Equips Electronics 1r Parcial at Universitat Rovira I Virgili Tarragona | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Equips Electronics 1r parcial an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Equips Electronics 1r parcial Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona zu.

TESTE DEIN WISSEN

14. Metalls més usats per a recobriments de contactes conductors. Propietats i aplicacions de cadascú. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Els materials més dúctils per a recobriments, com or, plata i estany, són també els més tous, per la qual cosa es desgasten mecànicament, en posar i treure el contacte N vegades, i també es fonen abans i no aguanten altes temperatures, per això, a vegades es solen usar metalls nobles més durs com el pal·ladi (enlloc de l’or), o bé, entre el metall base i el recobriment s’interposa un minsa capa d’un metall barrera i dur com pot ser el níquel. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

32. Que és un commutador rotatiu?. Per a que s’utilitza?. Que és la galeta? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Els commutadors rotatius de petita potència acostumen a tenir galetes (wafers) que es poden disposar en diversos pisos i que, en accionar-los amb un eix únic, poden donar lloc a múltiples combinacions 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

8. Definicions de cables unipolars/multipolars. Pols unifilars/multifilars. Cables polaritzats/no polaritzats. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Els cables unipolars són aquells que porten un sol senyal amb el mateix corrent i tensió. Els cables multipolars són aquells que porten diversos senyals. Ex: “Twisted pairs”. Els pols unifilars són aquells que tenen un sol fil compacte, mentre que els multifilars són diversos fils apilats i caragolats o no. Els cables polaritzats identifiquen de forma diferenciada cada pol segons el seu ús mentre que els cables no polaritzats no són capaços d’identificar cada pol segons el seu ús. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
37. Descriu breument quin paper te el flux de soldadura en la realització d’aquesta. Quines haurien de ser
les seves característiques ideals.
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Quan aplica abans de soldar, la capa d'oxid dels pads o altres vies, es queda dissolta pel flux de soldadura. Es per sixo que com despres no tenim la capa d'oxid, despres es mes facil soldar.
Despres de soldar es un liquid que s-adhereix be al metall tot protegintlo de la corrosio de laire fins i tot a la temperatura de soldatge. Aquest liquid desapareix amb el temps sense deixar rastre i es realment corrossiu
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

16. Tipus de graus d’hermeticitat als connectors. Exemples. 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

La hermeticitat es la capacitat que té un connector que no es vegi modificat o alterat per factors externs. Aquests factors externs poden ser simples estirades mecàniques o fins i tot líquids o gasos. Els sistemes de menor a major hemeticitat són: 1- Simple mordassa, 2- Premsaestopes. 3- Submergibles 4. Antideflargrants (no deixen entrar gasos)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

18. Cal que un connector coaxial mantingui la mateixa impedància característica que el cable al qual va connectat? Perquè? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sí cal, d'aquesta manera s'evita que apareguin fenomens ondulatoris com per exemple els rebots i per això utilitzem un cable de 50 ohms amb l'osciloscopi que també té 50 ohms. (un cable coaxial s'utilitza per transmetre senyals d'alta frequencia a distancia)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Soldadura per refusió o reflux. En quins casos es necesaria i com s'aplica.
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Es fa servir per components SMD. Amb una "plantilla" s'aplica una pasta de soldar per a unir els components a la placa. Despres es fa passar a diferents temperatures de calor (es va incrementant la Temperatura)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

6. Problemes que presenten els metalls quant a la seva estabilitat química. Que impliquen els metalls nobles en aquest sentit? 


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Els metalls són molt reactius i la superfície s’oxida amb molta facilitat en contacte amb l’aire. Ex: CuO. El problema és la prima capa d’òxid que s’hi forma és aïllant, no es pot soldar bé sobre la capa d’òxid, s’ha de netejar abans. Els metalls manifesten un fenomen important, la corrosió (destrucció per corrent e- en medi aquós). En una unió sempre hi ha un dels dos metalls que es corroeix i l’altre no. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Que es el tombstoning
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
En la soldadura de refusio pot ser que la pasta es fongui de forma irregular i provoqui que el component es quedi aixecat per un costat. Es per aixo que sha d'intentar fondre tots ele costats alhora a la mateixa temperatura, com es fa amb la refusio per vapor
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Que es el vernissatge, per a que s'usa i quines parts no shan d'envernissar
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
El vernís protegeix la placa d'agents externs/físics i contaminants. NO FICAR MASSA GRUIX DE VERNÍS. NO ENVERNISSAR PUNTS DE PROVA NI CONTACTES ESTRETS.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Métodes dessoldatge del CI.
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1.  Per aspiració amb bomba dessoldadora manual. 
2. Malla de dessoldatge. 
3. Dessoldador amb aspirador incorporat. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Metodes de soldadura punt a punt i metodes de soldadura global. Característiques i diferencies
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Soldadura punt a punt: fondre material de soldadura en el lloc on s'ha de soldar el component, de forma manual o automatitzada (tipus llapis, martell, manual a gas, manual autoalimentat, rapid de pistola...)
Soldadura global: passa la placa per una superficie amb el material de soldadura fos que s'adhereix a la placa i després elimina el sobrant (es pot fer per proces industrial o no industrial)
La diferencia es que punt a punt son petits i manuals mentre que laltre son grans i automatics
Lösung ausblenden
  • 3349 Karteikarten
  • 590 Studierende
  • 14 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Equips Electronics 1r parcial Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

14. Metalls més usats per a recobriments de contactes conductors. Propietats i aplicacions de cadascú. 

A:

Els materials més dúctils per a recobriments, com or, plata i estany, són també els més tous, per la qual cosa es desgasten mecànicament, en posar i treure el contacte N vegades, i també es fonen abans i no aguanten altes temperatures, per això, a vegades es solen usar metalls nobles més durs com el pal·ladi (enlloc de l’or), o bé, entre el metall base i el recobriment s’interposa un minsa capa d’un metall barrera i dur com pot ser el níquel. 

Q:

32. Que és un commutador rotatiu?. Per a que s’utilitza?. Que és la galeta? 


A:

Els commutadors rotatius de petita potència acostumen a tenir galetes (wafers) que es poden disposar en diversos pisos i que, en accionar-los amb un eix únic, poden donar lloc a múltiples combinacions 

Q:

8. Definicions de cables unipolars/multipolars. Pols unifilars/multifilars. Cables polaritzats/no polaritzats. 

A:
Els cables unipolars són aquells que porten un sol senyal amb el mateix corrent i tensió. Els cables multipolars són aquells que porten diversos senyals. Ex: “Twisted pairs”. Els pols unifilars són aquells que tenen un sol fil compacte, mentre que els multifilars són diversos fils apilats i caragolats o no. Els cables polaritzats identifiquen de forma diferenciada cada pol segons el seu ús mentre que els cables no polaritzats no són capaços d’identificar cada pol segons el seu ús. 
Q:
37. Descriu breument quin paper te el flux de soldadura en la realització d’aquesta. Quines haurien de ser
les seves característiques ideals.
A:
Quan aplica abans de soldar, la capa d'oxid dels pads o altres vies, es queda dissolta pel flux de soldadura. Es per sixo que com despres no tenim la capa d'oxid, despres es mes facil soldar.
Despres de soldar es un liquid que s-adhereix be al metall tot protegintlo de la corrosio de laire fins i tot a la temperatura de soldatge. Aquest liquid desapareix amb el temps sense deixar rastre i es realment corrossiu
Q:

16. Tipus de graus d’hermeticitat als connectors. Exemples. 

A:

La hermeticitat es la capacitat que té un connector que no es vegi modificat o alterat per factors externs. Aquests factors externs poden ser simples estirades mecàniques o fins i tot líquids o gasos. Els sistemes de menor a major hemeticitat són: 1- Simple mordassa, 2- Premsaestopes. 3- Submergibles 4. Antideflargrants (no deixen entrar gasos)

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

18. Cal que un connector coaxial mantingui la mateixa impedància característica que el cable al qual va connectat? Perquè? 

A:

Sí cal, d'aquesta manera s'evita que apareguin fenomens ondulatoris com per exemple els rebots i per això utilitzem un cable de 50 ohms amb l'osciloscopi que també té 50 ohms. (un cable coaxial s'utilitza per transmetre senyals d'alta frequencia a distancia)

Q:
Soldadura per refusió o reflux. En quins casos es necesaria i com s'aplica.
A:
Es fa servir per components SMD. Amb una "plantilla" s'aplica una pasta de soldar per a unir els components a la placa. Despres es fa passar a diferents temperatures de calor (es va incrementant la Temperatura)
Q:

6. Problemes que presenten els metalls quant a la seva estabilitat química. Que impliquen els metalls nobles en aquest sentit? 


A:

Els metalls són molt reactius i la superfície s’oxida amb molta facilitat en contacte amb l’aire. Ex: CuO. El problema és la prima capa d’òxid que s’hi forma és aïllant, no es pot soldar bé sobre la capa d’òxid, s’ha de netejar abans. Els metalls manifesten un fenomen important, la corrosió (destrucció per corrent e- en medi aquós). En una unió sempre hi ha un dels dos metalls que es corroeix i l’altre no. 

Q:
Que es el tombstoning
A:
En la soldadura de refusio pot ser que la pasta es fongui de forma irregular i provoqui que el component es quedi aixecat per un costat. Es per aixo que sha d'intentar fondre tots ele costats alhora a la mateixa temperatura, com es fa amb la refusio per vapor
Q:
Que es el vernissatge, per a que s'usa i quines parts no shan d'envernissar
A:
El vernís protegeix la placa d'agents externs/físics i contaminants. NO FICAR MASSA GRUIX DE VERNÍS. NO ENVERNISSAR PUNTS DE PROVA NI CONTACTES ESTRETS.
Q:
Métodes dessoldatge del CI.
A:

1.  Per aspiració amb bomba dessoldadora manual. 
2. Malla de dessoldatge. 
3. Dessoldador amb aspirador incorporat. 

Q:
Metodes de soldadura punt a punt i metodes de soldadura global. Característiques i diferencies
A:
Soldadura punt a punt: fondre material de soldadura en el lloc on s'ha de soldar el component, de forma manual o automatitzada (tipus llapis, martell, manual a gas, manual autoalimentat, rapid de pistola...)
Soldadura global: passa la placa per una superficie amb el material de soldadura fos que s'adhereix a la placa i després elimina el sobrant (es pot fer per proces industrial o no industrial)
La diferencia es que punt a punt son petits i manuals mentre que laltre son grans i automatics
Equips Electronics 1r parcial

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Equips Electronics 1r parcial Kurse im gesamten StudySmarter Universum

PARCIAL 1

Universidad Politécnica de Cataluna

Zum Kurs
parcial 1

Universidad Autónoma del Estado de México

Zum Kurs
MAJORSHIP | Electronics

Polytechnic University of the Philippines

Zum Kurs
Parcial 2 Espectro.

Universidad Autónoma de Chihuahua

Zum Kurs
PARCIAL 1

Universidad Libre de Colombia

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Equips Electronics 1r parcial
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Equips Electronics 1r parcial