A at Universitat Rovira I Virgili Tarragona | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für a an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen a Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona zu.

TESTE DEIN WISSEN
Tria el conjunt de característiques que millor defineixen el coneixement científic:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
No crític, comunicable i precís
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quan una mostra es tria en funció del criteri d’un expert en la matèria, quin nom rep? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Probabilístic: aleatori simple. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Assenyala el disseny de posttest amb dos grups no equivalents: 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
E O X O
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Assenyala el grup de variables que tenen escala ordinal: 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Edat, grau d’instrucció i sexe. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Quin nom rep l’efecte que es produeix quan les expectatives de l’experimentador produeixen progressos en els subjectes? Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Terra. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
La característica més distintiva del paradigma empíric-analític (positivista) és: 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
L’investigador és alhora objecte de la investigació. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
A les variables de raó: 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
La distància entre diferents valors és constant i el valor 0 és arbitrari o convencional. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
La característica més distintiva del paradigma interpretatiu és:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 La finalitat de la investigació és explicar, controlar, dominar i verificar. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Una teoria, generada i verificada per la investigació, és útil perquè… 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1Proporciona una explicació de les relacions observades. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Assenyala el grup de variables que tenen escala nominal: 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Filiació política i grau d’instrucció. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
La investigació… 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Es caracteritza per ser inqüestionable, absoluta i definitiva. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Una investigació educativa que realitza un estudi individual dels fenòmens, basant-se en la seva unicitat i irrepetibilitat és… .
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Longitudinal. 
Lösung ausblenden
  • 3349 Karteikarten
  • 589 Studierende
  • 14 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen a Kurs an der Universitat Rovira I Virgili Tarragona - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Tria el conjunt de característiques que millor defineixen el coneixement científic:
A:
No crític, comunicable i precís
Q:
Quan una mostra es tria en funció del criteri d’un expert en la matèria, quin nom rep? 
A:
Probabilístic: aleatori simple. 
Q:
Assenyala el disseny de posttest amb dos grups no equivalents: 
A:
E O X O
Q:
Assenyala el grup de variables que tenen escala ordinal: 
A:
Edat, grau d’instrucció i sexe. 
Q:
Quin nom rep l’efecte que es produeix quan les expectatives de l’experimentador produeixen progressos en els subjectes? A:
Terra. 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
La característica més distintiva del paradigma empíric-analític (positivista) és: 
A:
L’investigador és alhora objecte de la investigació. 
Q:
A les variables de raó: 
A:
La distància entre diferents valors és constant i el valor 0 és arbitrari o convencional. 
Q:
La característica més distintiva del paradigma interpretatiu és:
A:
 La finalitat de la investigació és explicar, controlar, dominar i verificar. 
Q:
Una teoria, generada i verificada per la investigació, és útil perquè… 

A:
1Proporciona una explicació de les relacions observades. 
Q:
Assenyala el grup de variables que tenen escala nominal: 
A:
Filiació política i grau d’instrucció. 
Q:
La investigació… 
A:
Es caracteritza per ser inqüestionable, absoluta i definitiva. 
Q:
Una investigació educativa que realitza un estudi individual dels fenòmens, basant-se en la seva unicitat i irrepetibilitat és… .
A:
Longitudinal. 
a

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten a Kurse im gesamten StudySmarter Universum

A.1.1

LMU München

Zum Kurs
A

University of Cambridge

Zum Kurs
A&O

IU Internationale Hochschule

Zum Kurs
A

Centro Escolar University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden a
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen a