimensió material: justificació de fets:

A:


- rellevància de fets

- provació de fets

- justificación de hipòtesis


Q:

dimensió material: justificació d'enuncias interpretatius; possibles problemes


A:

- problema de rellevància: justificar si norma és vignet, vàlida i que la regula.

- problema d'interpretació per indeterminació: interpretar quan significat norma no está clara.

- problema interpretació x llacuna de Llei: no hi ha norma aplicable al cas, justifiquem el perque de la interpetació

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

dimensión pragmàtica: 

A:

argumentar és persuadir, convencer

Q:

diemensió pragmàtica: FALACIES


A:

degut a mals arguments (arguments engañosos)

degut a error en l'argumentació.

Q:

FALACIES abandonament racionalitat

A:

ad baculum: apel·lació a la força

ad vericundiam: apel·lació a l'autoritat

Q:

FALACIES no respaldar el que s'afirma:

A:

non sequitur: incumplimiento regles lògica.

afirmación consequent:

falsa analogia:problema de rellevancia.

petición de principi: no es pot probar la seta veritat, per tant, afirmem algo que NO es pot provar per si mateix.

ad ignorantiam: trasllat culpa a alga altre

Q:

FALACIAS: el·lusió questió principal

A:

ad hominem: ataca a la persona

casuística: apel·lació emocions

ad misericordiam: apel·lació compassió/pietat.

ad populum: creencia a la mayoría

Q:

FALACIAS: oblits i confusions

A:

generalització indebuda: oblit d'alternatives

Q:

quines dimensions té l'argumentació jurídica?

A:

- dimensió formal

- dimensió material

-dimensió pragmàtica

TEORIA DEL DRET

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten TEORIA DEL DRET Kurse im gesamten StudySmarter Universum

TEORIA DEL DELITO

Universidad Antonio Nariño

Zum Kurs
Teoria del proceso

Universidad Nacional Autónoma de México

Zum Kurs
Teoria del derecho

Universidad Austral Buenos Aires

Zum Kurs
Teoria del derecho

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Zum Kurs
TEORIA

Universidad de Cádiz

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden TEORIA DEL DRET
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen TEORIA DEL DRET